Symptomer og tilstander

​Her har vi samlet relevant litteratur som omhandler ulike symptomer og tilstander.

Delirium

Delirium – Nasjonalt handlingsprogramDelirium - LegemiddelhåndbokenDelirium – forebygging, diagnostikk og behandling

Relevante litteratur

Kliniske retningslinjer fra ESMO for behandling av delirium hos voksnekreftpasienter

Dyspné

Dyspné – Nasjonalt handlingsprogramDyspné - Legemiddelhåndboken Undervisningsfilmer om lindring av tung pust

Relevante litteratur
Tungpust en metaanalyse

Depresjon

Depresjonslidelse hos pasienter med langtkommet kreft

Kvalme

Kvalme – Nasjonalt handlingsprogramKvalme og oppkast/brekninger - Legemiddelhåndboken

Malign obstruksjon i mage-tarmkanalen

Malign obstruksjon i mage-tarmkanalen – Nasjonalt handlingsprogram

Malign medullakompresjon

Malign medullakompresjon – Nasjonalt handlingsprogramMalign medullakompresjon – Regionalt pasientforløp

Munnhuleplager

Munntørrhet og andre plager i munn og svelg– Nasjonalt handlingsprogramMunnstell til voksne pasienterHåndtering bivirkninger i munnslimhinner som følge av strålebehandling mot ØNH-regionen

Obstipasjon

Obstipasjon – Nasjonalt handlingsprogramObstipasjon hos pasienter som får antiemetika og kjemoterapi – forebygging og behandling

Relevante litteratur
Retningslinjer fra ESMO om diagnostisering og behandling av obstipasjon ved avansertkreftsykdom

Smerte

Smerte – Nasjonalt handlingsprogramTunnelert spinal- eller epiduralkateter Ny klassifisering av kronisk kreft-relatert smerte fra IASP2019Ny klassifisering av nevropatisk smerte fra IASP 2019

Relevante litteratur
Retningslinjer fra ESMO om behandling av kreftsmerter hos voksneSmertebehandling hos kreftpasienter i legemiddelassistert rehabiliteringSystematisk smerteregistrering hos inneliggende kreftpasienter gir betydelig smertereduksjon

Fagprosedyrer

Tunnelert spinal - eller epiduralkatetreCADD-Legacy pumpe, modell 6300 Kreftsår – sårstell – topikal behandling

Fant du det du lette etter?