Helsenorge

Norsk nettverk for primær immunsvikt

Norsk nettverk for primær immunsvikt er et landsdekkende kompetansenettverk for leger, sykepleiere og bioingeniører som arbeider med utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med primær immunsvikt. Nettverket er ansvarlig for et landsdekkende register for kvalitetssikring og forskning innen primær immunsvikt.

nettverk-illustrasjon
SSD vil gjennom å tilrettelegge for diskusjonsfora, virtuelle og fysiske møter sørge for å opprettholde en god landsdekkende funksjon og aktivitet. Illustrasjon: Shutterstock

Nettverket er organisert gjennom Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne sykdommer (NKSD) og Senter for sjeldne diagnoser (SSD) ved Oslo universitetssykehus.

Hovedformålet med nettverket er å sikre god kompetanse på primær immunsvikt ved norske sykehus. Nettverkskontaktene er lokale ressurspersoner for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med primær immunsvikt i samarbeid med sentrale fagpersoner i nettverket. Nettverket har regelmessige møter der utredning og behandling av pasienter gjennomgås. Videre tilrettelegger nettverket for forskning innen feltet. Målet er kompetanseutvikling, kvalitetssikring og økt landsdekkende forskning innen primær immunsvikt.

Register for primær immunsvikt

Det er opprettet et landsdekkende pasientregister for kvalitetssikring og forskning med den hensikt å bedre omsorgs- og behandlingstilbudet. Videre vil registeret bidra til et likeverdig og tilpasset tilbud til personer som lever med primær immunsvikt. Gjennom registeret kan det være aktuelt å identifisere og rekruttere personer som potensielt kan delta i kliniske studier (inkludert behandlingsstudier) eller andre forskningsprosjekter. 

Nettverksmedlemmer:


 Informasjon kommer

Kommende møter:

  • Mandag 13 desember kl 15-16


 

Nasjonal immunsvikt konferanse 2021

Konferansen ble holdt 1. november 2021. Helsepersonell fra alle de fire helseforetakene var representert. Les mer om konferansen her:

  • «Hele landet» deltok på årets nettverksmøte om primære immunsviktsykdommer


Kontaktperson for nettverket 

Ane Moe Holme ved Senter for sjeldne diagnoser

Forskning og aktuelt

Fant du det du lette etter?