Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB)

Helse Sør-Øst

Eksterne nettsider om palliasjon

Nedenfor vil du få tilgang til eksterne hjemmesider som belyser nyttig informasjon om palliasjon- for helsepersonell så vel som pasienter og pårørende.

Nasjonalt register over palliative virksomheter i Norge

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Brukerorganisasjoner

Tidsskrifter


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.