HELSENORGE

Nytt bygg blir et etterlengtet løft for både pasienter og ansatte

Samlokalisering av forskning- og fagmiljø og etablering av fremtidsrettede konsepter kan føre til et svært godt tjenestetilbud. Samtidig vil ansatte få en arbeidsplass med riktige faglige og fysiske rammer som øker tjenesten sin anseelse.

Tekst: Hallgeir Vik, fagkoordinator for Ny sikkerhetspsykiatri
Bildet viser en mann som smiler

Fagkoordinator Hallgeir Vik


Jeg har rollen som fagkoordinator i Ny Sikkerhetspsykiatri og bistår programleder Camilla Aanestad i alle faser av prosjektarbeidet. I april starter arbeidet med forprosjekt. Her vil jeg være kontaktpunkt for medvirkningsgruppelederne. Videre skal jeg bidra til å formidle og oversette behov, rammer og muligheter mellom ulike fagmiljøer i sykehuset og prosjektledelsen.

Jeg er opptatt av at det er et godt samarbeidsklima mellom partene i prosjektet, slik at OUS, HSØ sin prosjektorganisasjon og totalentreprenøren i prosjektet får mest mulig igjen for investeringen i nybygg. Jeg har tro på at flinke fagfolk med ulik bakgrunn sammen kan utfylle hverandre og trekke i samme retning for best mulig resultat.

De som skal bruke de nye lokalene i Ny Sikkerhetspsykiatri, kommer fra en bygningsmasse som ikke er egnet for formålet. Overgangen til ett nytt og funksjonelt bygg vil være stor. I den forbindelse er det nødvendig å se langt fremover, slik at vi bygger i samsvar med fremtidige behov. I nybygget vil man få sikre pasientarealer som legger til rette for god pasientbehandling både innendørs og ute. Samtidig må vi forberede ansatte som skal inn i Ny Sikkerhetspsykiatri, på nye måter å jobbe og tenke på.

Ny Sikkerhetspsykiatri skal være fremtidsrettet. Vi har et ansvar for at investering i nytt bygg gir gevinster. Jeg har stor tro på at vi gjennom samlokalisering av forskning- og fagmiljø og etablering av fremtidsrettede konsepter kan oppnå et svært godt tjenestetilbud. Samtidig vil de ansatte få en arbeidsplass med riktige faglige og fysiske rammer som øker tjenesten sin anseelse. Jeg tror at dette vil bidra til god rekruttering inn i et veldig viktig og spennende fagfelt.