Kollagen kryssbinding

Øyeavdelingen

Kollagen kryss-binding benyttes oftest ved keratokonus. Dette er en tilstand der hornhinnen har en mer spiss form enn vanlig. I tilfeller hvor tilstanden tiltar (progredierer), kan kryss-binding ofte stoppe videre utvikling.

Innledning

Kollagen kryss-binding (på engelsk Collagen cross-linking, forkortes CXL) er en "herding" av hornhinnen.

Kollagen kryssbinding utføres ved endring av hornhinnens form (progressiv keratoektasi) som er vanligst hos yngre pasienter med keratokonus (under ca. 30 år). Under behandlingen "herdes" hornhinnen, slik at sykdommen ikke utvikler seg videre. En forventer derfor at synet forblir det samme som før behandlingen, og en kan ikke forvente noe bedring av synet etter behandlingen.

 

Henvisning og vurdering

I tråd med etablert praksis for arbeidsfordeling mellom Øyeavdelingen OUS og privatpraktiserende avtalespesialister, ber vi om at privatpraktiserende avtalespesialist først kontaktes ved behov for spesialistvurdering. Dette for å sikre en enhetlig og god tjeneste. 

Oversikt over avtalespesialister i øyesykdommer på Helse Sør-Øst sine nettsider (Velg «Legespesialister»)

Avdelingen tar først og fremst imot henvisninger fra øyeleger i privat praksis og leger på andre øyeavdelinger. Ved behov for øyeblikkelig hjelp vil alle leger kunne henvise til oss.

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaket

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

Dersom du bruker kontaktlinser bør du ikke bruke disse samme dagen som du skal få CXL. Etter behandlingen kan du reise hjem. Dersom du har mer enn en time reisevei vil det være en fordel å bli kjørt av noen du kjenner.

2. Under

Behandlingen utføres på en opersasjonsstue med bedøvende øyedråper og er smertefri. Du får en bandasje-linse på øyet (en myk kontaktlinse) som skal sitte på i 4-6 dager. Du får også resept på øyedråper og smertestillende tabletter etter behandlingen.

Behandlingen består av:
  1. fjerning av hornhinnens overflatelag (epitel),
  2. metting av hornhinnen med vitamin B2 (riboflavin) og til slutt
  3. bestråling med UVA-lys.

Gjør det vondt?

Operasjonen skal ikke gjøre vondt. Hvis du synes det er ubehagelig, kan du si fra til kirurgen som kan gi deg mere bedøvelse. 

Hvor lenge varer behandlingen?

Behandlingen varer i vel en time, men det tar vel et par timer fra du ankommer til du kan reise fra sykehuset.

3. Etter

Etter behandlingen henter du medisiner på apoteket før du reiser hjem (eventuelt til sykehotellet).

Hjemme igjen

Fra 1-2 timer etter behandlingen og i 1-2 dager vil du ha sterke smerter i øyet, selv om du har tatt medisiner. Når du har smerter bør du være i ro og holde øynene lukket for å redusere smertene, god musikk eller radio vil da gi god avkobling. Synet vil være noe uklart dagene etter behandlingen for gradvis å klarne opp.

Forholdsregler

God, normal hygiene er tilstrekkelig og det er viktig å unngå omgivelser med mye støv uken etter behandlingen. Ellers kan man leve omtrent som normalt. Det er vanligvis tilstrekkelig å være hjemme fra jobb/ studier i to dager etter behandlingen.

Oppfølging

4-6 dager etter behandlingen skal du fjerne bandasje-linsen i forbindelse med en kontroll hos øyelege på hjemstedet. Man skal da sjekke om overflatelaget på hornhinnen har grodd og at det ikke er noen tegn til infeksjon.
 

Vær oppmerksom

Opptil 10% får en liten arrdannelse etterpå, hvor de fleste ikke merker dette på synet. Disse forandringene går vanligvis tilbake i løpet av ca. 1 år. Dersom ikke hornhinnens overflatelag har grodd til kontrollen etter 4-6 dager blir det nødvendig med en ny kontroll. Dersom det oppstår en infeksjon må denne behandles, vanligvis med øyedråper.

Kontaktinformasjon

Øyeavdelingen
Telefon
22 11 85 45
Poliklinikk: 22118600, dagkirurgi/poliklinikk 1.etg: 22118475, sengepost: 22117662
Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.