Nasjonalt fagutviklingsnettverk for Asperger og psykisk lidelse

PSY-AS skal være en arena for kompetansebygging, erfaringsspredning og fagutvikling. Forankret i klinisk praksis er nettverket for helsepersonell som behandler psykiske vansker hos personer med Asperger syndrom.

Foto av Sissel Berge Helverschou og Egil Midtlyng på nettverkssamling.
Alle som tilbyr eller planlegger å starte behandling av psykiske tilleggslidelser for mennesker med Asperger syndrom kan delta i nettverket. Her ser vi Egil Midtlyng og Sissel Berge Helverschou på samling i Oslo våren 2018. Foto: Marit Skram.

​Kompetansebygging og kunnskapsspredning er sentrale oppgaver for NevSom for å bidra til likeverdige tilbud. Faglige nettverk er et virkemiddel som bidrar til kontakt mellom ulike fagmiljøer.

Mennesker med autismespekterforstyrrelser synes å ha en spesiell sårbarhet for å utvikle psykiske tilleggslidelser. Kognitiv atferdsterapi har vist seg å være en god behandlingsform for mennesker med Asperger syndrom
(autismespekterforstyrrelser med normalt og høyt evnenivå) med psykiske tilleggslidelser. Flere fagmiljøer tilbyr slik behandling, men det synes å være et stort behov for å øke tilgangen til behandling av psykiske tilleggslidelser
for denne gruppen og for å heve kompetansen hos behandlere på hvordan behandlingen må tilpasses grunnvanskene.

Høsten 2017 ble det startet et nytt nasjonalt fagutviklingsnettverk for behandlingsmiljøer med felles kliniske oppgaver overfor mennesker med Asperger syndrom og psykiske tilleggsvansker. Alle som tilbyr eller planlegger
å starte behandling av psykiske tilleggslidelser for mennesker med Asperger syndrom, kan delta. Siktemålet er å være en arena for kompetansebygging, erfaringsspredning og fagutvikling forankret i klinisk praksis.

Dato for samlingene
Første samling ble avholdt november 2017.
Det blir holdt fire samlinger i 2018: 15. mars, 25. mai, 13. september og 21. november.

Deltakerne
Ansatte i spesialisthelsetjenesten (psykisk helsevern eller habilitering), som utreder, diagnostiserer eller behandler barn, unge eller voksne med Asperger syndrom og samtidig psykisk lidelse kan delta.

Om lag 90 fagpersoner har meldt sin interesse for nettverket og alle helseregioner er representert.

Det har lenge vært et ønske å kunne starte et slikt nettverk. Oppslutningen tyder på stor interesse blant fagpersoner i spesialisthelsetjenesten for kompetanseheving og muligheten til å møte andre fagpersoner for
utveksling av erfaringer og kunnskap.

NevSom leder og koordinerer nettverket, og arrangerer nettverkssamlinger for fagpersonene. På nettverkssamlingene blir det holdt foredrag i plenum og organisert gruppediskusjoner for utveksling av erfaringer og utfordringer knyttet til diagnostisering og behandling.

Påmelding
For påmelding ta kontakt med Sissel Berge Helverschou eller Egil Midtlyng.

Kontaktperson / ledere av fagnettverket:
Sissel Berge Helverschou, ph.d og psykologspesialist og Egil Midtlyng,
psykologspesialist. Begge er ansatt ved NevSom.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.