Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)

Vi er her for deg som ikke får anfallskontroll av epilepsimedisiner. Uansett hvor du bor i landet kan du henvises til tverrfaglig utredning og behandling hos oss. Vi hjelper deg å få stilt riktig diagnose og finner den beste behandlingen for din epilepsi. Velkommen til SSE. Landets eneste spesialsykehus for epilepsi.

Spesialsykehuset for epilepsi - bygg A og B
Foto: Oslo universitetssykehus.
Les mer om Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)

Illustrasjonsbilde fra SSE

Henvisninger til Spesialsykehuset for epilepsi - SSE

Henvisninger til Spesialsykehuset for epilepsi kan sendes elektronisk til:

HER122385

Henvisninger sendes per post til:

Oslo universitetssykehus
Nevrologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Les mer om henvisninger til SSE og våre nasjonale behandlingstjenester
Sentralt henvisningsmottak ved OUS har vakttelefon der helsepersonell kan ringe inn. Åpningstider kl. 09.00 – 14.30 Telefon: 23 07 54 88.

Våre nasjonale behandlingstjenester

Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk epilepsi

Nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi

KART

SSE - Kart over sykehusområdet (pdf)SSE - Kart på Googlemaps

Merk: Når du skal legges inn ved SSE, skal du møte direkte på posten (oppmøtested).  Oppmøtestedet står i innkallingsbrevet du har fått. For mer informasjon om oppmøtestedet, klikk på lenken nedenfor.

Oppmøtesteder ved SSE

Tverrfaglig utredning og behandling

Figur som viser faggruppene som er med på utredningen av pasientene ved SSE

Figuren viser faggruppene som samarbeider i team om utredning og behandling av pasientene ved SSE. Dette er avgjørende for en vellykket behandling. (Foto: Oslo universitetssykehus.)

Vårt tverrfaglige team gjør en bredt anlagt utredning ved behov. Målet er å stille riktig diagnose samt å finne den best mulige behandling av din epilepsi- og anfallstype.  Teamet utreder også konsekvenser epilepsien har for yrke, skole og sosial fungering. Barn og ungdom får undervisning ved Solberg skole. Pedagogene fra skolen er en del av det tverrfaglige teamet og de deltar i utredningen. SSE har nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi som ikke har effekt av vanlig medikamentell behandling og/eller der epilepsien medfører psykososiale og andre vansker.

Epilepsimedisiner

Vår oppgave er å finne riktig medisin og riktig dose for deg. Målet er at du skal ha færrest mulig anfall og høyest mulig livskvalitet.
Les om epilepsimedisiner (antiepileptika)

Lær mer om epilepsimedisiner - ta e-læringskurset

Utredning for epilepsioperasjon

En epilepsioperasjon kan hjelpe noen av de som ikke blir anfallsfrie med medisiner. Personer som kan være aktuelle for operasjon, gjennomgår en omfattende utredning og en grundig risiko-nytte vurdering. Utredning, utvelging og operasjon gjøres i tett samarbeid mellom SSE og Nevrokirurgisk avdeling ved Rikshospitalet. Pasientene følges opp ved SSE i fem år etter en operasjon.
Les om operasjonsutredning ved epilepsi
SSE har nasjonal behandlingstjeneste for utredning av pasienter med tanke på epilepsioperasjon (kirurgiutredning). Nevrokirurgisk avdeling ved Rikshospitalet har nasjonal behandlingstjeneste for epilepsioperasjon.

Vagusnervestimulator mot epilepsi

Vagusnervestimulator (VNS) kan vurderes når man ikke anfallskontroll med medisiner, og epilepsioperasjon er uaktuelt.
Les om vagusnervestimulator

Diettbehandling

Ketogen diett er en etablert behandling som kan vurderes der epilepsimedisiner ikke har ønsket virkning. Behandlingen har vist effekt ved mange typer epilepsi. Barn har i mange år fått behandling med ketogen ved SSE. Diettbehandling er også et tilbud til voksne. Ved enkelte sjeldne diagnoser som GLUT1-mangelsykdom er diettbehandling førstevalget.
Les om ketogen diettSSE har nasjonal behandlingstjeneste for behandling av epilepsi med ketogen diett.


Psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES)

Personer med PNES kan også få oppfølging etter at diagnosen er stilt. SSE har nasjonal behandlingstjeneste for utredning av psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES).

Rehabilitering

SSE tilbyr voksne yrkesrettet og psykososial rehabilitering. Målet er å hjelpe deg tilbake til en god hverdag, med eller uten jobb.

Gå til Solbergtoppen rehabilitering

Når du har kommet hjem

Sykepleiepoliklinikken ved SSE er et tilbud til voksne pasienter som vil snakke med en sykepleier om sin epilepsi.
Les om sykepleiepoliklinikken

E-læringskurs om epilepsi

E-læringer for pasienter, pårørende og helsepersonell.

Kurs og undervisning om epilepsi

Du og dine pårørende får undervisning i epilepsi under oppholdet ved SSE. E-læringskurs og filmer er en del av undervisningen. Vårt helsepersonell underviser også ved boliger, skoler og barnehager over hele landet. Videokonferanser brukes ofte til dette. Pårørende og helsepersonell fra hele landet kommer til SSE for å delta på kurs.
Les om kurs og undervisning om epilepsi

Våre nasjonale behandlingstjenester

Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk epilepsi

Nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi

Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi

Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi


Ønsker du aktuelt stoff om vår forskning, fagutvikling, undervisning og nasjonale behandlingstilbud? Meld deg på vårt nyhetsbrev.  Brevene kommer ut 4 til 6 ganger i året.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Oppmøtested står i innkallingsbrevet. Ved innleggelse skal du møte opp direkte på posten:
- Voksen post 1: G.F. Henriksens v. 50 (bygg i1)
- Voksen post 2: G.F. Henriksens vei nr 54 (bygg i3)
- Solbergtoppen rehabilitering: G.F. Henriksens vei nr 70 (bygg H)
- Barn og ungdom A-D: G.F. Henriksens vei nr 78 (bygg F)

Poliklinikk, EEG-undersøkelse, VNS, kompetansesenter:
- Hovedinngang: G.F. Henriksens vei nr 29 (bygg B)

Telefon
91 50 27 70
Postadresse

Henvisninger og pasientrelatert post til SSE sendes til:

Oslo universitetssykehus
Nevrologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresser og praktisk informasjon

