HELSENORGE

Fem kjappe med Jonas Uchermann

Bli kjent med Helseministerens nye faglige rådgiver på TSB. Jonas Aga Uchermann kommer fra kriminalomsorgen og er nytilsatt seniorrågiver i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Hvorfor ønsker du å arbeide med TSB?

I TSB ligger det håp og forventninger om at mennesker kan utvikle seg og justere livet sitt til det bedre – også de som har et vanskelig utgangspunkt. Dette er utrolig inspirerende og fantastisk spennende å få lov til å jobbe med.

– Hva kan du ta med deg av tidligere arbeidserfaring inn i arbeidet med å styrke TSB?

Jeg har jobbet med kriminalomsorg i nesten 14 år. En oppsummert erfaring herfra er at mennesker kan utvikle seg og at de fleste i bunn og grunn er OK folk. Jeg har jobbet spesielt med utvikling av helsetilbudet til personer som gjennomfører straff, herunder stifinner- og rusmestringsenheter, narkotikaprogrammet, § 12 soning og etablering av et profesjonelt avrusningstilbud i fengsel mv. Jeg har og jobbet mye med organiseringen av kriminalomsorgens forvaltningssamarbeid, ikke minst med helsetjenesten. Dette har vært utrolig givende og jeg har forhåpentligvis lært noe både om mennesker og om organiseringen av samfunnet vårt som kan være til nytte.

– Hva vil du oppnå i din rolle som en av den til enhver tid sittende statsråds faglige rådgiver?

Som byråkrat har jeg ingen agenda utover det rent faglige: Å bidra til en kunnskapsbasert politikkutvikling. Det er mange ulike synspunkter, aktører og agendaer på rusfeltet. Min jobb å finne frem i dette landskapet, og bidra til mindre synsing og mer kunnskap for beslutningstakere. Skulle jeg hatt en agenda måtte den vært å bidra til mer forskning og kunnskapsutvikling på feltet. Jeg er derfor utålmodig på etableringen av KvaRus som forhåpentligvis vil bidra til å produsere nyttig kunnskap både for aktørene i TSB og for beslutningstakere.

– Hvilken bok har inspirert deg mest i arbeidet ditt?

Yuval Noah Hararis mesterverk "Sapiens" setter det meste i perspektiv, men det er oppfølgeren Homo Deus som virkelig utdyper perspektivene på menneskets fremtid - til skrekk for noen og inspirasjon for andre. Dersom den teknologiske utviklingen fortsetter slik Harari beskriver, vil trolig også rusbehandling kunne bli noe helt annet - i en fremtid som egentlig ikke er så fjern.

– Dette gir meg ny energi:

Nye perspektiver på gamle problemer.