HELSENORGE

Hjertekateterisering

Undersøkelsen består i å ta blodtrykk og blodprøver ulike steder på høyre siden av hjertet og i lungekretsløpet for å vurdere hvordan hjertet fungerer.