HELSENORGE

Eksperimentell rusmiddelforskning

Forskningsgruppens mål er å fremskaffe ny kunnskap om rusmidler og legemidler med ruspotensiale. Vi studerer stoffenes kort- og langtidseffekter, virkningsmekanisme, toksisitet, potens (styrkegrad) og avhengighetspotensiale. Forskningsgruppen utvikler også metoder for å avdekke og konsentrasjonsbestemme nye stoffer på rusmiddelmarkedet og vi studerer stoffenes nedbrytningsprodukter. De siste årene har vi fokusert på hvordan rusmiddelbruk i sensitive perioder for hjerneutviklingen, som fosterlivet og ungdomsalder, påvirker individene senere i livet.

For å kunne studere konsekvensene av rusmiddelbruk gjør vi ulike atferdstester i forsøksdyr. Vi har et bredt repertoar av tester for å undersøke ruspåvirkning, læring og hukommelse, sosial atferd, angstsymptomer og motorikk. Vi gjør også molekylærbiologiske studier i hjernevev for å forsøke å forstå endringer i atferd som følge av rusmiddelbruk.

Forskningsgruppen har samarbeidsprosjekter med flere forskningsgrupper ved Universitetet i Oslo og i utlandet bl.a. ved National Institute on Drug Abuse (NIDA, Baltimore), Universitetet i Roma og Universitetet i Utrecht. Opioider i svangerskapet, Nye psykoaktive stoffer (NPS), Heroin – fra injeksjon til terapi og Ungdom og cannabis er våre prioriterte forskningsprosjekter.

For mer informasjon om forskningsgruppen, våre medlemmer og forskningsprosjekter,  trykk på linken: ​​Experimental Drug Abuse Research (ous-research.no)


Fant du det du lette etter?