Ortopedisk avdeling Ullevål

Albuebrudd hos voksne

Det finnes flere behandlinger for deg som er voksen og har fått brudd i albuen.

Innledning

Albueleddet består av overarmsbeinet (humerus) og de to underarmsbeina spolebeinet (radius) og albubeinet (ulna). Ved en bruddskade i albuen kan en eller flere av disse beina være brukket. Av og til skades også leddbånd. Brudd i albuen skjer oftest etter fall på strak arm eller fall direkte på albuespissen. Hvis det er avstand mellom bruddbitene eller om bruddet står skjevt, trenger man vanligvis en operasjon. Er bruddet i en stilling som ikke krever operasjon kan skaden vanligvis behandles med gips, fatle eller skinne i en periode.

Henvisning og vurdering

Ved bruddskade eller mistanke om bruddskade etter mindre uhell kontakter du legevakt. Ved åpenbare bruddskader etter større uhell og ulykker ringer du 113.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Utredning

Dersom du har skadet albuen tar vi røntgenbilder for å se om den er brukket. Ved større bruddskader, vurderer vi disse nærmere med en CT-undersøkelse. I tillegg undersøker legen armen din for å sjekke om du har skadet nerver, blodkar, sener eller muskler.

Røntgen

Røntgenbilder av albuen viser albueleddet og deler av over- og underarmsbeina. Vi utfører undersøkelsen for å se om du har fått et brudd i og/eller rundt albueleddet ditt. Undersøkelsen krever ingen spesiell forberedelse og varer fra 3 - 20 minutter.

Les mer om Røntgenundersøkelse

Røntgenundersøkelse

Ved en røntgenundersøkelse bruker vi elektromagnetiske stråler til å lage bilder som er avgjørende for diagnose og behandling.

Det brukes både ioniserende og ikke-ioniserende stråling til å fremstille bilder. Ioniserende stråling brukes innen vanlig røntgen, angiografi og intervensjon, mammografi og CT.

Røntgenstråler har en viss evne til å trenge igjennom menneskelig vev. Hvor mye av strålingen som trenger gjennom avhenger av vevets sammensetning (muskel, bein, fett) og tykkelse.

Når vi tar et røntgenbilde, lar vi strålingen passere gjennom den kroppsdelen vi vil studere. Kroppsdelene har ulik evne til å stoppe strålingen. Strålingen som kommer gjennom kroppen, treffer en digital opptaksplate. Det oppstår svertning, og det blir mørkest der det er mest stråling. På denne måten får vi et skyggebilde på skjermen: Det blir lysest bak organer som absorberer mye stråling, og mørkest bak organer som absorberer lite.

 1. Før

  Undersøkelsen krever ingen spesiell forberedelse. Unntak kan være undersøkelser av korsrygg og bekken som kan kreve tømming av tarmen. Dette vil variere fra hvor du blir undersøkt. Du vil få beskjed om eventuelle forberedelser i innkallingsbrevet, eller på avdelingen dersom du er inneliggende.

  Er du gravid må du kontakte oss i god tid før undersøkelsen.

 2. Under

  Som hovedregel tar vi to bilder vinkelrett på hverandre av aktuelt sted. I enkelte tilfeller kan det bli flere bilder, avhengig av lokalitet og problemstilling.

  Metallgjenstander må fjernes for å unngå forstyrrelser på bildet. Når bildet tas er det viktig å holde det aktuelle stedet i ro. Enkelte ganger vil du bli bedt om å holde pusten. Hvor lang tid undersøkelsen tar er avhengig av hvor mange bilder man skal ta. Enkelte undersøkelser kan ta opp til 60 minutter.

 3. Etter

  Undersøkelsen krever ingen spesiell oppfølging. Bildene blir beskrevet av en radiolog (røntgenlege) og svaret sendes henvisende lege.

Gå til Røntgenundersøkelse

Avdeling
Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
Besøksadresse
Aker sykehus
Radiumhospitalet
Rikshospitalet
Ullevål sykehus
Oppmøte
Det framgår av innkallingsbrevet hvilket av våre sykehus du skal møte på.

CT

Det kan bli nødvendig med en CT-undersøkelse av albuen din. CT gir mer detaljerte bilder av bruddet og er nyttig for å planlegge en eventuell operasjon. Undersøkelsen krever ingen spesiell forberedelse og varer fra 10 – 20 minutter.

Les mer om CT

Behandling

Albuebrudd hos voksne - for deg som ikke trenger operasjon

Hvis bruddet i albuen din står i en stilling som ikke trenger operasjon, kan vi behandle bruddet ditt med gips i en til tre uker. I noen tilfeller kan du begynne å bevege albuen med én gang uten noen form for behandling. Vi som behandler deg vurderer dette. For at albuen ikke skal bli stiv er det viktig å begynne og bevege albuen og gjøre øvelsene vi instruerer deg i når du kommer hjem.

