HELSENORGE

Cystisk fibrose (CF)

Cystisk fibrose (CF) er en medfødt, arvelig sykdom som 
gir feil i salt- og vanntransporten i kroppens celler. Dette kan ramme flere av kroppens organer. Det er store individuelle forskjeller i hvor syk du blir med CF, men luftveier (lunger, nese, bihuler) og fordøyelsesorganer (tarm, bukspyttkjertel, lever) er ofte påvirket.