HELSENORGE

Alle burde lære seg å mentalisere

Om erfaring med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, rusproblemer og mentaliseringsbasert terapi.

Smilende Åse-Line Baltzersen om at alle burde lære seg å mentalisere

Foto: Frøy Lode Wiig. Åse-Line ble intervjuet under ROP konferansen.

​Den årlige ROP konferansen gikk av stabelen på Folkets hus 11. januar 2017. Det var over 500 deltakere fra hele landet, og temaet var «Fra kaos til mestring». Fokus var på sammenhengen mellom personlighetsforstyrrelser og rusproblemer. Konferansen var et samarbeid mellom Nasjonal Kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) og Nasjonal Kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri (NAPP).


Her kan du se en video hvor lederen for NAPP, Øyvind Urnes, har en samtale med Åse-Line Baltzersen. Der forteller hun om sin oppvekst, veien inn i personlighets- og rusproblemer og hvordan hun kom seg ut av dem. ROP intervjuet Åse-Line i etterkant.

Les intervju​ med Åse-Line.

«Det startet med en opplevelse av å være feil»

Dette førte til selvhat og relasjonsproblemer, som jeg forsøkte å regulere gjennom mat og rus. En emosjonell karusell endte til slutt i selvmordstanker, depresjoner og innleggelser. Problemene ble heldigvis oppdaget av fastlegen og en psykolog, som visste hvor de skulle henvise meg.​​​

I MBT-behandlingen på Ullevål lærte jeg gradvis å ta ansvar, i den forstand at jeg lærte meg å be om hjelp før jeg «rykket ned». Jeg ble etter hvert bedre til å identifisere tegn på at det gikk dårligere, og jeg trengte derfor sjeldnere og sjeldnere innleggelser.
Gruppeterapien var den vanskeligste biten. Jeg hatet den i starten. Spesielt var jeg sensitiv på de andres blikk, som jeg tolket negativt. Likevel var det den som lærte meg å endre mine tidligere kart. Jeg måtte til slutt akseptere at jeg hadde tatt feil. Det var den avgjørende endringen, for da begynte jeg å prøve ut de nye kartet i livet og i relasjoner.
Her kan du også se Øyvind Urnes sitt første innlegg; om oppdatert kunnskap om personlighetsforstyrrelser, samt de øvrige foredragene fra konferansen.​​​​​​​
 

Nytt fra NAPP