HELSENORGE
Øyeavdelingen

Hornhinneimplantat

Plastringer som opereres inn i hornhinnen kan bedre synet ved visse tilstander som keratokonus. Årsaken er at hornhinnen får en mer normal krumning.

Innledning

Hornhinneimplantater (Intacs®) brukes ved endring av hornhinnens form (progressiv keratoektasi) som er vanligst hos pasienter med keratokonus. Disse ringene fører til en avflating av hornhinnens form og dermed en bedring av synet.

 

Henvisning og vurdering

I tråd med etablert praksis for arbeidsfordeling mellom Øyeavdelingen OUS og privatpraktiserende avtalespesialister, ber vi om at privatpraktiserende avtalespesialist først kontaktes ved behov for spesialistvurdering. Dette for å sikre en enhetlig og god tjeneste. 

Oversikt over avtalespesialister i øyesykdommer (velg «Legespesialister»)

Avdelingen tar først og fremst imot henvisninger fra øyeleger i privat praksis og leger på andre øyeavdelinger. Ved behov for øyeblikkelig hjelp vil alle leger kunne henvise til oss.

Henvisninger til Oslo universitetssykehus sendes til henvisningsmottaket

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

For at vi best mulig skal kunne vurdere søknadene og planlegge undersøkelser og behandling hos oss, må vi vite en del om pasienten. Henvisningene skal derfor inneholde opplysninger om:

  • Navn, fullt fødselsnummer og telefonnummer
  • Forslag til diagnose
  • Pasientens problem, varighet
  • Undersøkelse av begge øynene. Dette forutsettes gjort hos henvisende øyelege
  • Synsstyrke (inkludert refraksjon)/øyetrykk

Videre vil vi alltid ha opplysninger om andre sykdommer som kan påvirke øynene, for eksempel diabetes.

For alle pasienter der det kan bli aktuelt med operasjon trenger vi opplysninger om andre sykdommer. Dette gjelder spesielt ved mulighet for behov for narkose:

  • Hjertesykdom?
  • Lungesykdom?
  • Allergier?
  • Allmenntilstand?
  • Kan pasienten f. eks gå opp 1 etasje uten problemer?

Dersom henvisende lege har liste over pasientens faste medisiner vil vi ha denne sammen med henvisningen.

Selv vil vi prøve å gi tilbakemelding om pasienten til henvisende lege så fort som mulig. Behandlingen av pasienten er stadig mer avhengig av et godt samarbeid mellom flere aktører.

Før

Under

Selve behandlingen utføres på en operasjonsstue. Inngrepet utføres etter at du har fått bedøvelses sprøyte. Du får en bandasje over øyet etter operasjonen som skal sitte på til dagen etter. Du får også resept på øyedråper etter behandlingen.

Det vil normalt være litt ubehag etter implantasjonen av Intacs i hornhinnen.

Operasjonen varer i ca. 20 minutter, men det tar ca et par timer fra du ankommer til du kan reise fra sykehuset.

 

Etter

Etter behandlingen henter du medisiner på apoteket før du reiser hjem. Det avtales også time til kontroll med fjerning av et sting ca 1 – 2 måneder etter inngrepet.

Dersom du bruker kontaktlinser skal disse ikke brukes før det har gått noen måneder etter behandlingen. Ofte vil styrken endre seg en del, slik at du trenger nye linser. God, normal hygiene er tilstrekkelig. Ellers kan du leve omtrent som normalt. Det er vanligvis tilstrekkelig å være hjemme fra jobb/ studier i 2 dager – 1 uke etter behandlingen.
 

Vær oppmerksom

Hos noen kan ringene forskyve seg dermed gi smerter. Det er også en liten fare for hornhinnebetennelse etterpå. Dersom øyet blir smertefullt eller rødt etter behandlingen må du kontakte øyelege for undersøkelse og eventuell behandling.

Hvis man ikke har fått noen forbedring av synet kan man ta bort ringene. Dette gjøres på operasjonsavdelingen, og øyet blir da som før inngrepet.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?