HELSENORGE

Fem kjappe med Åse Prestvik

Denne utgavens svar på "fem kjappe" kommer fra Åse Prestvik. Hun tror på systematisk involvering av pårørende som et viktig suksesskriterium i rusbehandling. —Rusproblemer utvikles, opprettholdes og må løses i relasjoner, sier lederen for Klinikkavdelingen ved Blå Kors Lade Behandlingsenter.

​– Hva er den viktigste kunnskapen dine pasienter har gitt deg?

– En viktig lærdom er at pasientene og deres nærmeste sitter på de gode løsningene selv. Både pasienter og pårørende fortjener kred for, og søkelys på, den innsatsen som er lagt ned før de kommer i kontakt med oss, og egenskaper og evner de kan ta i bruk i møte med utfordringene som venter. Nestoren Sverre Nesvåg sitt korte, men slagferdige utsagn «Erfaring ruler» oppsummerer også noe pasientene har lært meg, og bekreftes til stadighet. Rusbehandling innebærer gjerne ulik innsats over tid, og vi bør i organisering av tjenestene ta høyde for tilbakefall og andre avstikkere som vil skje underveis.

– Hvilken forskjell ønsker du å gjøre som leder?

– Som mellomleder vi jeg gjerne fungere som en ressurs for medarbeidere mine og pasienter og pårørende som kommer til avdelingen. Det jeg gjør, skal legge best mulig til rette for at de kan jobbe sammen på en måte som gir mening, utvikling og resultater. Det krever at jeg sjonglerer godt mellom administrasjon og (nærværende) lederskap. Det er også viktig for meg å være en positiv bidragsyter i ledergruppa, på tvers av avdelingene i behandlingsenteret, overfor Blå Kors og i møte med andre samarbeidspartnere.

– Hva er suksesskriterium nr 1 i behandling av rus- og avhengighetslidelse?

– Rusproblemer utvikles, opprettholdes og må løses i relasjoner. Som rusforskeren Adams i Australia formidler, kan det gi mening å sammenligne relasjonen til rusen med utroskap som fortrenger og utfordrer andre relasjoner. Systematisk involvering av pårørende i rusbehandling bidrar til økt rekkevidde og effekt av rusbehandling, både for den som ruser seg og de som er berørt. I Klinikkavdelingen ved Blå Kors Lade Behandlingssenter har vi over flere år implementert kompetanse og rutiner som gjør involvering av de nærmeste til et integrert og effektivt element i de fleste behandlingsforløp.

– Hvilken bok har inspirert deg mest i jobben du gjør nå?

– Høsten 2017 tok jeg lederkurset Organisasjon og endring ved NTNU Videre. Underveis lot jeg meg inspirere av Gunnar Ekmans bok «Fra prat til resultat – om lederskap i hverdagen». Ekman beskriver småpraten som nøkkelen til lederskapet, dette gjennom nærhet til medarbeiderne, tilbakemeldingskultur og interesse for arbeidet de gjør. Det ga mening, og fikk meg til å reflektere over hvordan tida mi fordeles mellom administrasjon og lederskap.

– Dette gir meg ny energi:

Humor og latter gjør susen! Jeg er også takknemlig for å ha familie og venner som er viktige og hjelper meg til å balansere jobb og privatliv.


​​