Elektronisk kartlegging- OUS Smerteregister

Registeret samler inn data om alle pasienter som utredes, diagnostiseres og eventuelt behandles for ulike langvarige smerter.

Før første oppmøte på Avdeling for smertebehandling, skal det svares på en elektronisk kartlegging før timen med behandleren. Denne kartleggingen brukes av behandleren for å få en oversikt over problemområder. Kartleggingen kan gjøres på nettbrett, datamaskin eller mobiltelefon.

Vi sender også ut oppfølgingsundersøkelser for å kartlegge om tiltak vi foreslår fungerer. Samtykkeskjema for dette kan du lese her.

Bakgrunn

OUS Smerteregister ble opprettet av Regional kompetansetjeneste for smerte (ReKS) i 2015. Registeret samler inn informasjon om alle pasienter som utredes, diagnostiseres og eventuelt behandles for ulike langvarige smertetilstander ved Avdeling for smertebehandlings poliklinikk ved OUS Ullevål.

Hensikt

Hensikten med registeret er å gi grunnlag for og fremme kontinuerlig kvalitetsarbeid og forskning på diagnostisering, behandlingsmetoder, prosedyrer og tiltak rettet mot pasienter med langvarige smerter og som behandles i spesialisthelsetjenesten. I tillegg kartlegges hvilke pasienter som henvises til Avdeling for smertebehandlings poliklinikk.

Årsrapporter - OUS smerteregister

Årsrapport 2019, se her.

Informasjon til forskere og helsepersonell

Respondenter som inkluderes i og bidrar med informasjon til OUS Smerteregister, omfatter alle pasienter som utredes og behandles ved smertepoliklinikken på Avdeling for smertebehandling ved OUS Ullevål. Pasientene har i hovedsak langvarige ikke-maligne smertetilstander.

Bruk av data fra OUS smerteregister
Forskningsprosjekter (inkludert master/PhD) kan søke om bruk av data fra OUS smerteregister. Informasjon om tilgjengelige variabler finner du her. Les om utleveringsavtalen her (send mail for å få Word-fil som kan redigeres).

Kontaktpersoner:

Christopher Ekholdt - chrekh@ous-hf.no, daglig leder av registeret.

Lars-Petter Granan- largra@ous-hf.no, OUS smerteregisterets fagrådsleder.


Fant du det du lette etter?