Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)

Vi er her for deg som ikke får anfallskontroll av epilepsimedisiner. Uansett hvor du bor i landet kan du henvises til tverrfaglig utredning og behandling hos oss. Vi hjelper deg å få stilt riktig diagnose og finner den beste behandlingen for din epilepsi. Velkommen til SSE. Landets eneste spesialsykehus for epilepsi.

Spesialsykehuset for epilepsi - bygg A og B
 
Les mer om Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)

Illustrasjonsbilde fra SSE

Henvisninger til Spesialsykehuset for epilepsi - SSE

Henvisninger til Spesialsykehuset for epilepsi kan sendes elektronisk til:

HER122385


Henvisninger sendes per post til:

Oslo universitetssykehus
Nevrologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo


Les mer om henvisninger til SSE og våre nasjonale behandlingstjenester
Sentralt henvisningsmottak ved OUS har vakttelefon der helsepersonell kan ringe inn. Åpningstider kl. 09.00 – 14.30 Telefon: 23 07 54 88.

Våre nasjonale behandlingstjenester

Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk epilepsi

Nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi

Tverrfaglig utredning og behandling

Figur som viser faggruppene som er med på utredningen av pasientene ved SSE

Figuren viser faggruppene som samarbeider i team om utredning og behandling av pasientene ved SSE. Dette er avgjørende for en vellykket behandling. (Foto: Oslo universitetssykehus.)

Vårt tverrfaglige team gjør en bredt anlagt utredning. Målet er å stille riktig diagnose samt å finne den best mulige behandling av din epilepsi- og anfallstype.  Teamet utreder også konsekvenser epilepsien har for yrke, skole og sosial fungering. Barn og ungdom får undervisning ved Solberg skole. Pedagogene fra skolen er en del av det tverrfaglige teamet og de deltar i utredningen. SSE har nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi som ikke har effekt av vanlig medikamentell behandling og/eller der epilepsien medfører psykososiale og andre vansker.

Epilepsimedisiner

Vår oppgave er å finne riktig medisin og riktig dose for deg. Målet er at du skal ha færrest mulig anfall og høyest mulig livskvalitet.
Les om epilepsimedisiner (antiepileptika)

Lær mer om epilepsimedisiner - ta e-læringskurset

Utredning for epilepsioperasjon

En epilepsioperasjon kan hjelpe noen av de som ikke blir anfallsfrie med medisiner. Personer som kan være aktuelle for operasjon, gjennomgår en omfattende utredning og en grundig risiko-nytte vurdering. Utredning, utvelging og operasjon gjøres i tett samarbeid mellom SSE og Nevrokirurgisk avdeling ved Rikshospitalet. Pasientene følges opp ved SSE i fem år etter en operasjon.
Les om operasjonsutredning ved epilepsi
SSE har nasjonal behandlingstjeneste for utredning av pasienter med tanke på epilepsioperasjon (kirurgiutredning). Nevrokirurgisk avdeling ved Rikshospitalet har nasjonal behandlingstjeneste for epilepsioperasjon.

Vagusnervestimulator mot epilepsi

Vagusnervestimulator (VNS) kan vurderes når man ikke anfallskontroll med medisiner, og epilepsioperasjon er uaktuelt.
Les om vagusnervestimulator

Diettbehandling

Ketogen diett er en etablert behandling som kan vurderes der epilepsimedisiner ikke har ønsket virkning. Behandlingen har vist effekt ved mange typer epilepsi. Barn har i mange år fått behandling med ketogen ved SSE. Diettbehandling er også et tilbud til voksne. Ved enkelte sjeldne diagnoser som GLUT1-mangelsykdom er diettbehandling førstevalget.
Les om ketogen diettSSE har nasjonal behandlingstjeneste for behandling av epilepsi med ketogen diett.


Psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES)

Personer med PNES kan også få oppfølging etter at diagnosen er stilt. SSE har nasjonal behandlingstjeneste for utredning av psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES).

Rehabilitering

SSE tilbyr voksne yrkesrettet og psykososial rehabilitering. Målet er å hjelpe deg tilbake til en god hverdag, med eller uten jobb.

Gå til Solbergtoppen rehabilitering

Når du har kommet hjem

Sykepleiepoliklinikken ved SSE er et tilbud til voksne pasienter som vil snakke med en sykepleier om sin epilepsi.
Les om sykepleiepoliklinikken

E-læringskurs om epilepsi

E-læringer for pasienter, pårørende og helsepersonell.

