HELSENORGE
Bilde av ansatte

NevroNet

Velkommen til NevroNet. 
NevroNet er et samhandlingsprosjekt som skal heve kompetansen og bedre samhandlingen mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten i Oslo Kommune. Denne nettsiden skal gi informasjon om diagnose, behandling, helsetjenester, kurs, fagpersonregister og andre tilbud til pasienter med Multippel Sklerose (MS), dystoni og medfødte arvelige nevromuskulære tilstander (NMD). Nettsiden retter seg til både pasienter og fagpersoner, og har som mål å samle all nyttig informasjon om og for disse kroniske nevrologiske sykdommene
Målgruppen for dette prosjektet er pasienter med MS, dystoni og NMD og fagpersonene som følger disse pasientene. For å heve kompetansen og bedre samhandlingen mellom helsetjenestene skal vi arrangere tverrfaglige kurs for kommune- og spesialisthelsetjenesten, etablere et Nevro-nettverk og opprette et fagpersonregister. Fagpersonene vil få innføring i hvordan best benytte digitale samhandlingsverktøy for kommunikasjon og samhandlingsmøter. 


Kurs og nettverk

Fagpersonene som følger pasientene i kommune- og spesialisthelsetjenesten blir invitert til tverrfaglige kurs. Disse kursene vil bidra til å danne et Nevro-nettverk som videre vil bedre samhandling. Deltakerne får også mulighet til å registrere seg i et fagpersonregister på disse kursene. Se under helsepersonell for kursoversikt.

Fagpersonregister

Fagpersonregisteret skal gi en oversikt over hvor helsetjenester og kompetanse finnes i bydel Østensjø, bydel Sagene og Nevrologisk avdeling. Dette fagpersonregisteret vil være til hjelp både for pasienter, pårørende og fagpersoner, og gjøre det enklere å finne frem til kompetanse og rett tjeneste. Fagpersonreg​isteret​ er tilgjengelig på denne siden og oppdateres fortløpende.

Digitale samhandlingsverktøy

For å bedre samhandlingen er det viktig med tett kommunikasjon mellom tjenestene. For direkte kommunikasjon skal fagpersonene i dette prosjektet benytte seg av elektronisk meldingsutveksling. Dette er et kjent kommunikasjonsverktøy for mange og en trygg og sikker form for digital direktekommunikasjon via Norsk Helsenett i journalsystemene våre. For de som ikke kjenner til dette verktøyet har vi utarbeidet en veileder. For denne veilederen, se under helsepersonell. 
Ved behov kan fagpersonene ha digitale samhandlingsmøter mellom og på tvers av tjenestene. Vi benytter trygge og sikre digitale plattformer som Whereby  og Norsk Helsenett​. Ved behov er det også mulighet for at pasienten kan delta på disse digitale samhandlingsmøtene. Prosjektet vil informere deltagere om hvordan best bruke disse digitale tjenestene

Datainnsamling

For å kunne vurdere om disse tiltakene hever kompetansen og bedrer samhandlingen skal både pasienter og fagpersoner som er inkludert i prosjektet besvare spørreskjemaer som blant annet kartlegger opplevelsen av samhandlingen mellom tjenestene. Spørreskjemaene skal besvares to ganger i løpet av et år (desember 2022 – desember 2023). 

Dette prosjektet har fått innvilget midler fra Stiftelsen Dam og samhandlingsmidler fra Oslo Kommune. ​

​​

For pasienter

Multippel sklerose MS

Diagnose:

MS

Behandling

Nevrologens rolle

Fysioterapeutens rolle

Ergoterapeutens rolle

Ergoterapi og fysioterapi i hjemmetjenesten i bydel Sagene og bydel Østensjø

Rehabilitering

Her finner du informasjon om behandling og rehabilitering

Avlastning og sykehjem

Her finner du informasjon om avlastning og sykehjem

Fagpersonregister

Fagpersonregister for Oslo universitetssykehus og bydelene Sagene og Østensjø

NAV og hjelpemidler:

Her finner du informasjon om NAV og hjelpemidler

Ortopediteknikk AS

Sophies Minde

Rettigheter og hjelp:

Sosionomens rolle i forbindelse med MS

Her kan du lese om rettigheter og hjelp

Her er lenke til norsk MS-veileder

Psykisk helsehjelp:

Psykisk helse i forbindelse med MS

Mestring og livskvalitet:

Her er lenke til e-læringskurset MS-hva er det

Her kan du lese mer om seksuell helse

Tilbud og aktiviteter:

Her kan du lese om MS-forbundet

Arvelige nevromuskulære tilstander NMD

Diagnose:

Arvelige nevromuskulære tilstander

Behandling og rehabilitering:

