Nasjonalt fagutviklingsnettverk for Asperger og psykisk lidelse

Nasjonalt fagutviklingsnettverk for Asperger og psykisk lidelser (PSY-AS) har vært drevet av NevSom siden 2017. Nettverket skal være en arena for kompetansebygging, erfaringsspredning og fagutvikling. Forankret i klinisk praksis er nettverket for helsepersonell som behandler psykiske vansker hos personer med Asperger syndrom.

Foto av Sissel Berge Helverschou og Egil Midtlyng på nettverkssamling.
Alle som tilbyr eller planlegger å starte behandling av psykiske tilleggslidelser for mennesker med Asperger syndrom kan delta i nettverket. Her ser vi Egil Midtlyng og Sissel Berge Helverschou på samling i Oslo våren 2018. Foto: Marit Skram.

Mennesker med autismespekterforstyrrelser synes å ha en spesiell sårbarhet for å utvikle psykiske tilleggslidelser. Kognitiv atferdsterapi har vist seg å være en god behandlingsform for mennesker med Asperger syndrom (autismespekterforstyrrelser med normalt og høyt evnenivå) med psykiske tilleggslidelser. Flere fagmiljøer tilbyr slik behandling, men det synes å være et stort behov for å øke tilgangen til behandling av psykiske tilleggslidelser for denne gruppen og for å heve kompetansen hos behandlere på hvordan behandlingen må tilpasses grunnvanskene.

Kompetansebygging og kunnskapsspredning er sentrale oppgaver for NevSom for å bidra til likeverdige tilbud. Faglige nettverk er et virkemiddel som bidrar til kontakt mellom ulike fagmiljøer.

Det er planlagt fire samlinger i 2020:


Avlyst: Onsdag 27. mai: Kommunikasjon med pasienter med Asperger syndrom 


Torsdag 17.september: Tema ikke fastsatt
Torsdag 12.november: Tema ikke fastsatt

Møtene finner sted i tidsrommet kl 10 – 15 på Hotell Vika atrium i Oslo. Samlingene starter med et foredrag i plenum og deretter gruppediskusjoner for utveksling av erfaringer og utfordringer knyttet til diagnostisering og behandling.

Nettverket til fortsette ut 2020 – deretter tar man sikte på regional satsing.

Akutelle tema fremover:

PDA – angst 
Skolevegring

Tidligere samlinger

27. februar 2020: Psykose hos barn med autisme

Samlingene i 2019

Det har vært mellom 40 og 50 deltakere på de fire samlingene som ble holdt i 2019. Temaene var angst, kjønnsinkogruens, spiseforstyrrelser og depresjon. Alle som samtidige tilstander ved Asperger syndrom.

Samlingene i 2018

Mellom 30 og 50 deltakere deltok på samlingene i 2018.  Temaene var:

  • Erfaring med Kognitiv atferdsterapi for barn og unge med Asperger syndrom
  • Utføringsvansker og vegring hos personer med autismespekterforstyrrelser
  • Behandling av rusproblemer hos personer med Asperger syndrom
  • Familiefokusert behandling

Deltakerne

Ansatte i spesialisthelsetjenesten (psykisk helsevern eller habilitering), som utreder, diagnostiserer eller behandler barn, unge eller voksne med Asperger syndrom og samtidig psykisk lidelse kan delta.

Påmelding

Påmelding til nettverket og deltagelse på de enkelte samlingene og spørsmål kan sendes på epost til egil.midtlyng@ous-hf.no.

Kontaktperson / ledere av fagnettverket:

Sissel Berge Helverschou, Ph.D og psykologspesialist og Egil Midtlyng,
psykologspesialist. Begge er ansatt ved NevSom.

Les om første samling for nettverket her.

Til NevSoms forside

Fant du det du lette etter?