 

Albuebrudd hos voksne- for deg som trenger operasjon

Ikke alle som får brudd i albuen trenger operasjon. En operasjon er nødvendig hvis det er avstand mellom bruddbitene eller om bruddet står skjevt. Målet med operasjonen er å sette bruddet på plass slik at det gror i riktig stilling.

Dersom du trenger operasjon for å behandle bruddet i albuen din finnes forskjellige operasjoner for ulike typer brudd i albuen.

Les mer om Albuekirurgi hos voksne

Albuekirurgi hos voksne

En operasjon er nødvendig hvis det er avstand mellom bruddbitene eller om bruddet står skjevt. Målet med operasjonen er å sette bruddet på plass slik at det gror i riktig stilling. Det finnes forskjellige måter å operere ulike typer brudd og skader i albuen på.

 

De fleste blir operert med bedøvelse som gjør at du sover (narkose). Brudd i albuen opereres med skruer, metallplater eller protese, avhengig av typen brudd. Det som settes inn fjernes ikke, med mindre du får plager fra metallet eller hvis du får infeksjon.

For å lindre smerter etter operasjonen kan du ha behov for en nerveblokade: Det betyr at anestesilegen bedøver hele armen din. I de timene armen er bedøvet har du ingen, eller svært lite, bevegelse og følelse i armen.

 1. Før

  Når du kommer til sykehuset får du snakke med sykepleier og lege. Gjennom samtalen får vi nødvendige opplysninger om din helsetilstand og kan planlegge behandlingen bedre. Du får informasjon om hvilken bruddtype du har og hvordan vi skal operere deg.

  Det er viktig at du forteller oss om smertene dine slik at du kan få best mulig smertelindring.

  Faste

  Før operasjonen må du faste. Det betyr at du ikke kan spise, drikke, tygge tyggegummi/drops, snuse eller røyke. Magesekken må være tom for at ikke mat eller væske skal komme over i lungene under narkosen. Det er viktig at du følger instruksjonene om hvordan du skal komme godt forberedt til sykehuset. Dersom du ikke følger regler om faste og røyking, kan du risikere at vi må utsette operasjonen.

  Du skal ikke spise fast føde eller drikke melk i 6 timer før operasjonen. Du kan gjerne drikke klare væsker (vann, saft, juice uten fruktkjøtt, brus, te, kaffe uten melk/fløte) inntil 2 timer før planlagt operasjon. Unngå røyk, snus, tyggegummi og sukkertøy i 2 timer før operasjonen. Inntil 1 time før operasjonen kan du svelge medisiner med et glass vann (maks. 150 ml).

  Ved spesielle inngrep kan det være andre rutiner som gjelder. Dette blir du orientert om på sykehuset før operasjonen.

 2. Under

  Hvis du skal opereres i narkose kan du få lagt inn et kateter i blæra, mens du sover. Dette er et mykt gummirør som går via urinrøret til blæra og som gjør det mulig å følge med på produksjon av urin. Kateteret fjernes av en sykepleier dagen etter operasjonen.

  Albuebrudd - operasjon i overarmsbeinet (humerus)

  Det er to ulike operasjonsmetoder for denne typen brudd:

  1. Operasjon med metallplate eller skruer (osteosyntese)

  De fleste bruddene i nedre del av overarmsbeinet kan opereres med metallplater og skruer. Det vanligste er å bruke to metallplater, én på hver side av knokkelen. Mange av disse bruddene påvirker albueleddet og det er viktig å få bruddet på plass. Vanligvis vil du få et operasjonssår på baksiden av albuen.

  2. Operasjon med delprotese

  Noen brudd i nedre del av overarmsbeinet kan være vanskelig å sette sammen om beinet er knust i små biter eller hvis det er vanskelig å feste skruene til beinet. I disse tilfellene fjerner vi en del av bruddområdet og setter inn en protese i overarmsbeinet. Denne protesen vil fungere som ledd mot de to underarmsbeina. Brudd nederst i overarmsbeinet behandles ikke med gips. Du får god smertelindring slik at du skal klare å begynne å bevege albuen.

  Albuebrudd - operasjon i spolebeinet (radius)

  Det er to ulike operasjonsmetoder for denne typen brudd:

  1. Operasjon med metallplate eller skruer (ORIF)

  Hvis beinkvaliteten er god og bruddet består av få biter kan vi sette sammen og feste det med skruer eller metallplate(r). Du vil få et operasjonssår på utsiden av albuen.

  2. Operasjon med protese

  Hvis beinkvaliteten er dårlig og/eller bruddet består av mange biter setter vi inn en protese. Da fjerner vi den delen som er brukket og setter inn en protese laget av metall i spolebeinet. Du vil få et operasjonssår på utsiden av albuen.

  Albuebrudd - operasjon i albuebeinet (ulna)

  Denne typen brudd opererer vi enten med pinner og en type ståltråd, eller metallplate og skruer. Du får et operasjonssår på baksiden av albuen, og trenger ikke gips etter operasjonen.

