HELSENORGE

Hvordan skape et positivt omdømme?

Pasienten, den pårørende og beslutningstakerens kunnskap om din virksomhet stammer fra flere kilder. Her er åtte råd til hvordan du kan påvirke andres bilde av din virksomhet.  

Omdømmet er summen av oppfatninger som ulike interessenter har av deg og virksomheten din. Det er de og ikke deg som eier ditt omdømme. Men dere kan påvirke det gjennom å være tydelige, samstemte og synlige.   ​

1.

Ha systematisk kunnskap om eget omdømme. Bry deg mest om negative tilbakemeldinger.

Eksempler på kilder til informasjon om eget omdømme er Pasienterfaringsundersøkelsen, erfaringer fra eget brukerråd, trafikkmålinger fra nettsiden og respons på sosiale medier.
Er ditt navn introdusert og forankret hos samarbeidsparter? Er deres forventninger til det du kan bidra med realistiske og forenlige med egne produksjonsmål?

2.

Ha en plan for dialogen med samarbeidsparter og interessenter. Finn win-win sonen.

Skap felles engasjement rundt pasientenes behov. Hvordan styrke samarbeidet for å bedre hjelpetilbudet? Hvilke viktige behov har de vi skal samarbeide med? Hvordan kan vi utfylle hverandre (win-win)? Tegn interessentkart, og prioriter mellom dine dialogpartnere!

3.

Pasienten er din viktigste ambassadør.

Ha dialog med tidligere pasienter og pårørende. Formidling mediert gjennom pasienter eller brukere blir lyttet til, både av andre fagfolk, henvisere, potensielle pasienter og deres pårørende.

4.

Ha tydelige mål.

Spør «Hvor tydelig fremstår vi overfor pasienter, samarbeidsparter og interessenter?» Er vi samstemte? Hvilke saker eller fortellinger viser best hvem vi er? Kan vi profilere oss gjennom disse? Profilerende saker viser hva som kjennetegner tjenesten og hva den kan få til, rollen vi ønsker å spille og at en har gjort en forskjell på et område.

5.

Bruk media bevisst til å selge profilerende saker og vise engasjement.

Hvilke målgrupper nås gjennom hvilke medieplattformer og -kanaler? Allmennmedia, fagmedia eller sosiale medier? Størst er ikke alltid best; gjennom smalere kanaler kan en kanskje være sikrere på å nå bestemte målgrupper? Se for deg den du ønsker å nå. Velg sjanger. Kronikk? Debatt? Invitere journalist på besøk?

6.

Overvåk media.

Gjennom å være orientert kan du gjøre deg relevant. Knytt dine utspill til hendelser i omgivelsene. Øk sjansen for å «komme på» ved å time planlagte utspill etter årshjulet eller tilbakevendende hendelser.

7.

Nettsiden er din grunnmur.

Tilpass informasjonen etter målgruppens behov, begrens avsenderfokus. Bruk kunnskap om brukerne til å presentere stoffet. Stoffet skal ikke organises etter ditt kart, men pasientens og henviserens. Brukervennlige overskrifter kan være «Hva skjer før, under og etter behandling?». Opprett eget presserom tilpasset målgruppen «media» med faktaark, årsmelding og statistikk.

8.

Utnytt medieinteressen hvis den er der.

Formuler ett, to eller tre korte hovedbudskap som du vil fremme gjennom media, ha klar ansvarsdeling ved henvendelser fra media. Ha klart dokumenter, statistikk, grafer og eksempler som kan underbygge det du skal si eller send journalisten faktaboks/ lenke til saksframstilling på nettsiden.