Nevrologens rolle

Fysioterapeutens rolle

Ergterapeutens rolle 

Informasjon om ergoterapi og fysioterapi i kommunehelsetjenesten i bydelene Sagene og Østensjø

Avlastning og sykehjem

Her finner du informasjon om avlastning og sykehjem

Fagpersonregisteret

Fagpersonregister for Oslo universitetssykehus og bydelene Sagene og Østensjø

NAV og hjelpemidler

Her finner du informasjon om NAV og hjelpemidler

Ortopediteknikk

Sophies Minde

Rettigheter og hjelp:

Sosionomens rolle i forbindelse med NMD

Her kan du lese om rettigheter og hjelp

Psykisk helsehjelp:

Psykisk helse i forbindelse med NMD

Mestring og livskvalitet:

Seksualitet og medfødte nevromuskulære sykdommer

Tilbud og aktiviteter:

Tilbud og aktiviteter

Her kan du lese om Foreningen for muskelsyke

Dystonier

Diagnose:

Dystoni

Behandling og rehabilitering

Kirurgisk behandling

Nevrologens rolle

Fysioterapeutens rolle

Informasjon om ergoterapi og fysioterapi i kommunehelsetjenesten i bydelene Sagene og Østensjø

Avlastning og sykehjem

Her finner du informasjon om avlastning og sykehjem

Fagpersonregister

Fagpersonregister for Oslo universitetssykehus og bydelene Sagene og Østensjø

NAV og hjelpemidler

Her finner du informasjon om NAV og hjelpemidler

Ortopediteknikk

Sophies Minde

Rettigheter og hjelp

Her kan du lese om sosionomens rolle i forbindelse med dystoni

Her kan du lese om rettigheter og hjelp

Psykisk helsehjelp

Her kan du lese om psykisk helse i forbindelse med dystoni

Tilbud og aktiviteter

Her kan du lese om norsk dystoniforening

For helsepersonell

Veiledning for sending av elektroniske meldinger fra primærhelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten

Physica:

 1.  Klikk på @ (meldinger) på menylinjen på høyre side på aktiv pasient

 2.  Klikk på «opprett» og velg deretter «forespørsel»

 3.  På mottaker søker du opp ID nr 122385. Du kan også skrive «nevrologi». Her får du da opp flere valgmuligheter. Velg så postkassen med id nr 122385 som hører til OUS.

 4.  Klikk på opprett

 5.  Velg forespørseltype

 6.  I feltet «spørsmål» skriver du selve meldingen. Om du vet navnet på mottakeren skriver du dette i første linje på meldingen. 

 7.  Trykk på send 

Pasientsky:

 1.  Åpne journalbildet på pasienten

 2.  Opprett et nytt behandlingsnotat

 3.  Trykk på binders-ikonet under notatet og velg «Dialogmelding (elektronisk)

 4.  Under «Valgte mottakere» søker du opp Id nummer «122385». Du kan også skrive Oslo Universitetssykehus og velge «Nevrologi». 

 5.  Velg «annen henvendelse» under type. 

 6.  I feltet «Spørsmål» skriver du selve meldingen. Om du vet navnet på mottakeren skriver du dette i første linje på meldingen. 

 7.  Klikk «lagre og send»

Gerica:

 1.  Finn aktuell bruker. Trykk på navnet slik at linjen blir markert gul. 

 2.  Trykk på og velg “meldinger per bruker”. 

 3.  Velg “Ny melding”. 

 4.  Under Meldingstype velger du “forespørsel (1.0)”. I feltet avsender velger du aktuell faggruppe: Ergoterapi, PLO – Oslo Kommune/Fysioterapi, PLO – Oslo kommune/Sykepleiertjeneste - Oslo Kommune

 5.  I mottaker feltet velg: “Nevrologi - Oslo universitetssykehus HF” og trykk neste. 

 6.  Velg «annen henvendelse» under type.

 7.  I feltet “Innhold” skriver du selve meldingen. Om du vet navnet på mottakeren skriver du dette i første linje på meldingen.

 8.  Trykk “send melding”.

For mer informasjon se Norsk Helsenett sin veileder for elektronisk meldingsutveksling: Elektronisk meldingsutveksling - Norsk helsenett (nhn.no)

Veiledning for sending av elektroniske meldinger fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten

Innkomne og utgående dialogmeldinger lagres i pasientens journal.
Helse Sør-Øst har laget kjøreregler for bruk av dialogmeldinger. 
Benyttes til avklarende spørsmål og svar i pågående pasientforløp
Forventet svartid er 3-5 virkedager
Skal ikke benyttes:
For øyeblikkelig hjelp eller avklaringer som haster
Informasjon om alvorlige funn
Til generell veiledning som ikke er knyttet til spesifikk pasient
Ved omfattende problemstillinger
Til saksbehandling, avklaring om arbeidsfordeling