  Operasjon etter brudd med samtidig leddbåndskade

  Dette er en mer kompleks albueskade som skjer når albuen har vært ute av ledd. Ved slike skader kan du få brudd i flere av knoklene i albuen, i tillegg til at leddbåndene på innsiden og/eller utsiden av albueleddet skades. Disse skadene må nesten alltid opereres.

  Denne typen brudd opereres med enten metallplate, og/eller skruer, eller protese i spolebeinet. I tillegg må leddbåndene repareres.

  Hvor du får operasjonssåret avhenger av hva som er skadet i albuen din. Av og til er vi nødt til å gipse eller sette på en midlertidig utvendig metallramme på albuen for at skadene skal gro. Når skaden har grodd tar vi av den utvendige rammen.

 3. Etter

  Etter operasjonen vil du bli overvåket på en overvåkningsavdeling i noen timer før du overflyttes til en ortopedisk sengepost. Under oppholdet tar vi regelmessige blodprøver av deg, blant annet for å følge med på blodprosenten din og om du har infeksjon.

  Det er vanlig å oppleve en del smerte i det opererte området. Smerter varierer fra person til person, og hvilket inngrep du har vært gjennom. Smerter skal ikke være til hinder for aktivitet og opptrening. Det er derfor viktig at du gir oss beskjed når du begynner å få vondt.

  At du trener selv er viktig for at albuen din skal bli best mulig. Albueleddet kan normalt beveges fra første dag. En fysioterapeut besøker deg på sengeposten dagen etter at du er operert for å gi deg informasjon om egentrening og vise deg øvelser.

  Albuebrudd - øvelser etter skade og operasjon, PDF og videoer

  Oppfølging etter brudd i albueregionen avhenger av hvilken type brudd du har. Du er på sengeposten hos oss i noen dager, opp mot en uke, til smertene er i bedring og du har kommet i gang med trening.

  Tilhører du et annet sykehus, kan du bli overflyttet dit når operasjonen er gjennomført og formen din tillater det.

  Etter at bruddet har grodd og du er mer i aktivitet, kan du merke smerter i området rundt albuen. Dette kan komme av at skruene som ble satt inn for å stabilisere bruddet irriterer sener og muskler. Skruene kan i så fall fjernes, men helst ikke før det er gått ett år etter operasjonen. Det er viktig ikke å fjerne skruer før vi er helt sikre på at bruddet er skikkelig grodd.

  Det finnes tre større nerver i området rundt albuen; radialis-, medianus- og ulnaris-nerven. Etter en skade eller en operasjon kan disse nervene gi ulike typer av plager, blant annet dovenhet og/eller stikninger, smerter og muskelsvakhet i armen og hånden. Disse plagene er ofte forbigående, men det er viktig at du gir beskjed om dette.

  Operasjonssåret

  Operasjonssåret er sydd med sting og skal holdes tørt. Det betyr at så lenge bandasjen sitter godt, skal den ikke byttes. Dersom bandasjen løsner kan du legge på en ny bandasje, men du skal ikke ta på eller rengjøre operasjonsområdet. Stingene skal fjernes to til tre uker etter operasjonsdagen hos fastlegen din.

Vær oppmerksom

Infeksjoner og smerter

Komplikasjoner kan oppstå etter skader og operasjoner. En tidlig komplikasjon kan være infeksjon. Tegn på infeksjon er:

 • Rødflammet og irritert hud rundt såret
 • Hevelse
 • Væske fra såret
 • Feber
 • Smerter

Du kontakter sengeposten du var innlagt på hvis du har sterke, varige smerter eller mistenker infeksjon.

Gå til Albuekirurgi hos voksne

Avdeling
Ortopedisk avdeling Ullevål
Sted
Ullevål sykehus

 

Nasjonal kompetansetjeneste for albuekirurgi har mer informasjon om behandling og oppfølging, og sprer kunnskap og kompetanse om akutt og planlagt albuekirurgi.


Les mer om behandling av albuebrudd hos barn her.

Oppfølging

Fysioterapi

Egentrening

At du trener selv er viktig for at albuen din skal bli best mulig. Du skal begynne med dine daglige aktiviteter gradvis, når du kommer hjem. Dette er en del av egentreningen din. Du får informasjon om hva du skal være forsiktig med under aktivitet og trening.

Albuebrudd - øvelser etter skade og operasjon, PDF og videoer

Fysioterapi når du kommer hjem

Vi anbefaler at du tar kontakt med din lokale fysioterapeut for oppfølging innen to uker. Der får du hjelp med tilpassing av øvelser og videre trening av albuen din. Hvor ofte og lenge du bør gå til fysioterapeut avhenger av funksjonen din og hvilken type aktivitet du skal tilbake til. Oversikten over fysioterapeuter med kommunal avtale finner du på nettsidene til kommunen din.

