Undervisning og veiledning

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) gir undervisning om sentrale områder i personlighetspsykiatrien og spesielt om forståelse og behandling av personlighetsforstyrrelser. Undervisning i form av kurser og seminarer holdes her på Oslo universitetssykehus eller eksternt i samarbeid med lokale arrangører.

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) er tilgjengelig for konsultasjon til eller veiledning av spesialisthelsetjensten eller psykisk helsevern i kommunene i enkelte tilfeller.

Undervisning

Våre egne kurs og seminarer blir annonsert på våre egne sider.

Det planlegges et kurs i utredning av personlighetsforstyrrelser med bruk av SCID, 23-24 august 2018, og et kurs i "Borderlinekurset", 21. juni 2018.

Begge kursene vil finne sted på Ullevål. Påmelding vil bli tilgjengelig medio mars 2018.

Vi kan også tilby undervisning eksternt. Har din arbeidsplass behov for å få økt sin kompetanse på personlighetsforstyrrelser for både voksne og/eller barn & ungdom, med tanke på utredning, behandling eller om andre områder i personlighetspsykiatrien, kan du ta kontakt og forespørre om dette. NAPP vil da kunne bidra med undervisere, lage fagprogram mens det adminstrative opplegget for kursene eller seminarene vil du eller de lokale arrangørene ta seg av. 

Ta kontakt med oss om undervisning på e-post: napp@ous-hf.no eller telefon 91 75 76 71 (hverdager mellom 08.30 og 15.30). 

Vil minne om at vi tar legeforeningens takster når vi underviser eksternt.Illustrasjonsfoto

Konsultasjon & veiledning


Vi tilbyr konsultasjon og veiledning i spesielt vanskelige kliniske saker, men ikke regelmessig veiledning over tid. Dette kan gjøres via vårt telematikkutstyr knyttet til Norsk Helsenett, som er en sikker kanal for overføring av pasientsensitivt innhold. Ellers kan det gjøres ved et møte her hos oss.

NAPP har ingen klinisk funksjon og tar ikke i mot søknader om utredning eller second opinion, og driver ingen form for behandling.

Skulle det være av interesse å få bistand fra oss, så send din henvendelse på e-post: napp@ous-hf.no eller telefon 91 75 76 71 (hverdager mellom 8:30 og 15:30).


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.