HELSENORGE

Drift og organisering av KSSB

​Kompetansetjenesten er lokalisert til OUS Rikshospitalet. Det er ansatt en daglig leder (barneonkolog) i 84% stilling. I tillegg er det tilknyttet en administrativ stilling i p.t. 50%. Kompetansetjenesten følger retningslinjer for nasjonale tjenester gitt av Helse- og Omsorgsdepartementet.

Kompetansetjenesten har en referansegruppe som gir råd om virksomhet og satsningsområder.

Det er dannet to faggrupper med medlemmer fra alle regioner, der alle aktuelle spesialistgrupper er representert.
• Faggruppen for svulster i sentralnervesystemet hos barn (CNS-faggruppen)
• Faggruppen for kreftsvulster hos barn (solide svulster utenfor CNS)

KSSB har et nært samarbeide med kreftregisteret om Nasjonalt kvalitetsregister for Barnekreft.  

Et nasjonalt patologi-snittarkiv er lokalisert til Patologiklinikken ved OUS Rikshospitalet, som har ansvaret for driften av arkivet.

KSSB har som kompetansetjeneste ikke behandlingsansvar for pasienter.

Fant du det du lette etter?