Henvisning og egenandel

Du trenger ingen henvisning til fysioterapeut for å få behandling. Oversikt over frikort og egenandeler hos fysioterapeut finner du på Helsenorge.no

Kontroller og oppfølging

Kontroller på sykehuset

Du får vanligvis kontrolltime(r) med røntgen på sykehuset seks til åtte uker etter skade eller operasjon der legen vil vurdere om bruddet er grodd. Det kan også være behov for kontroll hos fysioterapeuten i samme periode. Vanligvis er det ikke nødvendig med kontroll hos fysioterapeut om du ikke er operert.

Smertestillende

Smerter etter albuebrudd er normalt, både når du hviler og er i aktivitet. Legen på sykehuset vurderer behovet for smertestillende medisiner som du kan benytte de første ukene. Ta kontakt med fastlegen din om du har behov for smertestillende utover det du har fått på sykehuset.

Varig svekket funksjon

Noen oppnår ikke full bevegelighet i albuen, men forskjellen fra før skaden er som regel så liten at det ikke har betydning i det daglige livet. Om skaden har gitt varig funksjonsnedsettelse, som for eksempel kronisk stivhet eller nerveskade, finner du informasjon om tjenester og ytelser på nettsidene til NAV. Informasjon om dine muligheter til å søke erstatning får du gjennom Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Ofte stilte spørsmål

Hvor lang tid tar det før jeg blir bra igjen?

Det kan ta lang tid å få god funksjon i albuen etter brudd. Det er normalt at det tar over ett år før man føler seg helt fin igjen. Albuen er ofte stiv og vond å bevege, men dette blir gradvis bedre.

Trenger jeg noen hjelpemidler?

Vi tilpasser et fatle om du trenger å hvile armen når du står oppreist. Du skal kun bruke fatlet ved behov og ikke lengre enn to uker. Det er viktig at armen tas ut av fatlet flere ganger daglig for å bevege albuen.

Noen pasienter trenger en støtteskinne på albuen frem til bruddet har grodd. Vi tilpasser denne om du trenger det. Du får instruksjon i hvordan du skal ta den av og på, samt hvordan du justerer den.

Sykemelding

Legen på sykehuset gir deg sykemelding om du har behov for det. Lengden på sykemeldingen avhenger av hva slags skade og hvilken type jobb du har. Om du trenger forlengelse av sykemeldingen tar du kontakt med fastlegen din.

Når kan jeg jobbe igjen?

Du bør ha lite smerter og god funksjon i armen før du begynner på jobb igjen. Snakk med arbeidsgiveren din om tilrettelegging på arbeidsplassen hvis nødvendig. Du finner også informasjon om tilrettelegging av arbeidsplassen på nettsidene til NAV.

Kan jeg kjøre bil?

Normalt bør man vente til bruddet har grodd. Du er selv ansvarlig for å vurdere om du er i stand til å kjøre bil. Du må være i stand til å gjøre en rask unnamanøver, bruke håndbrekk, og eventuelt gire manuelt. Du skal også være i stand til å hjelpe i en nødsituasjon. Du kan ikke kjøre bil om du tar smertestillende medisiner med rød trekant. Det er lurt at du forhører deg med forsikringsselskapet ditt om bilkjøring før bruddet er grodd.

Når kan jeg komme tilbake til skolen?

Noen har behov for å være hjemme et par dager etter operasjon eller skade. Du kan starte opp på skolen så fort du er klar for det.

Kan jeg ha kroppsøving før bruddet har grodd?

Du kan få med et skriv fra sykehuset om at du trenger tilpasset aktivitet. Kroppsøvingstimen kan brukes til å gjennomføre egentreningsøvelser eller gå til fysioterapeut.

Kan jeg jogge, sykle og bade?

Du bør unngå aktiviteter med fare for fall de første tre månedene. Om du har skadet leddbånd i albuen bør du avstå fra svømming i minst tre måneder etter skade eller operasjon. Om du er operert kan du bade når stingene er fjernet og såret har grodd.

Kan jeg gå på treningssenter?

Du kan trene på treningssenter om du vil. Det er viktig at du kan bevege albuen normalt uten smerter før du trener styrke med den aktuelle armen. Vanligvis tar dette tre-fire måneder om du ikke er operert, og minst tre-fem måneder om du er operert. Dette bør du avklare med sykehuset som behandlet deg. Du kan gjøre annen type trening, for eksempel kondisjonstrening, i denne perioden.

  Faresignaler

  Se under operasjonsteksten om albuekirurgi for å lese mer om eventuelle faresignaler.

  Kontaktinformasjon

  Praktisk informasjon

  Aktuelt om koronavirus til pasienter og pårørende

  Apotek

  ​Apotek på Ullevål sykehus

  Apoteket finner du mellom  byggene 2 og 11, ved siden av Kiwi dagligvarebutikk og kafèen Espresso House.

