Undervisning og veiledning

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) underviser om sentrale områder innen personlighetspsykiatri og spesielt om forståelse og behandling av personlighetsforstyrrelser. Undervisning i form av kurser og seminarer holdes her på Oslo universitetssykehus eller eksternt i samarbeid med lokale arrangører.

Christian Schlüter underviser for NAPP

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) er tilgjengelig for konsultasjon til eller veiledning av spesialisthelsetjensten eller psykisk helsevern i kommunene i enkelte tilfeller.

Undervisning

Våre egne kurs og seminarer blir annonsert på våre egne sider.

Vi kan også tilby undervisning eksternt. Har din arbeidsplass behov for å få økt sin kompetanse på personlighetsforstyrrelser for både voksne og/eller barn & ungdom, med tanke på utredning, behandling eller om andre områder i personlighetspsykiatrien, kan du ta kontakt og forespørre om dette. NAPP vil da kunne bidra med undervisere, lage fagprogram mens det adminstrative opplegget for kursene eller seminarene vil du eller de lokale arrangørene ta seg av. 

Vi kan tilby følgende ferdige kurspakker:

  • 2-dags kurs i SCID-5-PF – om forståelse og diagnostikk av personlighetsforstyrrelser (PF), og bruken av SCID-5-PF i utredningen av PF. Kurset inkluderer ferdighetstrening på skåring av intervjuet.
  • 2-dags kurs i differensialdiagnostikk. Kurset fokuserer på differensialdiagnostikk mellom personlighetsforstyrrelser, Bipolar lidelse type-II, ADHD, Autisme spekter forstyrrelser og kompleks PTSD.
  • 1-dags kurs om forståelse og behandling av Unnvikende personlighetsforstyrrelse for spesialisthelsetjenesten
  • 1 dags kurs om forståelse og behandling av Emosjonelt Ustabil personlighetsforstyrrelse for spesialisthelsetjenesten
  • 1 dags kurs om Ungdom med personlighetsproblemer - og forstyrrelser for spesialisthelsetjenesten
  • ½ dags eller 1 dags kurs om personlighetsforstyrrelser for primærhelsetjenestenTa kontakt med oss om undervisning på e-post: napp@ous-hf.no

Vil minne om at vi tar legeforeningens takster når vi underviser eksternt.Illustrasjonsfoto

Konsultasjon & veiledning


Vi tilbyr konsultasjon og veiledning i spesielt vanskelige kliniske saker, men ikke regelmessig veiledning over tid. Dette kan gjøres via Norsk Helsenett, som er en sikker kanal for overføring av pasientsensitivt innhold. Ellers kan det gjøres ved et møte her hos oss.

NAPP har ingen klinisk funksjon og tar ikke i mot søknader om utredning eller second opinion, og driver ingen form for behandling.

Skulle det være av interesse å få bistand fra oss, så send din henvendelse på e-post: napp@ous-hf.no eller telefon 480 05 889 (hverdager mellom 8:30 og 15:30).


Fant du det du lette etter?