Hjerterytmeforstyrrelser

Behandlingsprogram, Hjertemedisinsk avdeling

Hjerterytmeforstyrrelser er en fellesbetegnelse for alle avvik fra den normale hjerterytmen (sinusrytme). Hjerterytmen styres av hjertets egne elektriske impulser. Forstyrrelse i hjerterytmen kan medføre rask, langsom eller uregelmessig hjerteaksjon.  Hos mange er rytmeforstyrrelsen ufarlig. Hos noen, men ikke hos alle, skyldes rytmeforstyrrelsen sykdom i hjertet. Man kan oppleve hjerterytmeforstyrrelse som uregelmessig puls, hjertebank, svimmelhet eller sjelden besvimelse. 

 

Innledning

Hovedgupper av hjerterytmeforstyrrelse aktuelle for vurdering/behandling er:

 • «Ekstraslag» i hjertet
 • Forkammerflimmer (hjerteflimmer) med rask og uregelmessig hjerteaksjon
 • Anfallsvis rask hjerteaksjon på grunn av medfødte ledningsbaner i hjertet.
 • Rytmeforstyrrelser i hjertets hovedkamre på grunn av hjertesykdom
 • Langsom hjerteaksjon

 

illustrasjon hjerterytmeforsyrrelser
Normalt blir hjertets elektriske aktivitet styrt av sinusknuten. Impulsene blir ledet derifra gjennom ledningsbanene i forkamrene og via atrioventrikulærknuten til hjertekamrene. Dersom det foreligger en medfødt ekstra ledningsbane, kan impulsene plutselig begynne å gå i sirkel og en rytmeforstyrrelse oppstår.

Les mer: Hjerterytmeforstyrrelser på helsenorge.no

Henvisning og vurdering

1. Utredning

Ved mottak i sykehus vil en registrere sykehistorie, ta blodprøver og EKG. Hvis en ultralydundersøkelse av hjertet ikke er utført kan den være aktuelt. Ved alvorlige hjerterytmeforstyrrelser fra hjertekamrene kan det være nødvendig med undersøkelse av kransårene og hjertemuskel med CT, direkte kontrastundersøkelse i blodårene i hjertet og MR av hjertet.

Utredningen tar oftest 1 dag, men kan vare 3-4 dager hvis omfattende kartlegging må gjøres.

Det er flere målinger som tas:

EKGUltralyd av hjertetCTMR

2. Behandling

 • Hvis behandling er nødvendig vil en vurdere bruk av medisiner eller sjeldnere et inngrep i hjertet (ablasjonsbehandling).
 • Ved hjerteflimmer vil elektrokonvertering være aktuell hos noen.
 • Ved langsom hjerteaksjon kan innleggelse av en hjertestimulator (pacemaker) være aktuell.
Les mer om Elektrokonvertering av hjertearytmi

Elektrokonvertering av hjertearytmi

Denne behandlingen blir som oftest brukt som behandling av atrieflimmer og atrieflutter.  Behandlingen utføres alltid i lett narkose.

Hva er atrieflimmer/atrieflutter?

Atrieflimmer eller atrieflutter er en hjerterytmeforstyrrelse i hjertets elektriske system som gir uregelmessig og hurtig puls. Elektrokonvertering er en behandling for å få tilbake normal hjerterytme.

 1. Før

  Ved atrieflimmer er det økt fare for dannelse av blodpropp. Det er derfor viktig å bruke blodfortynnende medikamenter.

  Det finnes ulike alternativer for medikamentell blodfortynning:

  • Marevan

   Du må ta ukentlige blodprøver (PT-INR) for å vurdere effekten av Marevan. INR-verdien din må være 2,5 - 3,5 i minsttresammenhengende uker før elektrokonvertering kan gjennomføres. Vanligvis følger fastlegen opp dette med ukentlige prøver i perioden før planlagt konvertering.

  • Pradaxa (Dabigatran), Eliquis (Apixaban), Xarelto (Rivarkosaban) eller Lixiana (Edoxaban)

   Dersom du bruker et av disse preparatene er det viktig at du har tatt medisinen som foreskrevet hver dag i minimum tre uker før konverteringen. Dersom du har glemt en eller flere tabletter, må du gi beskjed om dette. Det kan da blinødvendig å utsette konverteringen.

  Forberedelser
  • Du skal ta dine morgenmedisiner som vanlig med litt vann dersom duikke har fått annen beskjed.
  • For øvrig skal du ikke spise eller drikke6 timer før konverteringen på grunn avnarkosen.
  • Du vil få en samtale med sykepleier oglege i forkant av elektrokonverteringen.
  • Det tas blodprøver, EKG og blodtrykk ogdet legges inn perifer venekanyle.
  • Brystkassen blir barbert der det er nødvendig.

  På grunn av narkosemidlers effekt på kjøreevnen, bør du ikke kjøre motorisert kjøretøy etter behandlingen.

 2. Under

  Anestesilege,kardiolog og sykepleiervil være til stede under elektrokonverteringen som foregår i lett narkose.

  Ved hjelp av en hjertestarter (defibrillator) gis det 1 - 3elektriske støtved hjelp av elektroder som er festet på brystkassen. Du vil ikke kjenne noe ubehag av dette.

  Narkosen er kortvarig og du våkner raskt etterpå.

 3. Etter

  Du vil observeres 1 - 2 timer etter behandlingen og du vil ha sengeleie til du er helt våken. Du kan spise og drikke tidligst 1 time etter behandlingen.

  Det tas EKG av deg etter behandlingen. Du vil også få en samtale med legen der man vil gå gjennom videre bruk av medisiner samt eventuell videre behandling.

Gå til Elektrokonvertering av hjertearytmi

Les mer om Pacemakerinnleggelse

Pacemakerinnleggelse

Ved ablasjonsbehandling av rytmeforstyrrelse vil en etter minst 4 uker med antikoagulasjon få fjernet hjerterytmeforstyrrelsen.

3. Oppfølging

Etter ablasjonsbehandling vil en oftest være sengeliggende noen timer og bli utskrevet neste dag. Hos noen kan behandlingen gjøres som en dagbehandling.

Medisiner og tid til etterkontroll avgjøres ved utskrivning og avhenger av typen rytmeforstyrrelse og ablasjonsprosedyre.

Man må rapportere feber, smerter og tung pust umiddelbart til behandlende avdeling.
Kontroll av eventuell antikoagulasjonsbehandling bør gjøres innen en uke hos egen lege.

Total vurdering utføres ofte 3 til 6 måneder etter behandlingen.

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kontaktinformasjon

Hjertemedisinsk avdeling
Kontaktinformasjon

Ullevål sykehus: Pacemaker og ICD-senteret Ullevål, 22 11 92 03 (kl 13-15)
Rikshospitalet: Kardiologisk avdeling, Arytmisenteret, 23 04 61 55 (kl 13-15)

E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus
Medisinsk klinikk
Hjertemedisinsk avdeling
Ullevål sykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Programansvarlig
Avdelingsleder Sigrun Halvorsen, Hjertemedisinsk avdeling
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.