  Åpningstider:
  Mandag til fredag: 08.00 - 17.00
  Lørdag:                  10.00 - 14.00

  Avvik kan forekomme, konferer med apotekets egne nettsider:
  https://sykehusapotekene.no/steder/oslo-ulleval

  Kontakt:
  Telefon: 23 20 52 00
  E-post: ulleval.apotekutsalget@sykehusapotekene.no

  Barne- og ungdomsaktiviteter

  Barne- og ungdomsaktiviteter på Ullevål sykehus

  De fleste tilbudene til barn og unge på Ullevål sykehus finnes på Barnesenteret i bygg 9. Barnesenteret har utendørs lekeplass og leketerapiavdeling med førskolelærere

  Tlf. 23 01 55 73 / 23 01 55 79

  Lekekroker finnes i alle avdelinger som behandler barn

  Ungdomsrom på Ullevål

  På Kreftsenteret i bygg 11 finnes et eget ungdomsrom for fritidsaktiviteter. Dette er hovedsaklig for ungdommer som er pasienter, men kan også benyttes av andre.

  Besøk og permisjon

  ​Besøk og permisjon

  Les mer om besøksregulering og smitteforebygging

  • Unngå besøk fra 08.00 - 15.30, da utredning og behandling ​foregår.
  • Besøkstider finner du p​å en tavle på sengeposten. Besøk utenom dette avtales med personalet.
  • Permisjoner avklares med behandlingsansvarlig lege.

  Bibliotek

  ​Bibliotek på Ullevål sykehus

  Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende et åpent informasjonssenter med en oppdatert og rikholdig samling av helsefaglig litteratur, nyttige brosjyrer og mulighet for å låne generell litteratur for barn og voksne.

  Du finner biblioteket i bygg 10 (Ullevål hotell).

  Åpningstider:

  Mandag-tirsdag-torsdag-fredag: 10.00-16.00
  Onsdag: 10.00-19.00
  Lørdag-søndag stengt

  Kontakt:

  Telefon: 23 01 51 40

  Telefontid: 08.30-16.00 (onsdag til 19.00) 

  seksjonforhelseinfo@ous-hf.no

  Blomster og gaver

  ​Blomster og gaver på Ullevål sykehus

  Narvesen-kiosken ved hovedinngangen, Kiwi-butikken i Vestre gate og Ullevål hotell, i bygg 10 har gaver og blomster.

  Butikk

  Daglivarebutikk på Ullevål sykehus

  På Ullevål sykehus er det en ​Kiwi dagligvarebutikk i Vestre gate, mellom byggene 2 og 11.

  Åpningstider:

  Hverdager:  07:00 - 23:00
  Lørdag:       09:00 - 21:00
  Søndag:      Stengt

  Kontakt:

  Telefon: 22 46 61 11 

  Endre time

  ​Hvis du har fått innkallingsbrev fra sykehuset på helsenorge.no, kan du nå sende beskjed direkte til avdelingen hvis du trenger et nytt tidspunkt for timen eller ønsker å avbestille timen din.

  Du får denne muligheten når du åpner innkallingsbrevet i din innboks på helsenorge.no, der du har tilgang til en svarknapp. Du kan bruke svarknappen for å gi beskjed om at oppsatt tid ikke passer. Det betyr at du i stedet for å ringe til sykehuset kan gi beskjed digitalt hvis du trenger å endre tidspunkt eller ønsker å avbestille timen din.

  Du må si i fra senest 24 timer før for å unngå å måtte betale gebyr for timen som ikke passet.

  Tjenesten er for alle over 16 år som har en bruker og har samtykket til full tilgang på helsenorge.no

  Hvis du mottar innkallingsbrevet på Digipost, e-Boks eller som papirpost må du fortsatt ringe til avdelingen for å endre eller avbestille timen din. Kontaktopplysninger til avdelingen finner du i brevet eller via våre nettsider i oversikten Avdelinger A-Å

  Tjenestene er en del av arbeidet som gjøres i Helse Sør-Øst med å erstatte funksjonene som før var del av minjournal.no

  Sikker kanal for kontakt med sykehuset

  Du kan se dialogen i ditt personlige helsearkiv på helsenorge.no og i dokumentoversikten i pasientjournal.

  Foto, film, lydopptak og sosiale medier

  På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

  Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

  Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

  Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

  Frisør

  Frisør på Ullevål sykehus

  Studio Alf Ullevål AS (over Kiwi)

  Midlertidig stengt pga pandemien.

  Telefon: 22 60 67 44.

  Hotell

  ​Hotell på Ullevål sykehus

  Hotellet består av 131 gjesterom, fordelt på åtte etasjer. Alle rom er utstyrt med eget bad/WC, internett, TV og kjøleskap. Ullevål hotell er hovedsakelig et tilbud for pasienter som av ulike årsaker har behov for å være i nærheten av sykehusets tjenester. Deres pårørende kan også bo på hotellet.

  Restaurantens åpningstider:
  Hverdager
  Frokost  07.00 - 09.00
  Lunsj      11.30 - 13.00
  Middag  16.30 - 18.30

  Helg og helligdager
  Frokost  08.00-10.00
  Lunsj     12.00-13.00
  Middag 16.00-18.00

  Hotellet ligger på sykehusområdet i bygg 10, mellom Kvinnebarn senteret og Patologibygget (Blodbanken).

