HELSENORGE

Symptomer og tilstander

De fleste pasienter i palliativ fase har mange symptomer, tegn og lidelser samtidig. Disse kan variere over tid, og noen kan komme akutt. Symptomene kan skyldes både den aktuelle sykdommen, andre kroniske lidelser og gjennomgått behandling. Symptomer er en personlig opplevelse som i varierende grad påvirkes av biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. En helhetlig tilnærming med en systematisk kartlegging er derfor nødvendig for en individuell behandling og lindring. Pasientens oppfatning av hva som bør prioriteres, bør tillegges vekt. Målet er hele tiden best mulig livskvalitet.
Her har vi samlet relevant litteratur som omhandler symptomer og tilstander pasienter med kreft i palliativ fase kan oppleve, inkludert behandlingsprinsipper for disse.

Delirium

Delirium – Nasjonalt handlingsprogramDelirium - LegemiddelhåndbokenDelirium – forebygging, diagnostikk og behandling

Relevant litteratur

Kliniske retningslinjer fra ESMO for behandling av delirium hos voksnekreftpasienter

Dyspné

Dyspné – Nasjonalt handlingsprogram Dyspné - Legemiddelhåndboken Undervisningsfilmer om lindring av tung pust

Relevant litteratur

Management of Dyspnea in Advanced Cancer: ASCO Guideline​ Tungpust en metaanalyse

Depresjonslidelse ​

Depresjonslidelse hos pasienter med langtkommet kreft

​Kvalme

Kvalme – Nasjonalt handlingsprogramKvalme og oppkast/brekninger - LegemiddelhåndbokeneHåndbok - Kjemoterapiindusert kvalme og oppkast - medikamentell behandling (ous-hf.no)​

Malign obstruksjon i mage-tarmkanalen

Malign obstruksjon i mage-tarmkanalen – Nasjonalt handlingsprogram​ Relevant litteratur
Medical management of malignant bowel obstruction in patients with advanced cancer: 2021 MASCC guideline update​

Malign medullakompresjon​

Malign medullakompresjon – Nasjonalt handlingsprogramMalign medullakompresjon – Regionalt pasientforløp

Munnhuleplager​​

Munntørrhet og andr​e plager i munn og svelg– Nasjonalt handlingsprogramMunnstell til voksne pasienterHåndtering bivirkninger i munnslimhinner som følge av strålebehandling mot ØNH-regioneneHåndbok - Smaksforandringer ved medikamentell kreftbehandling - kjemoterapi, immunterapi eller antistoffer (ous-hf.no)

Relevant litteratur
Forebygging og behandling av munntørrhet forårsaket av kreftbehandling: ISOO/MASCC/ASCO Guideline​

​Obstipasjon

Obstipasjon – Nasjonalt handlingsprogramObstipasjon hos pasienter som får antiemetika og kjemoterapi – forebygging og behandling

Relevant litteratur​
Retningslinjer fra ESMO om diagnostisering og behandling av obstipasjon ved avansertkreftsykdom

Smerte

Smerte – Nasjonalt handlingsprogramTunnelert spinal- eller epiduralkateter

Relevant litteratur

Retningslinjer fra ESMO om behandling av kreftsmerter hos voksneKlassifisering av kronisk kreftrelatert smerte (IASP 2019) Klassifisering av kronisk neuropatisk smerte (IASP 2019)​​Smertebehandling hos kreftpasienter i legemiddelassistert rehabiliteringSystematisk smerteregistrering hos inneliggende kreftpasienter gir betydelig smertereduksjon

Palliativ strålebehandling​

Palliativ strålebehandling av skjelettmetastaser — Nasjonalt handlingsprogram​​

Fant du det du lette etter?