Ambulatorisk EEG-undersøkelse med bærbart utstyrhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/ambulatorisk-eeg-undersokelse-med-berbart-utstyrAmbulatorisk EEG-undersøkelse med bærbart utstyrAEpilepsi - ambulatorisk EEG undersøkelse med bærbart utstyrEpilepsi - ambulatorisk EEG undersøkelse med bærbart utstyrEpilepsi - ambulatorisk EEG undersøkelse med bærbart utstyrEpilepsi - ambulatorisk EEG undersøkelse med bærbart utstyr
Antiepileptisk behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/antiepileptisk-behandlingAntiepileptisk behandlingAEpilepsi - antiepileptisk behandlingEpilepsi - antiepileptisk behandlingEpilepsi - antiepileptisk behandlingEpilepsi - antiepileptisk behandling
EEGhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/eegEEGEEEGEEGEEGEEG
Epilepsihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/epilepsiEpilepsiEEpilepsiEpilepsiEpilepsiEpilepsi
Epilepsi – førerkortvurderinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/epilepsi-forerkortvurderingEpilepsi – førerkortvurderingEEpilepsi - førerkortvurderingEpilepsi - førerkortvurderingEpilepsi - førerkortvurderingEpilepsi - førerkortvurdering
Epilepsi - Klassisk ketogen dietthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/epilepsi-klassisk-ketogen-diettEpilepsi - Klassisk ketogen diettEEpilepsi - Klassisk ketogen diettEpilepsi - Klassisk ketogen diettEpilepsi - Klassisk ketogen diettEpilepsi - Klassisk ketogen diett
Epilepsi - Magnetoencefalografihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/epilepsi-magnetoencefalografiEpilepsi - MagnetoencefalografiEEpilepsi - MagnetoencefalografiEpilepsi - MagnetoencefalografiEpilepsi - MagnetoencefalografiEpilepsi - Magnetoencefalografi
Epilepsi - Modifisert ketogen dietthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/epilepsi-modifisert-ketogen-diettEpilepsi - Modifisert ketogen diettEEpilepsi - Modifisert ketogen diettEpilepsi - Modifisert ketogen diettEpilepsi - Modifisert ketogen diettEpilepsi - Modifisert ketogen diett
Epilepsi - utredning operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/epilepsi-utredning-operasjonEpilepsi - utredning operasjonEEpilepsi - utredning operasjonEpilepsi - utredning operasjonEpilepsi - utredning operasjonEpilepsi - utredning operasjon
Langtidsmonitorering med EEG og videohttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/langtidsmonitorering-med-eeg-og-videoLangtidsmonitorering med EEG og videoLEpilepsi - langtidsmonitorering med EEG og videoEpilepsi - langtidsmonitorering med EEG og videoEpilepsi - langtidsmonitorering med EEG og videoEpilepsi - langtidsmonitorering med EEG og video
SPECT-undersøkelse ved epilepsihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/spect-undersokelse-ved-epilepsiSPECT-undersøkelse ved epilepsiSEpilepsi - SPECT-undersøkelseEpilepsi - SPECT-undersøkelseEpilepsi - SPECT-undersøkelseEpilepsi - SPECT-undersøkelse
Vagusnervestimulator mot epilepsi - justering/kontroll og batteribyttehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/vagusnervestimulator-mot-epilepsi-justeringkontroll-og-batteribytteVagusnervestimulator mot epilepsi - justering/kontroll og batteribytteVEpilepsi - Vagusnervestimularor, justering og batteribytteEpilepsi - Vagusnervestimularor, justering og batteribytteEpilepsi - Vagusnervestimularor, justering og batteribytteEpilepsi - Vagusnervestimularor, justering og batteribytte

Arrangementer

Forskningsenheten ved SSEhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/spesialsykehuset-for-epilepsi-sse/forskningsenheten-ved-sseForskningsenheten ved SSE
Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autismehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/spesialsykehuset-for-epilepsi-sse/regional-kompetansetjeneste-for-epilepsi-og-autismeRegional kompetansetjeneste for epilepsi og autismeKompetansetjenesten jobber med å styrke kvaliteten på tjenestene innenfor epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst. Vi arrangerer kurs, informerer, underviser og gir råd og veiledning.
Seksjon for barn og ungdom med epilepsihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/spesialsykehuset-for-epilepsi-sse/seksjon-for-barn-og-ungdom-med-epilepsiSeksjon for barn og ungdom med epilepsiVi er her for barn og ungdom 18 år som ikke får anfallskontroll av epilepsimedisiner, eller som har epilepsilignende anfall. Barn og ungdom fra hele landet henvises til oss for tverrfaglig utredning og behandling.
Seksjon for klinisk nevrofysiologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/spesialsykehuset-for-epilepsi-sse/seksjon-for-klinisk-nevrofysiologi-sseSeksjon for klinisk nevrofysiologiSeksjonen utfører-EEG undersøkelser som ledd i utredningen av pasienter innlagt ved Spesialsykehuset for epilepsi, SSE.
Seksjon for kliniske støttefag, Spesialsykehuset for epilepsihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/spesialsykehuset-for-epilepsi-sse/seksjon-for-kliniske-stottefagSeksjon for kliniske støttefag, Spesialsykehuset for epilepsiVårt mål er at pasienter med epilepsi eller epilepsilignende anfall, og deres pårørende, skal kunne delta så aktivt som mulig i hverdagen og få tilbud om tilpassede tjenester på hjemstedet.
Seksjon for voksenepilepsi og rehabiliteringhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/spesialsykehuset-for-epilepsi-sse/seksjon-for-voksenepilepsiSeksjon for voksenepilepsi og rehabilitering

Aktuelt om SSE

Fagartikler fra SSE

Fant du det du lette etter?