Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB)

Helse Sør-Øst

Eksterne nettsider om palliasjon

Nedenfor vil du få tilgang til eksterne hjemmesider som belyser nyttig informasjon om palliasjon- for helsepersonell så vel som pasienter og pårørende.

Nasjonalt register over palliative virksomheter i Norge

Pall.reg

Helse Midt-Norge Helse Nord

Informasjon om lindrende behandling og de regionale kompetansesentrene for lindrende behandling (Helsedirektoratet)

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Utviklingssenter

Senter for omsorgsforskning (ett senter for hver region)Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

BarnsBeste

Brukerorganisasjoner

Kreftforeningen

Tidsskrifter

The Lancet OncologyJAMA OncologyJournal of Clinical Oncology Journal of Pediatrics and Palliative CareJournal of Pain and Symptom Management

Palliative Medicine Palliative and Supportive CarePatient Education and Counseling

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.