HELSENORGE

Møter, kurs og konferanser

NKSOI holder kurs og foredrag, lokalt og eksternt, om seksuelt overførbare infeksjoner, testing, diagnostisering, behandling, oppfølging, risiko og forebyggende arbeid.

Ta kontakt på nksoi@ous-hf.no hvis du ønsker å vite mer om muligheter for kurs og foredrag.

Tilbake til hovedsiden


Dato: 18. november 2022

Sted: Scandic St Olavsplass, Oslo

Tema: "Seksualanamnese, kjønnsinkongruens og antibiotikaresistens».

For program og påmelding, klikk her

Kontordiagnostikk og mikroskopi av genitale infeksjoner

11.11.22: Kontordiagnostikk og mikroskopi av genitale infeksjoner, Olafiaklinikken, Trondheimsveien 2 bygg N, Oslo.

Kontordiagnostikk og mikroskopi av genitale infeksjoner (legeforeningen.no)

Oppdatering av kunnskap om seksuelt overførbare infeksjoner

Målgruppe: Helsesykepleiere, leger, jordmødre og sykepleiere ved ungdomshelsetjenesten og andre helsetjenester i kommunen der det tas prøver til undersøkelse for klamydia, hiv, syfilis, hepatitt B og andre seksuelt overførbare infeksjoner. 

Læringsmål: Deltakerne skal ha god kunnskap om hiv og soi, hvordan de overføres, diagnostiseres og behandles.

Dato: 23. - 24. Mai 2023

Sted: Scandic Park Sandefjord

Program

Påmelding: https://www.deltager.no/register/#/soikurs2023​


Forebygging, diagnostikk og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer

For tiden er det ingen planlagte kurs.


Internasjonale møter og konferanser​


2022: 

 • 35th Nordic Congress of Dermatology & Venereology, Copenhagen, Denmark. April 19-22, 2022 ncdv2022 - ncdv2022.org 
 • ​EADV spring symposium, Lubljana, Slovenia 12-14 mai 2022EADV Symposium 2022 | Welcome to the EADV 2022 Spring Symposium, 
 • BASHH Annual Conference 2022 Monday 20th – Wednesday 22nd June at Cutlers’ Hall, Sheffield, UK.   BASHH Annual Conference 2022 Delegate Registration (eventsair.com)
 • The 24th International AIDS Conference, Montreal, Canada, and virtually 29.juli- 2. aug. AIDS 2022, the 24th International AIDS Conference
 • Australasian HIV & AIDS Conference hiv and aids+ sexualhealth 29.aug-1.sept Australasian HIV & AIDS Conference ASHM
 • 23rd IUSTI World Congress, Victoria falls, Zimbabwe, 4 - 7 September 2022 (iusti2022zimbabwe.com) 
 • 31st EADV congress 2022 Milano 7-19 september 2022 Designing the future og dermatology and venereology EADV Congress 2022 | Welcome to the EADV 2022 Congress
 • 35th IUSTI-Europe conference Tbilisi, Georgia, sept 29- oct 01 2022 Home - IUSTI (iusti-europe2022.org) 


2021:

 • IUSTI EUROPE 2021 SPRING WEBINARS” 30 Jun 2021 17:00 BMT / 18:00 CEST / 19:00 EEST & Moscow Time

 • STI & HIV 2021World Congress. July 14 - 17, 2021 Amsterdam, The Netherlands (https://www.stihiv2021.org/)

 • 14. - 17. juli 2021, IUSTI congress: "Sexual diversity and the city", Amsterdam, Netherlands

 •  2021 Australasian HIV&AIDS Conference Monday 6 - Thursday 9 September 2021: https://www.ashm.org.au/Conferences/conferences-we-organise/the-hiv-aids-conference/

 • 30th EADV Congress. 29 September - 02 October 2021 - Vienna, Austria 29 Sep 2021: https://www.eadv.org/calendar/show/60

 • “21ST IUSTI WORLD CONGRESS” 21st IUSTI A-P Branch Conference Dec 1-4, 2021; Bangkok, Thailand: https://www.iusti2020bangkok.com

Fant du det du lette etter?