HELSENORGE
Nasjonal kompetansetjeneste for habilietring av barn med spise- og ernæringsvansker

Rapporter og veiledere

Kompetansetjenesten arbeider for at barn med spise- og ernæringsvansker får et tilfredsstilende tverrfaglig utrednings- og behandlingstilbud som ivaretar spiseutvikling og ernæringsstatus.

Nasjonale rapporter og veiledere formidler kunnskap om fagområdet og hvordan barn med spisevansker kan ivaretas på en god måte.

Foto: privat (K.Birketvedt)
Fant du det du lette etter?