Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)

Vi er her for deg som ikke får anfallskontroll av epilepsimedisiner. Uansett hvor du bor i landet kan du henvises til tverrfaglig utredning og behandling hos oss. Vi hjelper deg å få stilt riktig diagnose og finner den beste behandlingen for din epilepsi. Velkommen til SSE. Landets eneste spesialsykehus for epilepsi.

Spesialsykehuset for epilepsi, bygg A og B
 
Les mer om Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)

Illustrasjonsbilde fra SSE


Tverrfaglig utredning og behandling

Figur som viser faggruppene som er med på utredningen av pasientene ved SSE

Figuren viser faggruppene som samarbeider i team om utredning og behandling av pasientene ved SSE. Dette er avgjørende for en vellykket behandling. (Foto: Oslo universitetssykehus.)

Vårt tverrfaglige team gjør en bredt anlagt utredning. Målet er å stille riktig diagnose samt å finne den best mulige behandling av din epilepsi- og anfallstype.  Teamet utreder også konsekvenser epilepsien har for yrke, skole og sosial fungering. Barn og ungdom får undervisning ved Solberg skole. Pedagogene fra skolen er en del av det tverrfaglige teamet og de deltar i utredningen. SSE har nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi som ikke har effekt av vanlig medikamentell behandling og/eller der epilepsien medfører psykososiale og andre vansker.

Epilepsimedisiner

Vår oppgave er å finne riktig medisin og riktig dose for deg. Målet er at du skal ha færrest mulig anfall og høyest mulig livskvalitet.
Les om epilepsimedisiner (antiepileptika)

Utredning for epilepsioperasjon

En epilepsioperasjon kan hjelpe noen av de som ikke blir anfallsfrie med medisiner. Personer som kan være aktuelle for operasjon, gjennomgår en omfattende utredning og en grundig risiko-nytte vurdering. Utredning, utvelging og operasjon gjøres i tett samarbeid mellom SSE og Nevrokirurgisk avdeling ved Rikshospitalet. Pasientene følges opp ved SSE i fem år etter en operasjon.
Les om operasjonsutredning ved epilepsi
SSE har nasjonal behandlingstjeneste for utredning av pasienter med tanke på epilepsioperasjon (kirurgiutredning). Nevrokirurgisk avdeling ved Rikshospitalet har nasjonal behandlingstjeneste for epilepsioperasjon.

Vagusnervestimulator mot epilepsi

Vagusnervestimulator (VNS) kan vurderes når man ikke anfallskontroll med medisiner, og epilepsioperasjon er uaktuelt.
Les om vagusnervestimulator

Diettbehandling

Ketogen diett er en etablert behandling som kan vurderes der epilepsimedisiner ikke har ønsket virkning. Behandlingen har vist effekt ved mange typer epilepsi. Barn har i mange år fått behandling med ketogen ved SSE. Diettbehandling er også et tilbud til voksne. Ved enkelte sjeldne diagnoser som GLUT1-mangelsykdom er diettbehandling førstevalget.
Les om ketogen diettSSE har nasjonal behandlingstjeneste for behandling av epilepsi med ketogen diett.


Psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES)

Personer med PNES kan også få oppfølging etter at diagnosen er stilt. SSE har nasjonal behandlingstjeneste for utredning av psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES).

Rehabilitering

SSE tilbyr voksne yrkesrettet og psykososial rehabilitering. Målet er å hjelpe deg tilbake til en god hverdag, med eller uten jobb.

Gå til Solbergtoppen rehabilitering

Når du har kommet hjem

Sykepleiepoliklinikken ved SSE er et tilbud til voksne pasienter som vil snakke med en sykepleier om sin epilepsi.
Les om sykepleiepoliklinikken

Kurs og undervisning

Du og dine pårørende får undervisning i epilepsi under oppholdet ved SSE. E-læringskurs og filmer er en del av undervisningen. Vårt helsepersonell underviser også ved boliger, skoler og barnehager over hele landet. Videokonferanser brukes ofte til dette. Pårørende og helsepersonell fra hele landet kommer til SSE for å delta på kurs.
Les om kurs og undervisning om epilepsi

Henvisning til SSE

Henvisninger til SSE

Våre nasjonale behandlingstjenester

Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk epilepsi

Nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi

Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi

Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi


Ønsker du aktuelt stoff om vår forskning, fagutvikling, undervisning og nasjonale behandlingstilbud? Meld deg på vårt nyhetsbrev.  Brevene kommer ut 4 til 6 ganger i året.

