Likeverd og mangfold

Oslo universitetssykehus HF skal være likeverdig, inkluderende og mangfoldig, både for pasienter, pårørende og ansatte.

Oslo universitetssykehus HF har utviklet en Strategi for likeverdige helsetjenester og mangfold 2017- 2021:

  • Mål 1: Oslo universitetssykehus HF skal tilby gode, tilpassede og likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, bosted, sosioøkonomiske forutsetninger, språk, etnisk bakgrunn, tro- og livssyn, helseinformasjonsforståelse og funksjonsevne.
  • Mål 2: Medarbeidere ved Oslo universitetssykehus skal møte pasienter, pårørende og kollegaer med åpenhet og respekt.
  • Mål 3: Våre medarbeidere skal speile mangfoldet i befolkningen. Ressursene i et mangfoldig arbeidsmiljø skal bli verdsatt og benyttet.

Tilbud for ansatte på OUS

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.