HELSENORGE

Fastlegenytt

Fastlegenytt er et elektronisk nyhetsbrev som vi sender fra Oslo universitetssykehus til alle fastleger og kommunale leger i Oslo. I tillegg publiserer vi det på våre intra- og internettside. 

Nyhetsbladet informerer om endringer og tiltak ved Oslo universitetssykehus som har betydning for samarbeidende primærleger, men andre fagfolk kan også finne nyttig informasjon her. Fastlegenytt blir produsert​ to til tre ganger per semester av praksiskonsulentordningen (PKO) og samhandlingsoverlegen på Oslo universitetssykehus er redaktør.

2023

2022​​​

2021​​

2020

2019​​

2018​

2017