HELSENORGE

Videreutdanninger

Illustrasjon av graduation-hatt

Her finner du informasjon om videreutdanninger og spesialiseringsløp for arbeid i TSB.    ​

Videreutdanning i rusproblematikk for helse- og sosialfaglig personell

Følgende studiesteder tilbyr videreutdanning i rusproblematikk for studenter med helse- og sosialfaglig grunnutdanning. 

VID (Tidligere Diakonhjemmets høgskole i Oslo): Videreutdanning i rusproblematikk og masterprogram

Høgskulen på Vestlandet (Bergen): Psykisk helse-og rusarbeid (masterprogram)

Høgskulen på Vestlandet (Haugesund og Stord): Samtidige rus- og psykiske lidingar (ROP) 

Høgskulen på Vestlandet (Stord): Rus og psykisk helse

NTNU (Trondheim): Rus og psykisk helsearbeid

Høgskulen i Volda: Tiltak mot rusproblem

Høgskulen i Volda: Rus som kulturelt og sosialt fenomen

Høgskulen på Vestlandet (Førde): Rusproblematikk og rusarbeid

Universitetet i Agder (Grimstad): Rus og avhengighetskunnskap

Universitetet i Stavanger: Rus- og psykisk helsearbeid (masterprogram)

Universitetet i Sør-Øst Norge (Drammen): Psykisk helse og rusrelaterte problemer

Høgskolen Innlandet
: Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, ​rus- og avhengighetsarbeid​

Norges arktiske universitet: Videreutdanning i rus og psykisk helse

Andre videreutdanninger for helse- og sosialsektoren (Utdanning.no)

Helseledelse

Helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi​, enkeltemner eller hel erfaringsbasert master ved Universitetet i Bergen.

Spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin

Etter profesjonsstudiet, som ferdig utdannet lege, kan man i dag spesialisere seg innen rus- og avhengighetsmedisin.  Se informasjon om spesialiteten hos Norsk forening for rus og avhengighetsmedisin (NFRAM).  Seraf  arrangerer fordypningsk​​urs i rus og psykiatri.

Spesialisering i rus og avhengighet for psykologer

Som ferdig psykologutdannet kan man spesialisere seg videre innen rus- og avhengighetspsykologi, som er en av ni spesialiseringer. Spesialistforløpet består av en femårig etterutdanning.

De som ønsker en spesialitet i Rus og avhengighetspsykologi velger det som obligatorisk program (3 år) etter ettårig fellesprogram. Av det totale praksiskravet er det knyttet tre årsverk praksis som skal være innenfor arbeid med rus- og avhengighet. Psykologen skal arbeide på minst to tjenestesteder.

Psykologen skal tilegne seg arbeidserfaring fra de ulike organisatoriske nivå i tilbudet til personer med rus- og avhengighetsproblemer, samt deres pårørende.

Videreutdanninger for medarbeidere med brukererfaring


Medarbeidere med brukererfaring, ALF/ Bergen kommune

Fagskole for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid, Nettbasert undervisning ved Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling – KBT, Trondheim 

Videreutdanning for miljøarbeid, psykisk helsearbeid og rusarbeid 

Folkeuniversitetet (Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold og Telemark): Fagskoleutdanning i miljøarbeid innen rus (Fagskolegrad)

AOF Østfold (virtuelt klasserom): Miljøarbeid innen rus

Folkeuniversitetet (Oslo og Drammen): Miljøarbeid innen rus (Fagskolegrad)

Fagskolen i Vestfold og Telemark (Porsgrunn, Horten) : Psykisk helsearbeid og rusarbeid (Fagskolegrad)

Lukas fagskole (Trondheim): Psykisk helsearbeid og rusarbeid  (Fagskolegrad)

Andre (utdanning.no)

E-læring

Her finner du tilbud om relevant e-læring for ansatte i TSB

 


​​
Fant du det du lette etter?