HELSENORGE

Hjertekateterisering

Hjertekateterisering er en undersøkelse der vi måler blodtrykket på høyre side av hjertet og i blodårene i lungene. Samtidig tar vi blodprøver fra ulike steder i hjertet. Undersøkelsen gjøres for å vurdere hjertets funksjon. Du er våken hele tiden.