HELSENORGE

Asperger syndrom og erfaringer med rettsvesenet

Ni kriminelle med autisme ble intervjuet om omstendighetene rundt den kriminelle handlingen, deres synspunkter på arrestasjonen, politiavhør, rettsaken og forsvaret, og erfaringene fra fengsel.

Forståelsen  av autisme hos politi og rettsvesen bør bedres for å sikre rettssikkerheten til personer med denne diagnosen. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

​Norsk sammendrag av artikkelen “Personal Experiences of the criminal Justice System by Individuals with Autism Spectrum disorders”.

Det å oppleve arrestasjon, etterforskning av kriminelle handlinger, rettsak og fengsling antas å være ekstremt utfordrende for personer med autismespekterdiagnoser (ASD). ​

Ni kriminelle med ASD ble intervjuet om omstendighetene rundt den kriminelle handlingen, deres synspunkter på arrestasjonen, politiavhør, rettsaken og forsvaret, og erfaringene fra fengsel og / eller hvordan de opplevde livet etter den kriminelle handlingen. De ni beskrev en rekke ulike og ofte negative erfaringer med politi og rettsvesen. Spesielt beskrev flere rettsaken som vanskelig og stressende, og de opplevde ikke at forsvareren hadde prøvd å forstå deres versjon eller prøvd å formidle den til retten.

Seks av de intervjuede hadde erfaringer fra fengsel, og det var overraskende at de fleste beskrev fengselsoppholdet som hovedsakelig positivt. Sannsynligvis skyldes dette den høye grad av struktur og forutsigbarhet som preger et fengselsopphold.

Forklaringer som ble gitt for de kriminelle handlingene, kan knyttes til kjennetegn ved ASD som misforståelser, besettelser eller fikse ideer og spesielle oppfatninger. Imidlertid var stress den mest vanlige forklaringen de selv oppga.

Samlet synes intervjuene å avdekke manglende forståelse av ASD i politi og rettsvesen. Forskerne konkluderer med at  forståelsen  av ASD hos politi og rettsvesen bør bedres for å sikre rettssikkerheten til personer med denne diagnosen.

Forfattere​​

Artikkelen er skrevet av Sissel Berge Helverschou, Kari Steindal, Jim Aage Nøttestad og Patricia Howlin, og er publisert mars 2017 i: Autism, International Journal of Research and Practice (sagepub.com).

Les mer om autsime og kriminaliet

Les om prosjektet Autisme og kriminalitet, en undersøkelse av alle rettsps​ykiatriske rapporter fra 2000 til 2010 der den undersøkte har Autismespekterforstyrrelse.  

Til NevSoms forside

Fant du det du lette etter?