HELSENORGE
Ortopedisk avdeling Ullevål

Digital sårbehandling

Digital sårbehandling er et tilbud til polikliniske sårpasienter som ikke er på sykehus. Sårbehandlingen blir utført av sykepleier i kommunen. Sykepleier er utstyrt med kamera, som har direkte videooverføring til veileder/sykepleier på sykehus. 


Digital sårbehandling er et pågående pilotprosjekt i regi av Ortopedisk poliklinikk på Ullevål i samarbeid med Solfjellshøgda helsehus. Sykepleier på Solfjellshøgda helsehus har på hodekamera, og veiledes via videooverføring av sykepleier på poliklinikken på Ullevål. 

Innledning

Sårpasienter har ofte behov for langvarig behandling med hjelp fra sykehus og kommune. Mange av pasientene har nedsatt funksjonsevne, og flere har i perioder opphold på helsehus eller sykehjem, eller hjemmetjenesten i sin kommune. For disse pasientene kan det være en fordel å slippe reisen til sykehus, og heller få utført sårkontroll med videokonsultasjon der de er.

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Vekslingen mellom videokonsultasjoner og fysisk oppmøte på poliklinikk vil avhenge av utviklingen av såret og behov for ytterligere undersøkelser.

Videokonsultasjoner opprettes som en avtale på samme måte som en oppmøteavtale på poliklinikk. Ved videokonsultasjon vil det bli opprettet en lenke til et sikkert digitalt rom der kommunikasjonen vil foregå. Denne lenken står i innkallelsen. 


Videokonsultasjon på Join 

For å kunne gjennomføre konsultasjonen på video må du åpne https://join.nhn.no i din nettleser på mobil, PC/Mac eller nettbrett. Nettleseren som benyttes er Google Chrome. Dersom du benytter et Apple produkt (iphone eller iPad) må du benytte nettleseren Safari. Det er viktig at du sikrer riktig nettleser og tilgang til https://join.nhn.no i god tid før din konsultasjon. 

Ved bruk av join kan du før konsultasjonen teste egen lyd og bildekvalitet ved å ringe NHN test rom: 998112

Slik kobler du deg opp på join
Åpne Google Chrome (Android/Pc) eller Safari (iPhone/iPad) og skriv inn https://join.nhn.no i adressefeltet i nettleseren.

1. Klikk i navnefeltet og skriv inn/rediger ditt deltakernavn. Bruk fornavn eller initialer.
2. Klikk på «OK»
3. Klikk på knappen med videoikon.
4. Skriv inn nummer til avtalt møterom fra innkallingsbrev og trykk «Gå til» eller videoikon.
5. Tast inn pinkode oppgitt i innkallingsbrev. Klikk på «delta her»
6. Du blir ledet inn i «venterommet».
7. Møteleder (sykepleier på poliklinikk) slipper deg inn i møtet og konsultasjonen starter.
8. Når videokonsultasjonen/sårbehandlingen er slutt kobler «verten» av alle aktive deltakere.

Hvis pårørende skal delta under konsultasjon, logger de seg på på samme måte som pasienten.

Brukerveiledning i Join

 

Videokonsultasjon på Whereby

I innkallelsesbrevet ditt ligger det en aktiv lenke til timen, du klikker på denne og logger deg inn via bankID, behandler på poliklinikk slipper deg inn i «rommet». Brevet med link er også tilgjengelig på minhelse.no.

Hvis pårørende skal delta i konsultasjonen må pasienten selv videresende lenken, enten ved å laste ned det digitale innkallingsbrevet og sende det digitalt til pårørende, eller videresende mottatt SMS-varsel fra telefon. Pårørende må også logge på med BankID

Under

Den som behandler såret har på seg et kamera. Sykepleier på sykehuset ser såret på en pc-skjerm på sykehuset samtidig som pasienten får sårstell. Den som deltar i videokonsultasjonen vil gjøre de samme observasjonene som om pasienten skulle hatt kontrollen på sykehuset. Sykepleier på sykehuset har mulighet til å hente inn lege ved behov. Dersom det under videokonsultasjonen vurderes behov for kontroll med oppmøte på sykehuset, vil pasienten få tilbud om dette.

Etter sårskift vil videre plan og oppfølging avklares i samarbeid med pasienten. 


Etter

Sårbehandlingen dokumenteres i pasientjournal på sykehuset. Denne dokumentasjonen sendes digitalt til helsetjenesten i kommunen. Det vil ikke bli lagret opptak eller bilder fra videokonsultasjonen.

 Videre oppfølging vil følge vanlig rutine med hjelp av for eksempel hjemmesykepleie og sårkontroller på sykehuset.  Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?