Barn og unge - Palliasjon

Praktisk symptomlindring til barn og unge krever en bred tverrfaglig tilnærming. Lindrende behandling, også kalt palliativ behandling, verken fremskynder eller forlenger dødsprosessen, men kan bedre livskvaliteten til barnet og dets pårørende i møte med livstruende sykdom. Trykk på lenkene for mer informasjon om palliasjon til barn og unge.


Nasjonal faglig retningslinjer for palliasjon til barn og unge uavhengig av diagnose

Les mer om siste oppdateringer fra Helsesdirekortatet vedrørende retningslinjer for palliasjon til barn og unge, uavhengig av diagnose.

Retningslinjer for palliasjon til barn og unge

Medikamentskrin for barn

Medikamentskrinet er spesialtilpasset slik at også barn kan bruke det. Skrinet er utarbeidet av en tverrfaglig gruppe med representanter fra Seksjon smertebehandling og palliasjon, Kirurgisk serviceklinikk, HUS og Barneklinikken, HUS, KLB og Sjukehusapoteket i Bergen. Trykk på lenken for mer praktisk informasjon om medikamentskrinet. 

Medikamentskrin for barn

EAPC

Les mer om palliasjon til barn og unge på EAPCs temaside.

 Palliasjon til barn og unge 

Her har vi samlet relevant litteratur om barn og unge med behov for palliasjon.

Relevante studier

Top Ten Tips Palliative Care Clinicians ShouldTop Ten Tips Palliative Care Clinicians Should Know About Caring for Children in Neonatal and Pediatric Intensive Care UnitsPediatric Pediatric palliative care-when quality of life
becomes the main focus of treatment
Delivering Pediatric Palliative Care: From Denial,
Palliphobia, Pallilalia to Palliactive


Fant du det du lette etter?