celler

Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte (NaKoNev)

NaKoNev skal bidra til å sikre et likeverdig nasjonalt behandlingstilbud innen nevropatisk smerte. Tjenesten er organisert under Avdeling for smertebehandling og ledes av professor Audun Stubhaug.

Om NaKoNev

  • Om NaKoNev

    Vi jobber for å bygge opp og spre kompetanse til primær- og spesialisthelsetjenesten om identifisering, utredning og behandling av perifere og sentrale nevropatiske smertetilstander. Målet er å sikre økt kvalitet og likeverdig tilgang til god behandling.

  • NaKoNev i media og fagskrifter

    Smerte og smertebehandling er temaer som engasjerer både publikum og fagfolk. Her samler vi lenker til publiserte nyhetssaker og kronikker vi har bidratt til.

  • Årsrapporter

    Nasjonal Kompetansetjeneste for Nevropatisk Smerte (NaKoNev) sender inn årsrapporter over aktiviteter til Helsedirektoratet.

Aktuelt fra NaKoNev

KURS OG UTDANNING

Fant du det du lette etter?