HELSENORGE
Illusrtasjonsfoto

Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Tjenesten skal bygge opp og spre kompetanse om optimalisert spiseutvikling hos barn med spisevansker. Formålet med den nasjonale kompetansetjenesten er å bidra til at barn med spisevansker får et godt tverrfaglig tilbud som dekker hele pasientforløpet; utredning, behandling, veiledning og tilrettelegging av tiltak.

Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker, og Spise- og ernæringsteamet er organisert under Seksjon nevrohabilitering barn - Rikshospitalet.

Om kompetansetjenesten og tilbudet vårt

Fant du det du lette etter?