Klaffereparasjon av vener

Ved klaffereparasjon av vener reparerer vi klaffer i dype vener (samleårer). Behandlingen utføres ved Nasjonal behandlingstjeneste for rekonstruktiv dyp venekirurgi (NOVI – Norsk venøs insuffisiens), ved Karavdelingen ved Oslo universitetssykehus.