HELSENORGE

Nasjonal kompetansetjeneste for gynekologisk onkologi

Nasjonal kompetansetjeneste for gynekologisk onkologi har som formål å utvikle og heve kvaliteten innen pasientbehandling, undervisning av pasienter, pårørende og helsepersonell på nasjonalt nivå. Oppgavene omfatter også forskning og fagutvikling, herunder etablering av nasjonale og internasjonale forskningsnettverk, utdanning, formidling av kunnskap og kompetansespredning.

Fant du det du lette etter?