HELSENORGE
Regional kompetansetjeneste for barnehabilitering – bevegelse (RKBB)

Nyttige RKBB-lenker for fagpersoner

Her bygger vi opp oversikt over aktuell litteratur og lenker til mer informasjon rettet mot fagpersoner.

​Reg​​​istre

Litte​ratur

  • James R Gage (2009) The Identification and Treatment of Gait Problems in Cerebral Palsy, 2nd Edition

Lenker t​il mer infor​​masjon

Fant du det du lette etter?