Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB)

Helse Sør-Øst

 

 

 

KLB skal være en ledende aktør innen kunnskapsbasert lindrende behandling i helseregionen. Vi skal bygge opp og spre kompetanse i fagfeltet samt å være en aktiv pådriver for ulike organiserte kompetansenettverk i palliasjon.

Integrasjon av onkologi og palliasjon - artikkel i Lancet Oncology

Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen

NOU 2017:16 På liv og død - Palliasjon til alvorlig syke og døende

Leve med kreft- Nasjonal kreftstrategi (2018-2022)

Nytt fra palliativ forskning

Om oss, vår organisering og ansatte

Følg oss på Facebook

Våre arrangementer

Eksterne nettsider om palliasjon

Nedenfor vil du få tilgang til eksterne hjemmesider som belyser nyttig informasjon om palliasjon- for helsepersonell så vel som pasienter og pårørende.

Nasjonalt register over palliative virksomheter i Norge

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Brukerorganisasjoner

Tidsskrifter


Fant du det du lette etter?