HELSENORGE
Nevrologisk avdeling

Fysioterapi ved dystoni

Dystoni gir øke impulser til noen muskler, som kan føre til ufrivillige og ukoordinerte bevegelser. Ved dystoni er målet med fysioterapien å normalisere bevegelsesmønsteret og bedre feilstillingen.

Innledning

Ved dystoni er fysioterapi er et viktig behandlingstillegg til botox-injeksjoner og dyp hjernestimulering. Det er nødvendig med individuell kartlegging og tilpasning, da sykdommen kan variere fra person til person. Prinsippet i behandlingen er å skape balanse i muskulaturen ved å dempe de dystone musklene som gir feilstillingen, og stimulere eller styrke de musklene som har motsatt virkning. Det er viktig å trene kontroll av motorikken.

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Fysioterapeuter behandler pasienter med dystoni i spesialist- og primærhelsetjenesten (hovedsakelig ved fysikalske institutter).  Fysioterapeutene på instituttene har mulighet til å følge deg over tid, og tilpasser behandlingen etter symptomer og hvor du er i forløpet med tanke på behandling med botulinumtoksin. Det er en fordel at det er aktiv kontakt mellom spesialist- og primærhelsetjenesten slik at både injeksjons- og fysioterapibehandlingen blir så optimal som mulig.

I spesialisthelsetjenesten er fysioterapeut stort sett i kontakt med pasientene poliklinisk. Fysioterapeuten vurderer feilstillingen og bidrar i vurderingen om hvilke muskler det skal settes botulinum toxin-injeksjoner i. De gjør også vurderinger for dem som har fått dyp hjernestimulering (DBS).

Under

Fysioterapeuten kan:

  • gjøre funksjonsvurderinger 
  • vurdere behov for hjelpemidler
  • sette i gang øvelser med deg, av og til med noe oppfølging
  • eventuelt gjøre korte vurderinger ved nye injeksjoner/DBS justeringer. 
Mange med dystoni har en del smerter. Du bør unngå posisjoner og øvelser som irriterer, gir smerte og provoserer den dystone aktiviteten. Det er en fordel å dempe smerte mest mulig før øvelser. 

Det er rapportert at trening med lav intensitet kan gi bedre utbytte enn aktiviteter med stor belastning. Kanskje kan generelle aktiviteter som tøyninger, yoga og turgåing være noe for deg.

Du bør innføre bevegelsene og opplegget du har fått av fysioterapeut inn i daglig aktivitet. For å kunne endre det unormale bevegelsesmønsteret er det viktig med mange repetisjoner daglig.

Etter

Etter at behandlingstiltakene er satt i gang, gjør vi en evaluering for å sikre at tiltaket er hensiktsmessig. Ved at du får god informasjon om sykdommen og hjelp til å forstå hvordan den påvirker generell aktivitet og daglig funksjon, kan det bidra til at du får bedre mestring og økt egenomsorg. 

Det finnes også et tilbud om kommunal fysioterapi i hjemmet. Dette er et tilbud til deg som har behov for behandling og trening, og har utfordringer med å komme deg til annet behandlingssted. Du får tilbud om oppfølging i hjemmet i en periode for å bedre eller vedlikeholde funksjonsnivå slik at du kan mestre hverdagen din best mulig. Det kommunale fysio- og ergoterapitilbudet er gratis, og det er ikke nødvendig å søke eller ha henvisning fra lege. Det kan være egenandel på enkelte tilrettelegginger, som for eksempel trappeheis og døråpner. Det kan være noe ventetid avhengig av hastegraden på henvendelsen.

Vær oppmerksom

Vi anbefaler at du er forsiktig med massasje over dystone muskler og løfting av vekter som gjør at koordinert bevegelse ikke kan kontrolleres. Ved nakkedystoni skal ikke nakken manipuleres og nakkekrage forverrer ofte dystonien.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?