HELSENORGE

Storbylegevakten 2023

Oslo kommune bygger ny legevakt på Aker sykehusområde i samarbeid med Oslo universitetssykehus. Legevakten i Storgata flytter inn i november 2023.

Det nye legevaktsbygget bygges på området til Aker sykehus, og adressen blir Trondheimsveien 233. Byggestart var i mars 2020 og legevakten i Storgata flytter inn i det nye bygget i november 2023. 

Det nye legevaktsbygget skal ha samme rolle i behandlingskjeden som legevakten i Storgata har i dag, men det legges til rette for at rollen kan utvikle seg videre. Når Nye Aker sykehus står ferdig i 2031 vil legevakten ha umiddelbar nærhet til et fullverdig akuttsykehus​.​​

Oslo kommune er eier og byggherre for prosjektet, og Oslo universitetssykehus skal leie omtrent 60 % av arealene. OUS sin del av bygget vil i tillegg til Skadelegevakt inneholde ortopedisk poliklinikk, 7 operasjonsstuer (ortopediske) med tilhørende postoperativ og sengepost (ny-utvidet), håndterapi, sterilsentral, økning i radiologi samt 1 stue til tannbehandling i narkose (ny).

Mer informasjon

OSBL_Forprosjekt_rapport_2.0.pdf (31. august 2018)

Nettsidene til Oslo kommune om det nye legevaktsbygget​

Følg med på bloggen til Skanska om byggeprosjektet

Se webkamera fra byggeplassen her​

Følg oss gjerne på Instagram​

Historikk

Arbeidet med Oslo storbylegevakt ble igangsatt i 2008. Det var besluttet å legge denne på den såkalte trekanttomta på Ullevål. Oslo kommune, HSØ og Ullevål universitetssykehus ønsket å utrede "fremtidens storbylegevakt". 

Fremtidens storbylegevakt i Oslo - forprosjekt våren 2008

I 2011 og 2012 ble konseptvalgutredning, hovedfunksjonsprogram og delfunksjonsprogram utarbeidet. De tidligere utredningene dannet basis da man gikk videre med prosjektet i 2014. Utredning viste til etablering av ny storbylegevakt på Aker, Ullevål eller Gaustad. Idéfaseprosjektet ved OUS koordinerte utbyggingsplan med kommunens storbylegevaktprosjekt, hvor man så på hvordan en nyetablert storbylegevakt kan plasseres i nærheten av sykehuset i de ulike løsningsforslagene.

Fremtidens OUS - Idéfaserapport 2.0 - mai 2015

HSØ besluttet i juni 2016 å etablere lokalsykehus på Aker sykehus og i september besluttet byrådet å etablere Oslo storbylegevakt på området. Konseptvalgutredningen ble godkjent for videreføring til forprosjektfasen.

Storbylegevakt: Oppsummering av tjenestedesignprosjekt 2016

I mars 2017 blir det inngått en samarbeidsavtale om gjennomføring av forprosjekt mellom Oslo kommune og OUS, i regi av eier og byggherre Oslo kommune/Omsorgsbygg. HSØ vedtar at Oslo kommune kan kjøpe tomt på Aker. Storbylegevaktprosjektet rapporterer til Oslo kommune, og er ikke del av HSØ sin portefølje. Planen er at OUS skal eie og bruke 60 % av arealene til spesialisthelsetjenester. Arbeidet med forprosjektet starter dette året, under ledelse av Omsorgsbygg.​


I februar 2020 vedtar bystyret i Oslo utbygging og finansiering av ny Storbylegevakt på Aker sykehus. OUS og Helseetaten blir leietakere. I mars startet bygging av Storbylegevakten. 

Fant du det du lette etter?