  Holdeplass for trikk og buss finnes rett utenfor sykehusets hovedinngang i Kirkeveien. Flybussene til og fra Gardermoen stopper på samme holdeplass som lokalbussen.

  Vi anbefaler at det benyttes kollektivtransport fordi antallet parkeringsplasser på området er begrenset.

  Innsjekking/utsjekking
  Hovedinnsjekking er etter klokken 15 og hovedutsjekking skjer før klokken 10.

  Kontakt:
  Telefonnummer til resepsjonen: 23 25 24 00
  Telefonnummer til catering/møtemat: 21 60 36 17

  Faks: 85 23 34 64 (Allotment bruk 85 23 34 65)

  E-postadresse: resepsjon.ullevalhotell@medirest.no

  Pasientreiser
  Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.
  Trykk her for mer informasjon om dekning av reiseutgifter i forbindelse med pasientreiser.

  Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.
  Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Paisentreiser.

   

  Internett og sosiale medier

  ​Internett på Ullevål sykehus

  Det er internettilgang på en del av sengepostene. Forhør deg der du skal legges inn. Du må ha med egen pc. Ansatte hjelper deg med kode for tilgang.

  Læresenteret (1. etg i pasienthotellet, bygg 10) tilbyr bruk av PC-er med internettilgang, samt trådløst nettverk.

  Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

  Kafe, kantine og kiosk

  Kafè, kantine og kiosk på Ullevål sykehus

  Pasienter, pårørende og andre besøkende kan få kjøpt mat følgende steder (vær oppmerksom på at det kan være andre åpningstider i ferier og høytider).

  Kiosken i Hovedinngangen, bygg 4:
  Mandag - fredag 07:00- 20:00
  Lørdag - søndag 10:00 - 18:00

  Kantina i Hovedinngangen/Sentralblokka, bygg 4:
  Mandag-fredag 07:00-17:00
  Lørdag-søndag stengt

  Kantina på Søsterhjemmet, bygg 2:
  Mandag - fredag 08:00 - 14:00
  Lørdag-søndag stengt

  Kantina på Barnesenteret, bygg 9:
  Mandag-fredag 09:00-14:30
  Lørdag-søndag stengt

  Kafé på Kreftsenteret, bygg 11:
  Mandag-fredag 07:30-14:30
  Lørdag-søndag stengt

  Kafé ved Blodbanken, bygg 25:
  Mandag-fredag 07:30-14:30
  Lørdag-søndag stengt

  Kafé i bygg 37:
  (Bl.a holder Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering til her)
  Mandag - fredag 09:00 - 14:00
  Lørdag-søndag stengt

  Kafé og kiosk ved Ullevål hotell, bygg 10:
  Hotellets kafé og kiosk er bemannet hele døgnet. Her får man kjøpt kaffe, mineralvann, øl, vin, diverse utvalg av kaker, baguetter, salater, iskrem og et enkelt kioskutvalg.

  Restauranten ved Ullevål hotell, bygg 10:
  Hverdager
  Frokost  07.00 - 09.00
  Lunsj      11.30 - 13.00
  Middag  16.30 - 18.30

  Helg og helligdager
  Frokost  08.00 - 10.00
  Lunsj     12.00 - 13.00
  Middag 16.00 - 18.00

  Dagligvarebutikk (KIWI) på Ullevål sykehus:
  Det er også mulig å kjøpe varm og kald mat på KIWI dagligvarebutikk, som ligger mellom byggene 2 og 11.

  Kart over Ullevål sykehus

  Kiropraktorklinikk

  ​Ullevål kiropraktorklinikk er sentralt plassert på Ullevål sykehus, i samme bygg som Espressohouse, medicaklinikken og apoteket. Klinikken kan hjelpe deg hvis du har smerter i muskel og skjelettaparatet, og har spesiell kompetanse på rygg- og nakkesmerter. Alle kiropraktorene er autorisert gjennom Helsedirektoratet og medlemmer av Norsk kiropraktorforening.

  Les mer på klinikkens egne nettsider

  Kollektivtrafikk til Ullevål sykehus

  ​Kollektivtrafikk til Ullevål sykehus

  Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangene til sykehuset.

  Se www.ruter.no for ruteinformasjon.

  Minibank

  ​Minibank på Ullevål sykehus

  Finnes ved Narvesen kiosken i hovedinngangen, bygg 4.

  Nyttige ting pasienten bør ha med seg ved innleggelse

  Ta med gode sko, behagelige klær,  toalettmappe og hjelpemidler

  Parfyme og allergier

  ​Det frarådes å anvende parfyme på sykehus. Sterke lukter medfører alvorlig ubehag hos mange og allergiske reaksjoner hos noen. Ikke bruk parfyme når du skal på sykehus, hverken som pasient eller besøkende.

