HELSENORGE
– et fagnettverk

Asperger syndrom og psykiske lidelser

Mennesker med Asperger syndrom har en sårbarhet for å utvikle psykiske vansker, i tillegg til de utfordringene diagnosen i seg selv gir. Kognitiv atferdsterapi har vist seg å være en god behandlingsform for denne gruppen. NevSom startet derfor et nettverk for helsepersonell, der deltakerne kan dele erfaringer og få økt kompetanse.

Sissel Berge Helverschou og Egil Midtlyng, foran nettverksdeltakerne
Sissel Berge Helverschou og Egil Midtlyng ved NevSom arrangerer samlingene for PSY-AS, som holdes i Vika i Oslo. Her på nettverkets tredje samling, som ble holdt i mai 2018 (foto: Marit Skram).

Høsten 2017 startet NevSom det nasjonale fagutviklingsnettverket for behandlingsmiljøer for mennesker med Asperger syndrom og psykiske tilleggsvansker. Asperger syndrom er en autismespekterforstyrrelse der man har normalt til høyt evnenivå.

Nasjonalt fagutviklingsnettverk for Asperger og psykisk lidelse – med kortformen PSY-AS – er en møteplass for alle som behandler psykiske tilleggslidelser for mennesker med Asperger syndrom. Tema for den tredje samlingen var behandling av angst og tvang. 40 helsefagarbeidere fra alle landets helseforetak var kommet for å høre på dagens hovedinnlegg.

Planlagt eksponering og hjemmeoppgaver

Innleder på PSY-AS’ tredje samling var Kristin Utgaard, som til daglig jobber på Glenne regionale senter for autisme. Hun fortalte om hvordan hun jobber med både barn, unge og voksne som har tilleggsvansker som angst og tvang /OCD (obsessive compulsive disorder) i tillegg til Asperger syndrom/autisme. Dette gjør hun gjennom forskjellige teknikker innen kognitiv adferdsterapi, ved blant annet planlagt eksponering og hjemmeoppgaver. Hjemmeoppgavene er for eksempel å bruke kortere og kortere tid på håndvask (hvis det er tvangen), og fylle ut skjema og arbeidsark der tidsbruk og antall ganger kommer frem. Skriftlige skjema/arbeidsark er noe som viser å ha god effekt på denne gruppen, og pasientene skal selv være med å utforme planene. Det handler om økt livskvalitet for pasientene, og også for deres nærpersoner, som får en bedre hverdag når terapien har lykkes.

Selv om man som terapeut forholder seg til behandlingsmanualer, understreker Utgaard at det er svært viktig å tilrettelegge behandlingen slik at den passer for hver enkelt pasient, og noen ganger betyr det at man må gå et godt stykke utenfor gjeldende behandlingsmanual. Men først og fremst må man bruke tid på å opprette gode relasjoner, noe som kan ta lenger tid for denne gruppen enn for mange andre grupper terapeuter jobber med. Dette viser seg også i rusbehandling for personer med Asperger syndrom.
 

Bilde av Kristin Utgaard

Kristin Utgaard holdt innledning om kognitiv adferdsterapi, og delte erfaringer fra arbeidet ved Glenne regionale senter for autisme, der hun jobber til daglig  (foto: Marit Skram).

Deltakere fra hele landet

To av deltakerne var Martina Schorkopf fra Oslo universitetssykehus. Hun kom sammen med enhetsleder og psykologspesialist Anne Falsen, som jobber på Spesialseksjonen barn og ungdom psykisk helse, en enhet som jobber med barn og ungdom med særlig sammensatte og kompliserte tilstander.

Martina Schorkopf jobber på Rikshospitalet for avdelingen som utreder barn og unge for transseksulisme og kjønnsdysfori (som defineres som et ubehag ved at kroppens anatomiske kjønn og din egen opplevelse av kjønnsidentitet ikke matcher). Her jobber Schorkopf i KID-Teamet, Teamet for kjønnsidentitetsutredninger av barn og unge. Hun forteller at  det er opp til 30 % som blir henvist til KID-teamet som også har ASD-trekk/eller ev. diagnose i spektret.

Martina Schorkopf har vært med på alle tre av nettverkets samlinger, sier dette om PSY-AS:

"Det er viktig å treffe folk som jobber med ASD-pasienter,  og først og fremst ungdommer, og kunne diskutere kjønnsidentitet, utvikling av personlighet og identitet i samband med ASD-problematikk. Slik får jeg gode innspill og nye perspektiver."


 

 

 

 

Foto av fire av deltakerne

Fire av deltakerne på den tredje samlingen for PSY-AS. Fra venstre, med arbeidssted i parentes: Martina Schorkopf(Teamet for kjønnsidentitetsutredninger av barn og unge), Anne Falsen (Spesialseksjonen barn og ungdom psykisk helse), Ida Garløv (Akutt ungdomsenhet) og Bjørg E. H. Schorre (BUP) (foto: Marit Skram).

Nettverkets samlinger

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier er ansvarlig for å drifte PSY-AS. Her er det Sissel Berge Helverschou, ph.d og psykologspesialist og Egil Midtlyng, psykologspesialist, som er primus motorer og arrangørkomité for samlingene.

For mer informasjon om nettverket, se nettsiden for Nasjonalt fagutviklingsnettverk for Asperger og psykisk lidelse (PSY-AS). Nettverkets målgruppe er ansatte i spesialisthelsetjenesten (psykisk helsevern eller habilitering), som utreder, diagnostiserer eller behandler barn, unge eller voksne med Asperger syndrom og samtidig psykisk lidelse.


 

Til NevSoms forside