HELSENORGE

Ny i TSB

Er du nyansatt i TSB? Vi har laget et introduksjonskurs til deg! I kurset får blant annet møte noen av pasientene våre og bli kjent med det tverrfaglige fellesskapet vi har i TSB.

Innholdet i e-læringskurset skjuler seg bak feltene i dette spillbrettet.

E-læringskurset «Ny i TSB» er spillbasert og lar deg bevege deg rundt på spillbrettet. Bak feltene blir du bedre kjent med pasienter i TSB, hvilke fagprofesjoner pasientene møter og hvilke samarbeidspartnere som er viktige for oss. I tillegg blir du introdusert for en ordbok med et utvalg av «stammespråket» i TSB. Her får du forklart mange av uttrykkene og forkortelsene du vil møte på.

Kurset skal gi en bredere forståelse av hvilken plass TSB har i spesialisthelsetjenesten. Vi håper at kurset også vil bidra til å skape engasjement, stolthet og glede over din arbeidsplass og yrkesvalg i TSB! Kurset finner du i din regionale læringsportal. Har du ikke tilgang til læringsportal? Kurset kan også tas uten innlogging i lenken under.

Ta kurset her

Hvem bør ta kurset?

E-læringskurset er utviklet for alle nyansatte i TSB over hele landet – uansett om du er helse-/sosialfaglig medarbeider eller har en annen fagbakgrunn og rolle. Har du tidligere erfaring fra TSB, og kanskje har jobbet mange år i tjenestene, vil vi fortsatt anbefale at du gjennomfører dette kurset – på den måten kan vi bygge en felles kunnskapsbase for hele TSB.

Kurset vil gi deg bedre kjennskap til

  • hva rus- og avhengighetslidelser er
  • faglige tilnærminger og metoder som benyttes i TSB
  • bakgrunnen for TSB og tverrfagligheten
  • sentrale lover, regler og andre premissgivende forhold
  • samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjeneste
  • hvordan brukermedvirkning kan ivaretas på system-, tjeneste- og individnivå

En brikke i TSB-skolen

For å utvikle kvaliteten i TSB, må vi alltid ta i bruk både ny og eksisterende kunnskap. E-læringskurset for nyansatte er bare den første puslespillbrikken i «TSB-skolen». TSB-skolen skal gi tilgang på metoder, verktøy og aktiviteter som er nyttige og nødvendig for å drive strategisk og systematisk kompetanseutvikling. Den skal være et virkemiddel for ledere i arbeidet m​ed å tilrettelegge for livslang læring for​ sine medarbeidere. Her skal vi utvikle, samle og spre læringsaktiviteter og -metoder.

 


​​


Fant du det du lette etter?