Kontakt

Oppmøtested

SSE er stengt fra og med 22. desember til 2. januar.  Ved akutte hendelser/ø-hjelp eller hvis det haster – ta kontakt med legevakt, evt ring 113
Ved spørsmål  om situasjoner som ikke haster – ta kontakt med fastlege som igjen kan kontakte lokal nevrologisk avdeling ved behov.


Oppmøtested står i innkallingsbrevet. Ved innleggelse - møt opp direkte på posten:
- Voksen post 1: G.F. Henriksens v. 50 (bygg i1)
- Voksen post 2: G.F. Henriksens vei nr 54 (bygg i3)
- Solbergtoppen rehabilitering: G.F. Henriksens vei nr 70 (bygg H)
- Barn og ungdom A-D: G.F. Henriksens vei nr 78 (bygg F)

Poliklinikk, EEG-undersøkelse, VNS, kompetansesenter:
- Hovedinngang: G.F. Henriksens vei nr 29 (bygg B)

Telefon
02770
Postadresse

Oslo universitetssykehus HF

Spesialsykehuset for epilepsi, SSE

Avdeling for kompleks epilepsi

Postboks 4950 Nydalen

0424 Oslo

Ambulatorisk EEG-undersøkelse med bærbart utstyrhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/ambulatorisk-eeg-undersokelse-med-berbart-utstyrAmbulatorisk EEG-undersøkelse med bærbart utstyrAEpilepsi - ambulatorisk EEG undersøkelse med bærbart utstyrEpilepsi - ambulatorisk EEG undersøkelse med bærbart utstyrEpilepsi - ambulatorisk EEG undersøkelse med bærbart utstyrEpilepsi - ambulatorisk EEG undersøkelse med bærbart utstyr
Antiepileptisk behandling på Spesialsykehuset for epilepsihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/antiepileptisk-behandling-pa-spesialsykehuset-for-epilepsiAntiepileptisk behandling på Spesialsykehuset for epilepsiAAntiepileptisk behandlingAntiepileptisk behandlingAntiepileptisk behandlingAntiepileptisk behandling
EEG på Spesialsykehuset for epilepsihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/eeg-pa-spesialsykehuset-for-epilepsiEEG på Spesialsykehuset for epilepsiEEEGEEGEEGEEG
Epilepsi - Klassisk ketogen dietthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/epilepsi-klassisk-ketogen-diettEpilepsi - Klassisk ketogen diettEEpilepsi - Klassisk ketogen diettEpilepsi - Klassisk ketogen diettEpilepsi - Klassisk ketogen diettEpilepsi - Klassisk ketogen diett
Epilepsi - Modifisert ketogen dietthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/epilepsi-modifisert-ketogen-diettEpilepsi - Modifisert ketogen diettEEpilepsi - Modifisert ketogen diettEpilepsi - Modifisert ketogen diettEpilepsi - Modifisert ketogen diettEpilepsi - Modifisert ketogen diett
Epilepsi på Spesialsykehuset for epilepsihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/epilepsi-pa-spesialsykehuset-for-epilepsiEpilepsi på Spesialsykehuset for epilepsiEEpilepsiEpilepsiEpilepsiEpilepsi
Langtidsmonitorering med EEG og videohttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/langtidsmonitorering-med-eeg-og-videoLangtidsmonitorering med EEG og videoLEpilepsi - langtidsmonitorering med EEG og videoEpilepsi - langtidsmonitorering med EEG og videoEpilepsi - langtidsmonitorering med EEG og videoEpilepsi - langtidsmonitorering med EEG og video
Operasjonsutredning ved epilepsihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/operasjonsutredning-ved-epilepsiOperasjonsutredning ved epilepsiOEpilepsi - utredning operasjonEpilepsi - utredning operasjonEpilepsi - utredning operasjonEpilepsi - utredning operasjon
SPECT-undersøkelse ved epilepsihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/spect-undersokelse-ved-epilepsiSPECT-undersøkelse ved epilepsiSEpilepsi - SPECT-undersøkelseEpilepsi - SPECT-undersøkelseEpilepsi - SPECT-undersøkelseEpilepsi - SPECT-undersøkelse
Vagusnervestimulator mot epilepsi - justering/kontrollhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/vagusnervestimulator-mot-epilepsi-justeringkontrollVagusnervestimulator mot epilepsi - justering/kontrollVEpilepsi - Vagusnervestimularor, justering og batteribytteEpilepsi - Vagusnervestimularor, justering og batteribytteEpilepsi - Vagusnervestimularor, justering og batteribytteEpilepsi - Vagusnervestimularor, justering og batteribytte