Kurs og undervisning om epilepsi

Du og dine pårørende får undervisning i epilepsi under oppholdet ved SSE. E-læringskurs og filmer er en del av undervisningen. Vårt helsepersonell underviser også ved boliger, skoler og barnehager over hele landet. Videokonferanser brukes ofte til dette. Pårørende og helsepersonell fra hele landet kommer til SSE for å delta på kurs.
Les om kurs og undervisning om epilepsi

Våre nasjonale behandlingstjenester

Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk epilepsi

Nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi

Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi

Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi


Ønsker du aktuelt stoff om vår forskning, fagutvikling, undervisning og nasjonale behandlingstilbud? Meld deg på vårt nyhetsbrev.  Brevene kommer ut 4 til 6 ganger i året.

Kontakt

Oppmøtested

Oppmøtested står i innkallingsbrevet. Ved innleggelse skal du møte opp direkte på posten:
- Voksen post 1: G.F. Henriksens v. 50 (bygg i1)
- Voksen post 2: G.F. Henriksens vei nr 54 (bygg i3)
- Solbergtoppen rehabilitering: G.F. Henriksens vei nr 70 (bygg H)
- Barn og ungdom A-D: G.F. Henriksens vei nr 78 (bygg F)

Poliklinikk, EEG-undersøkelse, VNS, kompetansesenter:
- Hovedinngang: G.F. Henriksens vei nr 29 (bygg B)

Telefon
91502770
Postadresse

Henvisninger og pasientrelatert post til SSE sendes til:

Oslo universitetssykehus
Nevrologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresser og praktisk informasjon

Ambulatorisk EEG-undersøkelse med bærbart utstyrhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/ambulatorisk-eeg-undersokelse-med-berbart-utstyrAmbulatorisk EEG-undersøkelse med bærbart utstyrAEpilepsi - ambulatorisk EEG undersøkelse med bærbart utstyrEpilepsi - ambulatorisk EEG undersøkelse med bærbart utstyrEpilepsi - ambulatorisk EEG undersøkelse med bærbart utstyrEpilepsi - ambulatorisk EEG undersøkelse med bærbart utstyrEMPTY
EEGhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/eegEEGEEEGEEGEEGEEG[{"Title":"Rikshospitalet","Department":"Klinisk nevrofysiologisk lab, Rikshospitalet|3491fa4d-07c2-4d05-bbcf-93c127665a4d","Locations":"Rikshospitalet|55f5afb0-53c4-4744-bdf0-45f82e632bd8","TitleExtension":" på Rikshospitalet","LocationQueryString":"?sted=rikshospitalet","FNSPOrganizationNumber":"874716782"},{"Title":"Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)","Department":"Spesialsykehuset for epilepsi - SSE|f9d20b46-50af-403e-be52-e57f8688ef2d","Locations":"SSE Sandvika|2a066fec-642a-4691-a2e6-577979f3d9c3","TitleExtension":" på Spesialsykehuset for epilepsi","LocationQueryString":"?sted=spesialsykehuset-for-epilepsi-sse","FNSPOrganizationNumber":"974705761"},{"Title":"Ullevål sykehus","Department":"Klinisk nevrofysiologisk lab, Ullevål|e380d236-f66b-49cd-9bfe-0c73135e9a85","Locations":"Ullevål sykehus - bygg 6|eed79382-fc0b-4dde-ad0a-b8309c73adc8","TitleExtension":" på Ullevål sykehus","LocationQueryString":"?sted=ulleval-sykehus","FNSPOrganizationNumber":"974589095"}]
Epilepsi – førerkortvurderinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/epilepsi-forerkortvurderingEpilepsi – førerkortvurderingEEpilepsi - førerkortvurderingEpilepsi - førerkortvurderingEpilepsi - førerkortvurderingEpilepsi - førerkortvurderingEMPTY
Epilepsi - Klassisk ketogen dietthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/epilepsi-klassisk-ketogen-diettEpilepsi - Klassisk ketogen diettEEpilepsi - Klassisk ketogen diettEpilepsi - Klassisk ketogen diettEpilepsi - Klassisk ketogen diettEpilepsi - Klassisk ketogen diettEMPTY
Epilepsi - Modifisert ketogen dietthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/epilepsi-modifisert-ketogen-diettEpilepsi - Modifisert ketogen diettEEpilepsi - Modifisert ketogen diettEpilepsi - Modifisert ketogen diettEpilepsi - Modifisert ketogen diettEpilepsi - Modifisert ketogen diettEMPTY
Epilepsi - utredning operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/epilepsi-utredning-operasjonEpilepsi - utredning operasjonEEpilepsi - utredning operasjonEpilepsi - utredning operasjonEpilepsi - utredning operasjonEpilepsi - utredning operasjonEMPTY
Langtidsmonitorering med EEG og videohttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/langtidsmonitorering-med-eeg-og-videoLangtidsmonitorering med EEG og videoLEpilepsi - langtidsmonitorering med EEG og videoEpilepsi - langtidsmonitorering med EEG og videoEpilepsi - langtidsmonitorering med EEG og videoEpilepsi - langtidsmonitorering med EEG og videoEMPTY
SPECT-undersøkelse ved epilepsihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/spect-undersokelse-ved-epilepsiSPECT-undersøkelse ved epilepsiSEpilepsi - SPECT-undersøkelseEpilepsi - SPECT-undersøkelseEpilepsi - SPECT-undersøkelseEpilepsi - SPECT-undersøkelseEMPTY
Vagusnervestimulator mot epilepsi - justering/kontroll og batteribyttehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/vagusnervestimulator-mot-epilepsi-justeringkontroll-og-batteribytteVagusnervestimulator mot epilepsi - justering/kontroll og batteribytteVEpilepsi - Vagusnervestimularor, justering og batteribytteEpilepsi - Vagusnervestimularor, justering og batteribytteEpilepsi - Vagusnervestimularor, justering og batteribytteEpilepsi - Vagusnervestimularor, justering og batteribytte[{"Title":"Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)","Department":"Spesialsykehuset for epilepsi - SSE|f9d20b46-50af-403e-be52-e57f8688ef2d","Locations":"SSE Sandvika|2a066fec-642a-4691-a2e6-577979f3d9c3","TitleExtension":" på Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)","LocationQueryString":"?sted=spesialsykehuset-for-epilepsi-sse","FNSPOrganizationNumber":"974705761"},{"Title":"Rikshospitalet","Department":"Nevrokirurgisk avdeling|babe287e-9db6-4856-ad0a-b253af165c58","Locations":"Rikshospitalet|55f5afb0-53c4-4744-bdf0-45f82e632bd8","TitleExtension":" på Rikshospitalet","LocationQueryString":"?sted=rikshospitalet","FNSPOrganizationNumber":"874716782"}]