DIPS Arena (fra e-håndbok):
Frittstående Dialogmeldinger Arena
Opprette og sende dialogmelding
Når dialogen starter i helseforetaket, skal dokumentet «Dialog – Forespørsel» opprettes:
Aktiver pasient
Velg Nytt journaldokument (Ctrl + N)
Søk etter Dialog – Forespørsel
Velg avdeling
Trykk Opprett dokument
Feltet Til har ikke automatisk forslag til mottaker. Søk etter riktig mottaker. Vær obs på at du velger rett person eller tjenesterekvirent på korrekt organisasjon (HF, fastlege eller tjeneste i kommune).
Menyen Filter lar deg søke på kun tjeneste eller person.
Velg Type forespørsel. Hvis det ikke velges noe settes verdi til Annen henvendelse.
I feltet Spørsmål: Skriv kort og konsis tekst med en tydelig problemstilling. Det er mulig å sette inn fraser i meldingen. 
Kontroller at det er satt inn rett mottaker før du trykker Send.
Ved behov for endring, gå ti feltet «til» og trykk på x til høyre i feltet. Søk opp mottaker. 
Meldingen er nå sendt til mottaker og vises i dokumentlisten. 

Svar på innkommende meldinger.
Åpne forespørselen i Oppgaver eller fra dokumentlisten.
Trykk på knappen Svar
Velg Dialog – Svar på forespørsel
Trykk Opprett dokument
Velg i nedtrekksmeny Tema kodet
Svar: skriv et kort og tydelig svar på forespørselen
Trykk Send
Svaret er nå sendt til mottaker.

Opprette forespørsel (PLO – Forespørsel)
Aktiver pasient
Gå til Startmenyen og velg PLO
Gå til feltet PLO-dialog
Velg Send PLO-melding fra feltet PLO-dialog
Velg Forespørsel
Melding PLO – Forespørsel kommer opp til høyre på arbeidsflaten 
a. Sett inn mottaker. Følgende tjenester kan velges:
o Ergoterapi
o Fysioterapi
o Legetjeneste ved sykehjem (følg rutiner i eget helseforetak)
o Psykisk helsetjeneste (følg rutiner ved eget helsefellesskap)
o Saksbehandling
o Sykepleietjeneste

b. Velg Type forespørsel i nedtrekks-menyen:
(blank)
Helseopplysninger
Legemiddelopplysninger
Status / plan for utskrivning
Annen henvendelse

c. Gå til feltet Spørsmål og fyll inn informasjon, enten som fritekst eller benytt egen frase dersom det er utarbeidet.
Klikk på Send. Dokumentet sendes.
Kontroller status på sendt melding (feltet PLO-dialog eller korrespondanselogg).

Svare på mottatt dialogmelding (PLO – Svar på forespørsel)
Aktiver pasient
Gå til Startmenyen og velg PLO
Gå til feltet PLO-dialog og åpne den aktuelle meldingen som skal besvares
Klikk på Svar i menylinjen. Følgende valg kommer opp: 
o Dialogmelding Svar
o Dialogmelding Forespørsel
o Tilbakemelding om feil i mottatt melding (Se egen brukerveiledning for                      Tilbakemelding om feil i mottatt melding).
Velg Dialogmelding Svar
Melding PLO – Svar på forespørsel kommer opp på arbeidsflaten
Kontroller at mottaker er riktig
Fyll inn informasjon i feltene: 
o Emne: (valgfritt)
o Beskrivelse: i dette feltet fyller man inn spørsmål til avklaring, beskjeder osv.             Det er mulig å benytte fraser dersom dette er utarbeidet. 
For å sende melding: 
o Klikk på Send. Dokumentet sendes.
Kontroller status på sendt melding i feltet PLO-dialog eller korrespondanselogg.

For mer informasjon se e-håndbok: 

For mer informasjon se Norsk Helsenett sin veileder for elektronisk meldingsutveksling: Elektronisk meldingsutveksling - Norsk helsenett (nhn.no)

Fagpersonregister

Her finner du fagpersonregister for fagpersoner ved Oslo universitetssykehus og bydelene Sagene og Østensjø.

Behandling

Her kan du lese om MS og behandling

Her kan du lese om medfødte arvelige nevromuskulære tilstander og behandling

Rehabilitering

Her kan du lese mer om rehabiliteringstilbudet

Forskning

Lenke til forskningssidene ved OUS for sjeldne nevromuskulære tilstander


Kurs

NevroNet gjennomførte sitt første tverrfaglige kurs 12. desember 2022. 
Kurs 14. september 2023: 


Fant du det du lette etter?