HELSENORGE

Fastlegenytt

Fastlegenytt er et elektronisk nyhetsbrev som sendes fra Oslo universitetssykehus til alle fastleger og kommunale leger i Oslo. I tillegg publiseres det på Oslo univsersitetssykehus sin intra- og internettside. Nyhetsbladet informerer om endringer og tiltak ved Oslo universitetssykehus som har betydning for samarbeidende primærleger, men andre fagfolk kan også finne nyttig informasjon her. Fastlegenytt produseres 2-3 ganger pr semester av praksiskonsulentordningen (PKO) og samhandlingsoverlegen på Oslo universitetssykehus er redaktør.