Arrangementer

Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autismehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/spesialsykehuset-for-epilepsi-sse/regional-kompetansetjeneste-for-epilepsi-og-autismeRegional kompetansetjeneste for epilepsi og autismeVi planlegger grundig alle innleggelser ved SSE for pasienter med sammensatte vansker. Pårørende og nærpersoner deltar i planlegningen. Dette sikrer at nesten alle pasientene klarer å gjennomføre nødvendige undersøkelser.
Seksjon for barn og ungdom med epilepsihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/spesialsykehuset-for-epilepsi-sse/seksjon-for-barn-og-ungdom-med-epilepsiSeksjon for barn og ungdom med epilepsiVi er her for barn og ungdom 18 år som ikke får anfallskontroll av epilepsimedisiner, eller som har epilepsilignende anfall. Barn og ungdom fra hele landet henvises til oss for tverrfaglig utredning og behandling.
Seksjon for klinisk nevrofysiologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/spesialsykehuset-for-epilepsi-sse/seksjon-for-klinisk-nevrofysiologi-sseSeksjon for klinisk nevrofysiologiSeksjonen utfører-EEG undersøkelser som ledd i utredningen av pasienter innlagt ved Spesialsykehuset for epilepsi, SSE.
Seksjon for kliniske støttefaghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/spesialsykehuset-for-epilepsi-sse/seksjon-for-kliniske-stottefagSeksjon for kliniske støttefagVårt mål er at pasienter med epilepsi eller epilepsilignende anfall, og deres pårørende, skal kunne delta så aktivt som mulig i hverdagen og få tilbud om tilpassede tjenester på hjemstedet.
Seksjon for voksenepilepsi og rehabiliteringhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/spesialsykehuset-for-epilepsi-sse/seksjon-for-voksenepilepsiSeksjon for voksenepilepsi og rehabilitering
Spesialpedagogisk observasjonsenhethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/spesialsykehuset-for-epilepsi-sse/spesialpedagogisk-observasjonsenhetSpesialpedagogisk observasjonsenhetBarn under skolepliktig alder som er innlagt ved SSE, får et tilbud ved spesialpedagogisk observasjonsenhet. Barn i skolepliktig alder får et tilbud ved Solberg skole ut fra alder og funksjonsnivå.

Aktuelt om SSE

 • 05.04.2019
  Nytilsatt leder for psykologene ved Spesialsykehuset for epilepsi

  Annette Holth Skogan er ny leder for psykologene ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Hun har en doktorgrad om nevropsykologiske karakteristika hos urolige og rastløse førskolebarn, og inspireres av alt hun ikke vet eller forstår.

 • 04.04.2019
  Holdt PNES-kurs for 10. år på rad

  65 engasjerte helsepersonell fra hele landet deltok på kurset: Når det ikke er epilepsi – hva da? om psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES) ved Spesialsykehuset for epilepsi. Det 10. kurset i rekken hadde stor pågang og interesse.

