HELSENORGE

Seksjon for nevrohabilitering - barn, Rikshospitalet

Seksjonen gir tilbud om høyspesialiserte (re)habiliteringstjenester til barn og unge med komplekse medfødte eller ervervete funksjonsnedsettelser. Undersøkelser og behandling er bygget opp rundt funksjonsteam og oppfølgingsprogram som skal supplere tilbudet som blir gitt i spesialisthelsetjenesten for øvrig.

Fant du det du lette etter?