HELSENORGE

Rådgivning innen personvern for andre virksomheter

​Vi rådfører innen personvern

Vi tilbyr veiledning og rådgivning innen personvern i forskning og kvalitetssikring for alle foretakene i Helse Sør-Øst.

Vår funksjon er knyttet til veileding innen helseforskning, all forskning utenfor REKs mandat, kvalitetsstudier og opprettelse av interne kvalitetsregistre.

Skjemaer og maler

Alle skjemaer og maler er tilgjengelig i internettversjonen av OUS' eHåndbok.

Prosedyrer for personvern som gjelder OUS er også tilgjengelig og kan ha interesse for andre virksomheter.

Regionale dokumenter for Helse Sør-Øst tilgjengelige her.

Utdypende informasjon

Forskning vs kvalitetssikringAnonymt vs. avidentifisertLovlig journalbrukSamtykke og dispensasjonInnsamling og lagring av data Utlevering av data til eksterneHva gjør Personvernombudet og informasjonssikkerhetsleder?Forskningsbiobank

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Fant du det du lette etter?