 • 29.03.2019
  Ny leder for klinisk service ved Spesialsykehuset for epilepsi

  Christina Mol Slettenes har nå gått inn i lederteamet ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) som ny leder for Seksjon for klinisk service.

 • 19.03.2019
  Nevrodagene 2019 11. -15. mars

  Spesialsykehuset var godt representert under Nevrodagene 2019. Her får du vite mer om temaene.

 • 20.02.2019
  Høyt søkertall gir håp om godkjenning av videreutdanning

  Nesten 60 søkte om opptak til piloten for videreutdanningen i Epilepsi og helseveiledning ved OsloMet.

 • 07.02.2019
  Internasjonal epilepsidag mandag 11. februar

  Andre mandag i februar hvert år er det Internasjonal epilepsidag. Hensikten er å øke oppmerksomheten om epilepsi. Hovedtema for årets markering er: Leve godt med epilepsi.

 • 07.01.2019
  Cecilie Johannessen Landmark utnevnt til professor i farmakologi

  - Jeg håper både forskningen og epilepsipasientene vil ha nytte av dette, da det er en anerkjennelse for hele fagmiljøet, sier nyutnevnt professor i farmakologi Cecilie Johannessen Landmark.

 • 26.11.2018
  Spesialsykehuset for epilepsi markerte Hjerneuken 2018

  Rundt 40 fremmøtte fikk høre om epilepsibehandling fra tidligere tider og om moderne epilepsibehandling. Utvelgelse av personer som er egnet til epilepsioperasjon, epilepsi hos ungdom og hvordan epilepsi påvirker kognisjonen var blant temaene.

 • 02.11.2018
  Epilepsipasienter på ketogen diett får egen kokebok

  En ny ketogen kokebok for pasienter ved Spesialsykehuset for epilepsi er nå lansert. Boka skal øke matgleden og motivasjonen for å stå på diettbehandling ved epilepsi over lengre tid.

 • 30.10.2018
  Ønsker du informasjon fra Spesialsykehuset for epilepsi?

  Vi ønsker å nå landets fag- og helsepersonell, pasienter og pårørende med aktuelt stoff om vårt nasjonale behandlingstilbud, forskning, fagutvikling, undervisning og kurs . Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg oss på Facebook.

 • 22.10.2018
  E-læringskurs: Epilepsi og sosiale konsekvenser

  For noen kan epilepsi medføre konsekvenser på ulike områder. For eksempel det å mestre hverdagen med arbeid og økonomi. Er du blant dem som kan ha behov for tjenester og ytelser fra hjelpeapparatet? Dette e-læringskurset gir deg oversikt over tilbudene.

 • 02.10.2018
  Barn med epilepsi fikk aktivitetsgaver

  Det var ingen problem for barna å tømme en tilhenger full av leker og utstyr og bære alt inn til Seksjon for barn og ungdom med epilepsi. Bortsett fra den største og tyngste gaven – et nytt biljardbord! Til stor glede for pasientene, foreld...

 • 07.09.2018
  Seks på sparket - om epilepsikongressen i Wien

  Seksualitet, tarmflora og epilepsi, persontilpasset målrettet behandling, anfallsklassifikasjon og biomarkører er temaer som fenget blant de mange høydepunktene under den europeiske epileptologi-kongressen i Wien.

 • 07.09.2018
  E-læringskurs om epilepsi og fysisk aktivitet

  Det nye e-læringskurset handler om hvordan du som har epilepsi kan være i fysisk aktivitet. Kurset er laget for mennesker med epilepsi, pårørende og for helsepersonell som skal undervise.

 • 22.08.2018
  Fornøyde sykepleiestudenter ved SSE

  En forbedret modell for sykepleiepraksis ved Spesialsykehuset for epilepsi gir gode tilbakemeldinger fra studentene.

 • 27.06.2018
  Pasientinformasjonene om epilepsimedisiner er oppdatert

  Farmakologi-teamet ved SSE har oppdatert pasientinformasjonene om epilepsimedisiner på nett. Informasjonene er en viktig kunnskapskilde for pasienter, pårørende, leger og annet helsepersonell over hele landet.

 • 08.06.2018
  Disputerte om epilepsi hos barn

  18. juni disputerte overlege Kari M Aaberg ved Spesialsykehuset for epilepsi med avhandlingen «Kliniske og epidemiologiske karakteristika ved epilepsi hos barn».

 • 04.06.2018
  Den største gaven. Min historie om autisme.

  Ny bok om familieliv ved autismespektervansker kan hjelpe helsepersonell som kan bruke den i grupper og i samtale med pårørende søsken.

Fagartikler fra SSE

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.