HELSENORGE

Symptomer og tilstander

De fleste pasienter i palliativ fase har mange symptomer, tegn og lidelser samtidig. En helhetlig tilnærming med en systematisk kartlegging er derfor nødvendig for en individuell behandling og lindring. Pasientens oppfatning av hva som bør prioriteres, bør tillegges vekt. Målet er hele tiden best mulig livskvalitet.

Symptomer og tilstander - HelsedirektoratetSymptomlindring – Norsk legemiddelhåndbok​Systematisk kartlegging​

​Delirium

Delirium – Nasjonalt handlingsprogram​Delirium - LegemiddelhåndbokenDelirium – forebygging, diagnostikk og behandling

Relevant litteratur

Kliniske retningslinjer fra ESMO for behandling av delirium hos voksnekreftpasienter

Dyspné

Dyspné – Nasjonalt handlingsprogram Dyspné - Legemiddelhåndboken Undervisningsfilmer om lindring av tung pustInformasjonsbrosjyrer – «Å leve med tungpust»​

Relevant litteratur

Management of Dyspnea in Advanced Cancer: ASCO Guideline​ Tungpust en metaanalyse

Depresjonslidelse ​

Depresjonslidelse hos pasienter med langtkommet kreft

​Kvalme

Kvalme – Nasjonalt handlingsprogramKvalme og oppkast/brekninger - LegemiddelhåndbokeneHåndbok - Kjemoterapiindusert kvalme og oppkast - medikamentell behandling (ous-hf.no)​

Malign obstruksjon i mage-tarmkanalen

Malign obstruksjon i mage-tarmkanalen – Nasjonalt handlingsprogram​ Relevant litteratur
Medical management of malignant bowel obstruction in patients with advanced cancer: 2021 MASCC guideline update​

Malign medullakompresjon​

Malign medullakompresjon – Nasjonalt handlingsprogramMalign medullakompresjon – Regionalt pasientforløp

Munnhuleplager​​

Munntørrhet og andre plager i munn og svelg - HelsedirektoratetMunnstell til voksne pasienterHåndtering bivirkninger i munnslimhinner som følge av strålebehandling mot ØNH-regioneneHåndbok - Munnstell til voksne pasienter (ous-hf.no)​​
Relevant litteratur
Forebygging og behandling av munntørrhet forårsaket av kreftbehandling: ISOO/MASCC/ASCO Guideline​MASCC/ISOO expert opinion on the management of oral problems in patients with advanced cancer (nih.gov)​​Munntørrhet hos alvorlig syke og døende | Tidsskrift for Den norske legeforening (tidsskriftet.no)

​​​Obstipasjon

Obstipasjon – Nasjonalt handlingsprogramObstipasjon hos pasienter som får antiemetika og kjemoterapi – forebygging og behandling

Relevant litteratur​
Retningslinjer fra ESMO om diagnostisering og behandling av obstipasjon ved avansertkreftsykdom

Smerte

Smerte – Nasjonalt handlingsprogramTunnelert spinal- eller epiduralkateter

Relevant litteratur

Retningslinjer fra ESMO om behandling av kreftsmerter hos voksneKlassifisering av kronisk kreftrelatert smerte (IASP 2019) Klassifisering av kronisk neuropatisk smerte (IASP 2019)​​Smertebehandling hos kreftpasienter i legemiddelassistert rehabiliteringSystematisk smerteregistrering hos inneliggende kreftpasienter gir betydelig smertereduksjon

Palliativ strålebehandling​

Palliativ strålebehandling av skjelettmetastaser — Nasjonalt handlingsprogram​​

Fant du det du lette etter?