HELSENORGE

Møter, kurs og konferanser

NKSOI holder kurs og foredrag, lokalt og eksternt, om seksuelt overførbare infeksjoner, testing, diagnostisering, behandling, oppfølging, risiko og forebyggende arbeid.

Ta kontakt på nksoi@ous-hf.no hvis du ønsker å vite mer om muligheter for kurs og foredrag.

Tilbake til hovedsiden


Dato: 18. november 2022

Sted: Scandic St Olavsplass, Oslo

Tema: "Seksualanamnese, kjønnsinkongruens og antibiotikaresistens».

For program og påmelding, klikk her

Kontordiagnostikk og mikroskopi av genitale infeksjoner

11.11.22: Kontordiagnostikk og mikroskopi av genitale infeksjoner, Olafiaklinikken, Trondheimsveien 2 bygg N, Oslo.

Kontordiagnostikk og mikroskopi av genitale infeksjoner (legeforeningen.no)

Oppdatering av kunnskap om seksuelt overførbare infeksjoner

Målgruppe: Helsesykepleiere, leger, jordmødre og sykepleiere ved ungdomshelsetjenesten og andre helsetjenester i kommunen der det tas prøver til undersøkelse for klamydia, hiv, syfilis, hepatitt B og andre seksuelt overførbare infeksjoner. 

Læringsmål: Deltakerne skal ha god kunnskap om hiv og soi, hvordan de overføres, diagnostiseres og behandles.

Dato: 24. - 25. mai 2022

Sted: Thon Hotel Maritim, Stavanger

Klikk her for program og påmelding


Forebygging, diagnostikk og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer

For tiden er det ingen planlagte kurs.


Internasjonale møter og konferanser​


2022: 

 • 35th Nordic Congress of Dermatology & Venereology, Copenhagen, Denmark. April 19-22, 2022 ncdv2022 - ncdv2022.org 
 • ​EADV spring symposium, Lubljana, Slovenia 12-14 mai 2022EADV Symposium 2022 | Welcome to the EADV 2022 Spring Symposium, 
 • BASHH Annual Conference 2022 Monday 20th – Wednesday 22nd June at Cutlers’ Hall, Sheffield, UK.   BASHH Annual Conference 2022 Delegate Registration (eventsair.com)
 • The 24th International AIDS Conference, Montreal, Canada, and virtually 29.juli- 2. aug. AIDS 2022, the 24th International AIDS Conference
 • Australasian HIV & AIDS Conference hiv and aids+ sexualhealth 29.aug-1.sept Australasian HIV & AIDS Conference ASHM
 • 23rd IUSTI World Congress, Victoria falls, Zimbabwe, 4 - 7 September 2022 (iusti2022zimbabwe.com) 
 • 31st EADV congress 2022 Milano 7-19 september 2022 Designing the future og dermatology and venereology EADV Congress 2022 | Welcome to the EADV 2022 Congress
 • 35th IUSTI-Europe conference Tbilisi, Georgia, sept 29- oct 01 2022 Home - IUSTI (iusti-europe2022.org) 


2021:

 • IUSTI EUROPE 2021 SPRING WEBINARS” 30 Jun 2021 17:00 BMT / 18:00 CEST / 19:00 EEST & Moscow Time

 • STI & HIV 2021World Congress. July 14 - 17, 2021 Amsterdam, The Netherlands (https://www.stihiv2021.org/)

 • 14. - 17. juli 2021, IUSTI congress: "Sexual diversity and the city", Amsterdam, Netherlands

 •  2021 Australasian HIV&AIDS Conference Monday 6 - Thursday 9 September 2021: https://www.ashm.org.au/Conferences/conferences-we-organise/the-hiv-aids-conference/

 • 30th EADV Congress. 29 September - 02 October 2021 - Vienna, Austria 29 Sep 2021: https://www.eadv.org/calendar/show/60

 • “21ST IUSTI WORLD CONGRESS” 21st IUSTI A-P Branch Conference Dec 1-4, 2021; Bangkok, Thailand: https://www.iusti2020bangkok.com

Fant du det du lette etter?