Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB)

Helse Sør-Øst

KLB skal være en ledende aktør innen kunnskapsbasert lindrende behandling i helseregionen. Vi skal bygge opp og spre kompetanse i fagfeltet samt å være en aktiv pådriver for ulike organiserte kompetansenettverk i palliasjon.

Om oss, vår organisering og ansatte

Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen

NOU 2017:16 På liv og død - Palliasjon til alvorlig syke og døendeLeve med kreft- Nasjonal kreftstrategi (2018-2022)Følg oss på Facebook

Nytt fra palliativ forskning

Eksterne nettsider om palliasjon

Nedenfor vil du få tilgang til eksterne hjemmesider som belyser nyttig informasjon om palliasjon- for helsepersonell så vel som pasienter og pårørende.

Nasjonalt register over palliative virksomheter i Norge

Pall.reg

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Informasjon om lindrende behandling og de regionale kompetansesentrene for lindrende behandling (Helsedirektoratet)

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Utviklingssenter

Senter for omsorgsforskning (ett senter for hver region)Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

BarnsBeste

Brukerorganisasjoner

Kreftforeningen

Tidsskrifter

The Lancet OncologyJAMA OncologyJournal of Clinical Oncology Journal of Pediatrics and Palliative CareJournal of Pain and Symptom Management

Palliative Medicine Palliative and Supportive CarePatient Education and Counseling

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.