HELSENORGE

Hjerterytmeovervåker (ILR)

En langtids hjerterytmeovervåker (ILR) kan overvåke (monitorere) og gjøre opptak av hjerterytme din. Dette inkluderer langsom puls, pauser og rask puls. Du får også med en tilhørende aktivator som du kan aktivere selv når du kjenner symptomer.