Arrangementer

 • 8.3 torsdag
  Epilepsi og autisme. Kurs 8. mars 2018

  Om epilepsi hos personer med autisme: forekomst, ytringsform og prognose, bruk av telemetri for å skille epileptisk anfall fra autistisk atferd, nevrokognitiv fungering, pedagogiske og miljøterapeutiske utfordringer og betydningen av fysisk aktivitet.

 • Epilepsi: E-læring kurs 1 og 2

  Kunnskap om epilepsi er viktig for at helsepersonell skal være kompetente, spesielt i anfallssituasjoner. Ett grunnkurs i epilepsi og ett fordypningskurs om epilepsi og sjeldne diagnoser er nå tilgjengelig for helsepersonell over hele landet.

 • Epilepsi og mestring - e-læringskurs

  Spesialsykehuset for epilepsi, SSE lanserer nå e-læringskurs for pasienter med epilepsi, og deres pårørende.

 • E-læringskurs: Epilepsimedisiner

  Kurset gir informasjon og praktiske råd om epilepsimedisiner til de som bruker eller kjenner noen som bruker epilepsimedisiner. Pasienter har vært med i utviklingen av kurset.

 • New e-learning in english: Living with epilepsy

  A brief introduction about epilepsy for own mastering, security and understanding to improve quality of life. For patients and their relatives.

 • Epilepsi og autisme hos barn

  Det arrangeres årlig lærings- og mestringskurs for pårørende og nærpersoner til barn og unge med epilepsi og autisme.

Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autismehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/spesialsykehuset-for-epilepsi-sse/regional-kompetansetjeneste-for-epilepsi-og-autismeRegional kompetansetjeneste for epilepsi og autismeVi planlegger grundig alle innleggelser ved SSE for pasienter med sammensatte vansker. Pårørende og nærpersoner deltar i planlegningen. Dette sikrer at nesten alle pasientene klarer å gjennomføre nødvendige undersøkelser.
Seksjon for barn og ungdom med epilepsihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/spesialsykehuset-for-epilepsi-sse/seksjon-for-barn-og-ungdom-med-epilepsiSeksjon for barn og ungdom med epilepsiVi er her for barn og ungdom 18 år som ikke får anfallskontroll av epilepsimedisiner, eller som har epilepsilignende anfall. Barn og ungdom fra hele landet henvises til oss for tverrfaglig utredning og behandling.
Seksjon for klinisk nevrofysiologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/spesialsykehuset-for-epilepsi-sse/seksjon-for-klinisk-nevrofysiologi-sseSeksjon for klinisk nevrofysiologiSeksjonen utfører-EEG undersøkelser som ledd i utredningen av pasienter innlagt ved Spesialsykehuset for epilepsi, SSE.
Seksjon for kliniske støttefaghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/spesialsykehuset-for-epilepsi-sse/seksjon-for-kliniske-stottefagSeksjon for kliniske støttefagVårt mål er at pasienter med epilepsi eller epilepsilignende anfall, og deres pårørende, skal kunne delta så aktivt som mulig i hverdagen og få tilbud om tilpassede tjenester på hjemstedet.
Seksjon for voksenepilepsi og rehabiliteringhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/spesialsykehuset-for-epilepsi-sse/seksjon-for-voksenepilepsiSeksjon for voksenepilepsi og rehabilitering
Spesialpedagogisk observasjonsenhethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/spesialsykehuset-for-epilepsi-sse/spesialpedagogisk-observasjonsenhetSpesialpedagogisk observasjonsenhetBarn under skolepliktig alder som er innlagt ved SSE, får et tilbud ved spesialpedagogisk observasjonsenhet. Barn i skolepliktig alder får et tilbud ved Solberg skole ut fra alder og funksjonsnivå.

Våre fagartikler

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.