HELSENORGE
Avdeling for nevrohabilitering

Ernæringsbehandling for voksne med utviklingshemming

HAVO tilbyr ernæringsbehandling til habiliteringspasienter som har redusert matinntak, som er i ernæringsmessig risiko eller der det er særskilte utfordringer med spising og ernæring.

Innledning

HAVO har egne ernæringsteam som består av klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, fagkonsulenter og veiledere. Behandlingen tilpasses pasientens habiliteringsbehov og støtteapparat.

Vi gir behandling knyttet til: 
 • underernæring, feilernæring og fedme
 • diagnosespesifikke problemer med kosthold og ernæring 
 • svelgvansker (dysfagi)
 • andre utfordringer rundt ernæring, mat og måltid
 • ernæringsutfordringer som innebærer behov for bruk av tvang og makt jmf. Lov m kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 9

Henvisning og vurdering

Pasienter må henvises via fastlege/lege til HAVO.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Informasjon fra pasienten selv, verge og/eller pårørende, samt andre samarbeidspartnere som er involvert i eventuelle tjenester til pasienten, er av betydning. Ved henvisning er det viktig at tidligere utredninger vedlegges dersom dette finnes, og at det fremkommer informasjon om hva som til nå er gitt av bistand og tilrettelegging av blant annet skole, dagtilbud, bolig, avlastningstilbud eller annen bistand.   

I tillegg bør følgende informasjon sendes:   

 • Henvisningsgrunn, hvilke vurdering/tjeneste ønskes fra HAVO
 • Pasientens høyde og vekt ved henvisningstidspunkt
 • Aktuell ernæring (enteral ernæring / per oral ernæring)
 • Forhold som kan påvirke ernæring og appetitt, som for eksempel dysfagi, tannstatus, kvalme, fordøyelsesbesvær, allergi/intoleranse.
 • Eventuelle relevante blodprøver


  

Før

Behandlingen krever ingen forberedelser fra deg. 

Under

Vi begynner med en kartlegging av din ernæringsstatus og matinntak. Vi gjør også en vurdering og estimering av ditt energi- og næringsbehov. På bakgrunn av dette gir vi veiledning om ditt kosthold og utformer en ernæringsplan tilpasset deg og dine behov. 

Det kan for eksempel være behov for: 

 • sondeernæring
 • energi- og næringstett kost
 • konsistenstilpasset kost
 • andre spesialkoster eller ved sammensatte problemstillinger   

HAVO kan også gi bistand til utforming av vedtak etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Kapittel 9, der det er behov for tiltak som innebærer tvang og makt.

Ernæringsteamet kan i tillegg til pasientbehandling bidra med undervisning etter avtale.

Etter

Før avslutning skal du ha fått opplæring, behandling og veiledning som gjør mulighetene for videre bedring så gode som mulig, og reduserer sannsynligheten for tilbakefall.

Etter behandling ved HAVO blir du fulgt videre opp av fastlege og eventuelt andre kommunale tjenester. I noen tilfeller vil også andre avdelinger innen spesialisthelsetjenesten ha en rolle i videre oppfølging. 

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?