illustrasjonsfoto

Regional kompetansetjeneste for import- og tropesykdommer

Kunnskapsspredning i diagnostikk, behandling og forebygging av import- og tropesykdommer

Om oss

Kompetansetjenesten for import- og tropesykdommer er en kompetansetjeneste for helsepersonell i helseregion sørøst. Det er likevel naturlig at virksomheten på en del områder går utover regionens grenser. Kompetansehevingen utføres hovedsakelig gjennom forskning og kunnskapsspredning.  
 
Kompetansesenter er en del av Infeksjonsmedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus, Ullevål. En lege og en sykepleier er ansatt i deltidsstillinger ved kompetansesenteret. Dessuten er postdoc-stipendiater, doktorgradsstipendiater og medisinske studenter knyttet til senteret som forskere i engasjementstillinger. Forskningen foregår både i Norge og i utlandet. I Afrika har vi omfattende forskningsprosjekter i Etiopia og i Sør-Afrika, f.eks på sykdommene schistosomiasis og hepatitt B. I Norge forsker vi på blant annet på zikafeber. 
 
Målgruppen for kunnskapsspredningen er særlig leger, men vi tar også sikte på å heve kompetansen i andre yrkesgrupper som er involvert i diagnostikk, behandling og forebygging av import- og tropesykdommer. Vi sprer ny og oppdatert kunnskap bl.a. gjennom jevnlig arrangement av kurs og møter,  gjennom publikasjoner og gjennom rådgivning til leger og institusjoner. 

Pasienter med mistenkt eller påvist tropesykdom eller annen infeksjonssykdom som de har fått utenlands, skal i utgangspunktet oppsøke sin egen lege. Når dette ikke er mulig eller tar for lang tid, er den lokale legevaktsordningen veien å gå.

Er det klar mistanke om alvorlig tropesykdom, samtidig som det ikke er mulig eller tar for lang tid å få tak i primærlege eller legevakt, kan det være berettiget å henvende seg direkte til akuttmottaket på nærmeste sykehus.

Kompetansetjenestens årsrapport 2018.

Ansatte

  • Leder, MD, PhD; DTM&H Frank O. Pettersen

  • Sykepleier Kjerstin Røstad

  • Prosjektleder for VIBE, Post Doc, MD, Phd, Eyrun F. Kjetland

  • Post doc, MD, PhD, Asgeir Johannessen

  • Post doc, MD, Nega Berhe

  • PhD stipendiat, MD Hashini Galappathi-Arachchige

  • PhD stipendiat, MD Stian Staurung Orlien


 

Helsepersonell  kan ta kontakt med kompetansetjenesten for råd om utredning og behandling av pasienter.

Kontaktinformasjon

Leder: Frank O. Pettersen. Tlf 23016077/ 920 95 743. Epost uxpfra@ous-hf.no

Kjerstin Røstad, sykepleier. Tlf 22119097. Epost: uxkjrs@ous-hf.no

Kurs

 

Kurs som arrangeres på Ullevål sykehus


Obligatorisk kurs i tropemedisin for spesialistkandidater i infeksjonsmedisin ble arrangert 12-16.03.18.

Obligatorisk kurs i parasittologi  for spesialistkandidater i infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi avholdes i uke 19, 06-10.05. 2019 ved Oslo universitetssykehus, laboratoriebygget, Ullevål. Kurset kan også være av interesse for barneleger og indremedisinere. Kursleder Frank O. Pettersen, epost: uxpfra@ous-hf.no .

Kurslitteratur: WallaceP, Pasvol G.Atlas of tropical medicine and parasitology. Mosby 6. utgave ISBN 032304364X. Leventhal R, Russel FC. Medical parasitology: A Self-Instructional Text 6th Edition, 2012, ISBN-13: 9780803625433. Lecture Notes Tropical Medicine, 7th ed., Wiley Blackwell. www.cdc.gov/dpdx

Dnlf-Eksamen i tropesykdommer og parasittologi. For leger som ønsker å søke om å bli godkjente spesialister i grenspesialiteten infeksjonssykdommer. Det arrangeres to eksamener i året. Om våren er det eksamen i Bergen i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer og om høsten i Oslo i regi av regional kompetansetjeneste for import- og tropesykdommer.

Import- og tropemedisinsk dag for sykepleiere arrangeres årlig, sist 23.11.18.

Kurs utenlands


McGill Summer Institute: McGill University i Montreal, Canada, arrangerer sommerkurs i bl.a klinisk tropemedisin. De arrangerer også andre kurs innen infeksjonsmedisin som kan være av interesse for infeksjonsleger innen f.eks tuberkulose og antibiotikaresistens.

London School of Hygiene and Tropical Medicine: Tilbyr Phd- og masterprogrammer i tillegg til kortere kurs. Blant annet Diploma in Tropical Medicine and Hygiene.

Liverpool School of Tropical Medicine: Tilbyr Phd- og masterprogrammer i tillegg til kortere kurs.

Gorgas Courses in Clinical Tropical Medicine: I Peru. Tilbyr diplomkurs (9 uker) og et to ukers avansert kurs.

Bjørknes Høyskole:  Tilbyr kurs i tropemedisin i Tanzania for sykepleiere og leger.

 

Behandlingsveiledere


Brukerhåndbok i mikrobiologi (OUS)


Håndbok i infeksjonsmedisin

Nyttige lenker

Folkehelseinstituttet (FHI)

WHO: Retningslinjer for behandling av malaria
Oppdaterte råd om forebygging av malaria (FHI)   
     

FHI: Zika

Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer

The Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene

Parasites without borders

 

Forskning og utvikling

Donor-derived strongyloidiasis after organ tranplantation in Norway.        

Våre publikasjoner

Avhandlinger 

Vi har forskningsprosjekter i Sør Afrika og Etiopia

Sør Afrika


Eyrun Kjetland er post doc stipendiat/prosjektleder for The Female Genital Schistosomiasis Europe South-Africa Network - VIBE-FGS.

Prosjektet kan du lese mer om på prosjektets egen internettside 

http://brightresearch.org/

Etiopia:


Asgeir Johannessen er post doc stipendiat. Prosjektets tittel er: Treatment of hepattitis B in resource limited settings-a pilot program in Yemen and East Africa.  

Stian Orlien et al. har skrevet om betydningen av khat-tygging for utviklingen av kronisk leversvikt i fagbladet for norske gastroenterologer "Best Practice gastroenterology". Resultatene fra studien deres ble tidligere i år publisert i det prestisjefylte bladet Hepatology (1).  

      
Stian Orlien diskuterer betydningen av khat for utvikling av kronisk leversykdom i Lancet, Mars 2019:


      

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.