HELSENORGE
Regional kompetansetjeneste for barnehabilitering - bevegelse (RKBB)

Nyttige lenker for fagpersoner

Her bygger vi opp oversikt over aktuell litteratur og lenker til mer informasjon rettet mot fagpersoner.

​Registre

Litteratur

  • James R Gage (2009) The Identification and Treatment of Gait Problems in Cerebral Palsy, 2nd Edition
  • (mer kommer)​

Lenker til mer infor​​masjon


Fant du det du lette etter?