Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB)

Helse Sør-Øst

KLB skal være en ledende aktør innen kunnskapsbasert lindrende behandling i helseregionen. Vi skal bygge opp og spre kompetanse i fagfeltet samt å være en aktiv pådriver for ulike organiserte kompetansenettverk i palliasjon.

Om oss, vår organisering og ansatte

Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen

NOU2017: 2016 På liv og død - Palliasjon til alvorlig syke og døende

Følg oss på Facebook

Julehilsen fra KLBNytt fra palliativ forskning

Eksterne nettsider om palliasjon

Nedenfor vil du få tilgang til eksterne hjemmesider som belyser nyttig informasjon om palliasjon- for helsepersonell så vel som pasienter og pårørende.

  

Nasjonalt register over palliative virksomheter i Norge

Pall.reg

Helse Midt-Norge

Helse Nord


Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Utviklingssenter Senter for omsorgsforskning (ett senter for hver region)  


Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

BarnsBeste

  

Brukerorganisasjoner

Kreftforeningen

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.