HELSENORGE

Ullevål sykehus, Akuttmottaket (bygg 17)

Akuttmottaket tar imot pasienter som trenger øyeblikkelig-hjelp, ved akutt sykdom eller skade. På Akuttmottaket blir du møtt av lege og sykepleier som først gjør undersøkelser og vurderinger av din situasjon.

De fleste pasientene vil etter kort tid flyttes til sengeposter i sykehuset. Noen pasienter blir skrevet ut og/eller videreformidlet til andre behandlingsinstitusjoner.

Fant du det du lette etter?