HELSENORGE

Helsepersonell har muligheten for å hospitere hos oss. Hospiteringstilbudet er beregnet på leger, sykepleiere, jordmødre og helsesøstre som møter pasienter med risiko for seksuelt overførbare infeksjoner.

Påmelding

Program

Hos oss er en del legeoppgaver delegert til sykepleier. Leger vil derfor hospitere med både sykepleier og lege. Sykepleiere hospiterer med sykepleier.

Leger som ønsker å følge hele hospiteringsprogrammet for sykepleiere har muligheten til det. (Allmennleger får tellende kurspoeng for hospitering på Olafiaklinikken.)

Forslag på opplegg er:

For sykepleiere:

08:00 Oppmøte

08:15 Informasjon om Olafiaklinikken

08:45 - 11:30 Hospitering, drop-in

11:30 Lunsj

12:15 Hospitering, timeavtaler

14:45 Oppsummering / avslutning

15:15 Utdeling av deltakerbevis (hvis ønskelig)

For lege:

08:00 Oppmøte

08:15 Informasjon om Olafiaklinikken

08:45 - 09:15 Hospitering med sykepleier

09:15 - 12:00 Hospitering med lege

12:00 Oppsummering / avslutning / utdeling av deltakerbevis (hvis ønskelig)

Fant du det du lette etter?