Flowmetri og resturinbestemmelse hos barn

Seksjon for nevrohabilitering - barn - Ullevål

En flowmetri er formet som et toalett/stol, den skal etterligne en vanlig toalettsituasjon. Barnet tisser ned i en trakt med en målskive som snurrer rundt. Denne kan gi fra seg litt summende lyd. Flowmetridoen er tilkoblet en data som registrerer målingene. Resturinbestemmelse gjøres ved hjelp av ultralyd/blærescanner.

Innledning

Flowmetri gir god informasjon om blære‐ og urinrøsfunksjonen; altså hvordan du tisser. Resturinbestemmelsen viser om barnet klarer å tisse blæren helt tom. Undersøkelsen brukes som ledd i utredning dersom barnet har problemer med vannlating i form av urinlekkasjer, hyppig/sjelden vannlating, nattvæting eller annet.

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

Informer barnet om hva som skal skje. Barnet skal drikke som normalt i forkant av undersøkelsen. Fint om barnet møter med så full blære som mulig. Ikke tiss rett før undersøkelsen. Hvis det blir ventetid før barnet kommer inn til undersøkelsen, og barnet opplever sterk vannlatingstrang, si i fra i ekspedisjonen. Ellers gjøres undersøkelsen når barnet selv sier i fra at det må tisse. Resturinen måles etter at barnet har tisset.

Noen ganger ønskes ferdig utfylt vannlatingsskjema/bleieveietest i forkant av undersøkelsen. Informasjon om dette vil følge innkallelsen.


2. Under

Flowmetriundersøkelsen foregår inne på behandlingsrommet. Barnet må klare å tisse på litt uvant toalett. Foresatte kan være tilstede dersom barnet ønsker dette. Etterpå legges barnet på en behandlingsbenk for måling av resturin. Det brukes ultralydgele på magen når resturinen skal måles og en avrundet sonde som trykkes lett mot magen. Det vil være uroterapeut tilstede og noen ganger også lege.

Gjør det vondt?

Vannlatingen skjer på den måten barnet er vant med. Geleen som benyttes for resturinbestemmelsen kan virke litt kald. For øvrig er det bare et lett trykk mot magen. Noen opplever at det kan kile litt.

Hvor lenge varer undersøkelsen?

Det er satt av ca 1 ½ time for samtale, undersøkelse og oppsummering. Det kan noen ganger være vanskelig å beregne akkurat når barnet trenger tisse. Selve resturinbestemmelsen tar ca. 5 minutter.

3. Etter

Barnet kan reise hjem med en gang etter samtale og flowmetri/resturinbestemmelsen. Det er ingen bivirkninger eller forholdsregler som må tas etter undersøkelsen.

Når får jeg resultatet?

Resultatet fås muntlig med en gang. I tillegg sendes svar til lege/barneavdeling som har henvist til undersøkelsen samt til fastlege og til hjemmet.

Kontaktinformasjon

Seksjon for nevrohabilitering - barn, Ullevål
Telefon
Ullevål sykehus: 22 11 76 35
mandag - fredag 08.00-14. 00
E-post
Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Seksjon for nevrohabilitering- barn
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

E-post: Oppgi fullt navn og adresse, men ikke sensitive opplysninger. Personlige spørsmål av medisinsk art kan dessverre ikke besvares per e-post.

Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.