Drift og organisering av KSSB

​Kompetansetjenesten er lokalisert til OUS Rikshospitalet. Det er ansatt en daglig leder (barneonkolog) i 84% stilling. I tillegg er det tilknyttet en administrativ stilling i p.t. 50%. Kompetansetjenesten følger retningslinjer for nasjonale tjenester gitt av Helse- og Omsorgsdepartementet.

Kompetansetjenesten har en referansegruppe som gir råd om virksomhet og satsningsområder.

Det er dannet to faggrupper med medlemmer fra alle regioner, der alle aktuelle spesialistgrupper er representert.
• Faggruppen for svulster i sentralnervesystemet hos barn (CNS-faggruppen)
• Faggruppen for kreftsvulster hos barn (solide svulster utenfor CNS)

KSSB har et nært samarbeide med kreftregisteret om Nasjonalt kvalitetsregister for Barnekreft.  

Et nasjonalt patologi-snittarkiv er lokalisert til Patologiklinikken ved OUS Rikshospitalet, som har ansvaret for driften av arkivet.

KSSB har som kompetansetjeneste ikke behandlingsansvar for pasienter.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.