  Parkering

  Parkering på Ullevål sykehus

  Benytt parkeringshuset til høyre etter innkjøring fra Kirkeveien. Alternativt en av flere mindre uteplasser på sykehusområdet. Det kan være vanskelig å finne ledig parkering utendørs, spesielt på området sør mot Kirkeveien. Avgiftstid er alle dager og hele døgnet.

  Betalingsmuligheter

  Sykehuset tilbyr parkering utendørs på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller mobiltelefon. Sykehuset anbefaler at den parkerer benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med Easypark sin mobiltelefonløsning. Det er fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

  Etterskuddsvis betaling

  Ved etterskuddsvis betaling bruker du betalingskort (for eksempel VISA-kort) og reserverer et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp hele parkeringstiden, blir det overskytende beløp refundert.
  Slik gjør du: 
  1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
  2. Reserver et beløp.
  3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten.
  4. Når du avslutter besøket, trekker betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.
  Fordelen med ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

  Betaling med mobiltelefon

  Parkeringen startes og stoppes ved hjelp av SMS eller EasyPark-appen. Du betaler derfor bare for den tiden du trenger. Dette gjør det enkelt å overholde betalingsplikten dersom besøket varer lenger enn du forventet. Følg anvisningene på skilter ved automatene slik at du får riktig takstgruppe. Benytter du EasyPark-appen, kan det påløpe betalingsgebyr (avhengig av hvilken avtale du inngått).
  Ullevål p-hus har Easypark-kode: 3015                                                                                           
  Uteparkering har Easypark-kode: 3010

  Priser for parkering fra 1.januar 2021

  Parkeringstid kan kjøpes for 44 kroner per time (maksimal kostnad er 274 kroner per døgn) på alle automater og alle p-hus med langtidsparkering. Ukeskort selges for 935 kroner på automatene i p-husene. Alle priser vil være skiltet ved automatene.

  Foreldreparkering

  Foreldre/foresatte eller ledsagere til barn innlagt på Ullevål sykehus, kan parkere uten avgift på ansattplasser i parkeringshuset. Forutsetningen er at barnet er under 18 år og er innlagt på sykehuset. Det kan i perioder være begrenset parkeringskapasitet ved sykehuset, og man vil måtte lete etter ledig plass også utenfor hovedområdet rundt parkeringshuset.
  • Parker bilen og ta kontakt med behandlende enhet for å få bekreftelse på innleggelse.
  • Husk å notere og ta med bilens registreringsnummer.
  • Bekreftelsen skal deretter vises fram i resepsjonen på barnesenteret eller i Vaktsentral ved hovedinngang bygg 4.
  • Det er ikke nødvendig å legge frem billett synlig i vindusruten. Ditt registreringsnummer blir elektronisk registrert, og du får en kvittering på sms dersom du legger igjen ditt telefonnummer.
  • Allerede betalt parkering refunderes ikke av sykehuset.

  Akutt fødende

  Ved akutt fødsel kan man benytte en reservert "nød"-parkeringsplass rett utenfor inngangen til Kvinneklinikken. Bilen kan stå der maksimalt én time før den må flyttes til ordinær parkeringsplass.

  Forflytningshemmede

  Personer som har gyldige parkeringsbevis for forflytningshemmede, har egne reserverte plasser strategisk plassert rundt på området. I tillegg kan alle betalingsplasser på uteområdene benyttes uten avgift. Beviset skal være synlig plassert for kontroll.

  Kontakt

  Generelle henvendelser:
  parkering@oslo-universitetssykehus.no
  Tlf: 23075000

  Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via følgende web-adresse: https://ous.parkerings.info/ eller per brev til:


  Oslo universitetssykehus HF
  Oslo Sykehusservice
  Postboks 4956 Nydalen
  0424 Oslo

  Mrk Kontrollsanksjon - Parkering


  Fra 1.1.2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260
  Lenke til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen

   

  Se kart over sykehuset for parkeringsplasser

  Postkasse

  ​Postkasse på Ullevål sykehus finner du ved inngangen til apoteket, mellom byggene 2 og 11. 

  Sykehusskole

  ​Skole på Ullevål sykehus

  Sykehusskolen finner du i 4.etasje på Barnesenteret, bygg 9.

  Sykehusskolen i Oslo universitetssykehus har egne lærere og egne rom på sykehuset. Hvis du ikke kan komme til skolerommet, kan du få undervisning på pasientrommet.

  Sykehusskolen er forskjellig fra en vanlig skole. Her er det ikke klasser. På Ullevål sykehus betyr det at barn og ungdom fra ulike klassetrinn i grunnskolen og videregående skole kan få undervisning i det samme rommet.

  Åpningstider:

  Mandag 9.30 - 12.00
  Tirsdag - torsdag 9.30 - 12.00 og 13.00 - 15.30
  Fredag 9.30 -12.00 og 13.00 - 15.00
  Skolen er åpen i høst- og vinterferien.

