HELSENORGE

Fem kjappe med Jan Elverum

Jan Elverum er direktør for Blå Kors Lade Behandlingssenter. – Jeg kjenner det fortsatt som et privilegium å få skape mulighet for mestring og mening for rusavhengige og deres familier.

Jan Elverum

– Hvorfor ønsker du å være leder i TSB?

For meg har det vært enormt inspirerende og meningsfylt å arbeide for å skape bedre tjenester for rusavhengige og for pårørende. Jeg har vært så heldig å få lede en behandlingsvirksomhet i en epoke som for meg startet i 1994, hvor russektoren har gjennomgått enorme forandringer, fra særomsorg til spesialisthelsetjeneste.

– Jeg må erkjenne at jeg har hatt, og har en spesiell forkjærlighet for gravide rusavhengige og deres kamp for å beskytte sine barn mot flere rusepisoder og for at barna deres skal få en så god start på livet som det er mulig å gi dem, gitt aktuelle forutsetninger. For meg er gode tilbud for gravide rusavhengige og for småbarnsfamilier også et mål på samfunnets vilje og evne til å ta vare på mennesket på sitt aller mest sårbare og ubeskyttede.

–​ Jeg kjenner det fortsatt som et privilegium å få skape mulighet for mestring og mening for rusavhengige og deres familier, og jeg ønsker ikke minst å arbeide for at vi skal nå folk tidligere i utvikling av rusavhengighet, før det blir for mange baklengsmål.

​Viktig å se ruspolitikk i et internasjonalt perspektiv

– Hva kan du ta med deg av tidligere arbeidserfaring inn i arbeidet med å lede TSB?

Blå Kors er en del av en internasjonal organisasjon, og som generalsekretær der gjennom åtte år har jeg lært mye om norsk ruspolitikk i et internasjonalt perspektiv. Selv om Norge har en god spill- og ruspolitikk og har god lovgivning, så er vårt samfunn også svært sårbart for den internasjonale situasjonen på disse områdene. Og ikke minst hvordan kyniske internasjonale aktører, både på spillområdet, narkotikaområdet og innenfor alkoholindustrien, påvirker vår hverdag.

 ​Jeg tenker at både jeg og resten av fagmiljøet innenfor TSB mer enn noen gang trengs som aktive kunnskapsformidlere og deltakere i debattene som påvirker norsk spillpolitikk og norsk ruspolitikk i morgen.

​Håper på utvikling og utprøving av ny behandlingsteknologi i fremtiden​​

– Hvor er din virksomhet om 10 år?

Virksomheten er for det første uten sin nåværende leder som da er blitt pensjonist. Virksomheten kjennetegnes fortsatt av et glimrende behandlingsmiljø for TSB-pasienter og har dessuten vunnet et par priser for utvikling og utprøving av ny behandlingsteknologi.

– Hvilken bok har inspirert deg mest som leder?

Nelson Mandela: Long Walk To Freedom.

– Dette gir deg ny energi:

Nylig i Adresseavisens helgebilag, fantastiske artikler om kvinner som har fått behandling ved kvinneposten LBS, og som forteller med rak rygg om livet, om skam og stigma, om behandling og om veien etter innleggelsesfasen. Til å få mot av, for enhver.


​​