HELSENORGE

Auditivt fremkalt hjernestammerespons, undersøkelse av hørselsbanene

Auditivt fremkalt hjernestammerespons (BAER) er måling av hvordan lydimpulser (klikkelyder) oppfattes av hørenerven og de sentrale hørselsbanene i hjernestammen. Eventuell sykdom eller skade på disse strukturene kan påvises ved denne undersøkelsen.