  Sykehusvert

  ​I 2015 gikk startskuddet for tjenesten Sykehusvert ved Oslo universitetssykehus. Pensjonister med røde vester er tilstede ved hovedinngangen på Ullevål, Aker (bygg 2) sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Deres oppgave er å hjelpe pasienter, pårørende og besøkende å finne fram på sykehuset.


  Sykehusvertens oppgaver:
  •Være synlige i miljøet og yte service til pasienter, pårørende og besøkende.
  •Følge og vise vei til poliklinikker, sengeposter, radiologisk undersøkelse, blodgivning osv.
  •Informere om andre tilbud ved sykehuset


  Sykehusvertene stiller opp frivillig. De er pensjonister og de fleste er tidligere ansatte ved OUS. Alle har fått opplæring, slik at de har kunnskap om hvor enheter holder til i byggene.

  Sykehusvertene kan selv avgjøre hvor ofte de vil bidra. De får gratis lunsj, parkering og mulighet til å delta på ulike sosiale arrangementer.

   
  Ønsker du å bli sykehuservert på Radiumhospitalet og Aker?

  Vi ønsker først og fremst å rekuttere de som er pensjonister med ledig tid på dagtid og ønsker å gjøre noe for andre.
  Det kan være en fordel å ha jobbet ved OUS, men det er ingen nødvendighet.

  For øyeblikket er det ikke behov for flere sykehusverter på Ullevål og Rikshospitalet.


  Kontaktinformasjon

  Ta kontakt med May Hemstad på tlfnr 480 27 736 eller e-post: sykehusvert@ous-hf.no

  Tannlege

  ​Tannlege på Ullevål sykehus

  Det er tannlegekontor på Ullevål i samme bygg som Kiwi dagligvarebutikk, mellom bygg 2 og 11.

  Tolk

  Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

  Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.  

  For mer informasjon om tolk:  Tolkesentralen

  Tro og livssyn - Kapell, stillerom, prest og samtalepartnere

  ​Kapellet på Ullevål sykehus

  Ullevål har kapell i Lab-bygget (bygg 25) og stillerom i Sentralblokka (bygg 4) og på Kreftsenteret (bygg 11).

  Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros- og livssyn.

  Stillerom på Ullevål sykehus

  I stillerommene kan du tenne lys og sitte i bønn eller stille refleksjon.

  Prestetjenesten

  Se informasjon om Prestetjenesten

  Samtalepartnere fra ulike tros- og livssynstradisjoner

  Se informasjon om samtalepartnertjenesten

  Tilrettelegging for tro og livssyn

  Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn

   

  Ullevål museum

  Adresse:
  Bygg 24
  Kirkeveien 166, Oslo

  Åpningstider:
  Tirsdag og torsdag kl 12.00 - 15.00 med unntak av ferieperioder og offentlige helligdager.
  Omvisninger i kan bestilles utenom ordinære åpningstider ved å bruke kontaktinformasjonen under. Alle må da betale gruppepris. Gruppene bør ikke overstige 15 personer, men vi kan stille med to omvisere for større grupper.


  Kontaktinformasjon:

  Telefon med telefonsvarer: +47 22119080 

  Mail: ulleval.museum@sykehushistorier.no                                 

  Vi leser mail og lytter til telefonsvarer når museet er bemannet tirsdager og torsdager 1200-1400 med unntak av ferie og helligdager. I noen tilfeller kan det ta litt tid før det kommer svar.
  Mail: ulleval.museum@sykehushistorier.no

  Velkommen til museet
  Samling av museumsgjenstander startet i 1933. Ved Ullevåls 50 års jubileum i 1937 ble det etablert en en utstilling i epidemipaviljong H. Neste anledning var 100 års jubileet i 1987. Da fikk museet lokaler i nordre del av epidemipaviljong B, nåværende bygg 24 der det fortsatt ligger. Bygget er fra åpningen i 1887. Den store gjenstandsamlingen er plassert etter ulike fagområder. Museet drives av pensjonister fra sykehuset på frivillig grunnlag. De siste 5 årene er det etablert flere spesialutstillinger om Infeksjonsmedisinens historie, Reservedelsmennesket og "Prestetjenesten i sykehuset gjennom 100 år". Mao mye spennende å se!

  Priser
  Inngangsbilett:
  30 kr for voksen
  300 kr per gruppe på opptil 15 persone.
  Pasienter og ansatte kommer gratis inn i ordinær åpningstid.  Se også brosjyren om alle fire museene på sykehuset

   

   

   

  Velvære og kroppspleie

  ​Velvære og kroppspleie på Ullevål sykehus

  Medicaklinikken og Medica Spa holder til på Ullevål sykehus, og tilbyr et vidt spekter av behandlingsformer til pasienter, pårørende og ansatte ved sykehuset.

  Medicaklinikken har hudterapeut, fotterapeut, akupunktør, fotsoneterapeut, homeopat, kiropraktor og massasjeterapeut.

  Se www.medicaklinikken.no for mer informasjon.

  Verdisaker

  Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

  Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

  Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

  Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

  Relaterte artikler

  Fant du det du lette etter?