Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB)

Helse Sør-Øst

Våre egne arrangementer

Eksterne aktørers arrangementer

Eksterne nettsider om palliasjon

Nedenfor vil du få tilgang til eksterne hjemmesider som belyser nyttig informasjon om palliasjon- for helsepersonell så vel som pasienter og pårørende.

Nasjonalt register over palliative virksomheter i Norge

 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Brukerorganisasjoner

Tidsskrifter


Fant du det du lette etter?