HELSENORGE

Cystoskopi og deflux-behandling for barn

Cystoskopi er en undersøkelse av urinblæren med et tynt kikkertinstrument som føres inn i urinblæren via urinrøret. Via dette instrumentet innføres en spesialnål som brukes til å sprøyte inn Deflux ved overgangen mellom urinblære (vesico-) og urinleder (ureteral).