HELSENORGE

Hofteleddsdysplasi - fysioterapi

Kontakt med fysioterapeut er en del av oppfølgingen av barn som behandles for hofteleddsdysplasi. Fysioterapeutens gir informasjon, veiledning, praktiske tips, og tilrettelegger for bevegelsesutvikling.